Gand Forvaltning AS
Juridisk navn:  Gand Forvaltning AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51601300
Postboks 413 Langgata 103 Fax: 51601301
4302 Sandnes 4306 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 947020838
Aksjekapital: 210.000 NOK
Etableringsdato: 10/5/1987
Foretakstype: AS
Tidligere navn: tore vagle as
Revisor: Reg. Revisor Kenneth Senland
Utvikling:
Omsetning  
  
22.75%
Resultat  
  
59.4%
Egenkapital  
  
4.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.840.000 1.499.000 1.366.000 1.318.000 1.282.000
Resultat: 3.070.000 1.926.000 2.818.000 4.385.000 3.495.000
Egenkapital: 26.009.000 24.830.000 25.711.000 24.223.000 24.032.000
Regnskap for  Gand Forvaltning AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.840.000 1.499.000 1.366.000 1.318.000 1.282.000
Driftskostnader -603.000 -363.000 -188.000 -152.000 -163.000
Driftsresultat 1.236.000 1.136.000 1.179.000 1.166.000 1.119.000
Finansinntekter 2.082.000 813.000 1.709.000 3.220.000 2.377.000
Finanskostnader -247.000 -24.000 -71.000 -1.000 0
Finans 1.835.000 789.000 1.638.000 3.219.000 2.377.000
Resultat før skatt 3.070.000 1.926.000 2.818.000 4.385.000 3.495.000
Skattekostnad -291.000 -307.000 -329.000 -394.000 -425.000
Årsresultat 2.779.000 1.619.000 2.489.000 3.991.000 3.070.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.248.000 20.595.000 16.658.000 15.309.000 19.512.000
Sum omløpsmidler 8.263.000 6.283.000 12.138.000 13.082.000 8.809.000
Sum eiendeler 27.511.000 26.878.000 28.796.000 28.391.000 28.321.000
Sum opptjent egenkapital 23.489.000 22.310.000 23.191.000 21.703.000 21.512.000
Sum egenkapital 26.009.000 24.830.000 25.711.000 24.223.000 24.032.000
Sum langsiktig gjeld 72.000 102.000 66.000 128.000 211.000
Sum kortsiktig gjeld 1.430.000 1.946.000 3.018.000 4.040.000 4.077.000
Sum gjeld og egenkapital 27.511.000 26.878.000 28.795.000 28.391.000 28.320.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.840.000 1.499.000 1.366.000 1.318.000 1.282.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.840.000 1.499.000 1.366.000 1.318.000 1.282.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -521.000 -228.000 -113.000 -114.000 -112.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -82.000 -135.000 -75.000 -38.000 -51.000
Driftskostnader -603.000 -363.000 -188.000 -152.000 -163.000
Driftsresultat 1.236.000 1.136.000 1.179.000 1.166.000 1.119.000
Finansinntekter 2.082.000 813.000 1.709.000 3.220.000 2.377.000
Finanskostnader -247.000 -24.000 -71.000 -1.000 0
Finans 1.835.000 789.000 1.638.000 3.219.000 2.377.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -3.500.000 -3.500.000
Årsresultat 2.779.000 1.619.000 2.489.000 3.991.000 3.070.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 16.724.000 16.957.000 11.905.000 2.826.000 2.864.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 16.724.000 16.957.000 11.905.000 2.826.000 2.864.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.524.000 3.638.000 4.753.000 12.483.000 16.647.000
Sum anleggsmidler 19.248.000 20.595.000 16.658.000 15.309.000 19.512.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 2.000.000 0 2.455.000 1.500.000 1.500.000
Sum investeringer 5.580.000 5.863.000 5.076.000 0 0
Kasse, bank 683.000 419.000 4.607.000 10.922.000 4.534.000
Sum omløpsmidler 8.263.000 6.283.000 12.138.000 13.082.000 8.809.000
Sum eiendeler 27.511.000 26.878.000 28.796.000 28.391.000 28.321.000
Sum opptjent egenkapital 23.489.000 22.310.000 23.191.000 21.703.000 21.512.000
Sum egenkapital 26.009.000 24.830.000 25.711.000 24.223.000 24.032.000
Sum avsetninger til forpliktelser 72.000 102.000 66.000 128.000 211.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 72.000 102.000 66.000 128.000 211.000
Leverandørgjeld 0 0 924.000 0 10.000
Betalbar skatt 321.000 271.000 390.000 477.000 514.000
Skyldig offentlige avgifter 80.000 26.000 0 62.000 51.000
Utbytte -1.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -3.500.000 -3.500.000
Annen kortsiktig gjeld 28.000 148.000 705.000 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 1.430.000 1.946.000 3.018.000 4.040.000 4.077.000
Sum gjeld og egenkapital 27.511.000 26.878.000 28.795.000 28.391.000 28.320.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.833.000 4.337.000 9.120.000 9.042.000 4.732.000
Likviditetsgrad 1 5.8 3.2 4 3.2 2.2
Likviditetsgrad 2 5.8 3.2 4 3.3 2.2
Soliditet 94.5 92.4 89.3 85.3 84.9
Resultatgrad 67.2 75.8 86.3 88.5 87.3
Rentedekningsgrad 5 47.3 16.6 4386.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 12.1 7.3 1 15.4 12.3
Prokurister
10.07.2012
PROKURA HVER FOR SEG
SVEIN OLAV ASSERSON VAGLE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex