Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gan Invest As
Juridisk navn:  Gan Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22190344
Dragefjellsbakken 8 Dragefjellsbakken 8 Fax: 22799501
5010 Bergen 5010 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 932066262
Aksjekapital: 214.500 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/24/1964
Foretakstype: AS
Revisor: Partner Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
95.35%
Egenkapital  
  
-49.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 115.000 0
Resultat: -110.000 -2.367.000 -694.000 -476.000 -171.000
Egenkapital: 5.787.000 11.490.000 13.857.000 15.508.000 19.826.000
Regnskap for  Gan Invest As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 115.000 0
Driftskostnader -88.000 -699.000 -794.000 -841.000 -807.000
Driftsresultat -88.000 -699.000 -794.000 -726.000 -806.000
Finansinntekter 29.000 82.000 100.000 249.000 636.000
Finanskostnader -51.000 -1.750.000 0 0 0
Finans -22.000 -1.668.000 100.000 249.000 636.000
Resultat før skatt -110.000 -2.367.000 -694.000 -476.000 -171.000
Skattekostnad 0 0 43.000 158.000 42.000
Årsresultat -110.000 -2.367.000 -651.000 -318.000 -129.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.147.000 1.000.000 2.750.000 8.000 17.000
Sum omløpsmidler 671.000 10.548.000 12.256.000 16.673.000 21.134.000
Sum eiendeler 5.818.000 11.548.000 15.006.000 16.681.000 21.151.000
Sum opptjent egenkapital 5.397.000 11.061.000 13.428.000 15.079.000 19.397.000
Sum egenkapital 5.787.000 11.490.000 13.857.000 15.508.000 19.826.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 43.000 201.000
Sum kortsiktig gjeld 31.000 58.000 1.149.000 1.130.000 1.124.000
Sum gjeld og egenkapital 5.818.000 11.548.000 15.006.000 16.681.000 21.151.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 115.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 115.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -566.000 -631.000 -661.000 -676.000
Avskrivning 0 0 -8.000 -9.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -88.000 -133.000 -155.000 -171.000 -122.000
Driftskostnader -88.000 -699.000 -794.000 -841.000 -807.000
Driftsresultat -88.000 -699.000 -794.000 -726.000 -806.000
Finansinntekter 29.000 82.000 100.000 249.000 636.000
Finanskostnader -51.000 -1.750.000 0 0 0
Finans -22.000 -1.668.000 100.000 249.000 636.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -400.000 0 -1.000.000 -4.000.000 -1.000.000
Årsresultat -110.000 -2.367.000 -651.000 -318.000 -129.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 8.000 17.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 8.000 17.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.147.000 1.000.000 2.750.000 0 0
Sum anleggsmidler 5.147.000 1.000.000 2.750.000 8.000 17.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 4.000 21.000 19.000 23.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 671.000 10.544.000 12.235.000 16.653.000 21.111.000
Sum omløpsmidler 671.000 10.548.000 12.256.000 16.673.000 21.134.000
Sum eiendeler 5.818.000 11.548.000 15.006.000 16.681.000 21.151.000
Sum opptjent egenkapital 5.397.000 11.061.000 13.428.000 15.079.000 19.397.000
Sum egenkapital 5.787.000 11.490.000 13.857.000 15.508.000 19.826.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 43.000 201.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 43.000 201.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 9.000
Skyldig offentlige avgifter 0 1.000 62.000 59.000 58.000
Utbytte -400.000 0 -1.000.000 -4.000.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 31.000 57.000 87.000 71.000 57.000
Sum kortsiktig gjeld 31.000 58.000 1.149.000 1.130.000 1.124.000
Sum gjeld og egenkapital 5.818.000 11.548.000 15.006.000 16.681.000 21.151.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 640.000 10.490.000 11.107.000 15.543.000 20.010.000
Likviditetsgrad 1 21.6 181.9 10.7 14.8 18.8
Likviditetsgrad 2 21.6 181.9 10.7 14.8 18.9
Soliditet 99.5 99.5 92.3 93.0 93.7
Resultatgrad -631.3
Rentedekningsgrad -1.7 -0.4
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -5.3 -4.6 -2.9 -0.8
Signatur
31.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex