Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gan Mat As
Juridisk navn:  Gan Mat As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63883880
Fetveien 1202 Fetveien 1202 Fax:
1903 Gan 1903 Gan
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 919893745
Aksjekapital: 350.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 10/18/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 27.572.000
Resultat: 82.000
Egenkapital: 396.000
Regnskap for  Gan Mat As
Resultat 2018
Driftsinntekter 27.572.000
Driftskostnader -27.447.000
Driftsresultat 125.000
Finansinntekter 5.000
Finanskostnader -48.000
Finans -43.000
Resultat før skatt 82.000
Skattekostnad -23.000
Årsresultat 59.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 2.663.000
Sum eiendeler 2.663.000
Sum opptjent egenkapital 58.000
Sum egenkapital 396.000
Sum langsiktig gjeld 783.000
Sum kortsiktig gjeld 1.484.000
Sum gjeld og egenkapital 2.663.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.219.000
Andre inntekter 352.000
Driftsinntekter 27.572.000
Varekostnad -19.104.000
Lønninger -4.675.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -3.668.000
Driftskostnader -27.447.000
Driftsresultat 125.000
Finansinntekter 5.000
Finanskostnader -48.000
Finans -43.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 59.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 1.477.000
Kundefordringer 119.000
Andre fordringer 756.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 311.000
Sum omløpsmidler 2.663.000
Sum eiendeler 2.663.000
Sum opptjent egenkapital 58.000
Sum egenkapital 396.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 783.000
Leverandørgjeld 606.000
Betalbar skatt 23.000
Skyldig offentlige avgifter 312.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 542.000
Sum kortsiktig gjeld 1.484.000
Sum gjeld og egenkapital 2.663.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.179.000
Likviditetsgrad 1 1.8
Likviditetsgrad 2 0.8
Soliditet 14.9
Resultatgrad 0.5
Rentedekningsgrad 2.6
Gjeldsgrad 5.7
Total kapitalrentabilitet 4.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex