Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gan Eiendom AS
Juridisk navn:  Gan Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63887880
Roven Roven Fax: 63882480
1900 Fetsund 1900 Fetsund
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 976324293
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/22/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Geir Bakke AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
6.15%
Egenkapital  
  
13.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 360.000 360.000 360.000 360.000 210.000
Resultat: 259.000 244.000 261.000 300.000 130.000
Egenkapital: 1.738.000 1.536.000 1.848.000 3.149.000 2.924.000
Regnskap for  Gan Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 360.000 360.000 360.000 360.000 210.000
Driftskostnader -99.000 -115.000 -98.000 -98.000 -81.000
Driftsresultat 260.000 245.000 262.000 262.000 129.000
Finansinntekter 0 0 0 38.000 2.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -2.000 -2.000 -1.000 37.000 1.000
Resultat før skatt 259.000 244.000 261.000 300.000 130.000
Skattekostnad -57.000 -56.000 -62.000 -75.000 -35.000
Årsresultat 202.000 188.000 199.000 225.000 95.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.371.000 1.669.000 1.139.000 2.874.000 2.903.000
Sum omløpsmidler 516.000 25.000 882.000 443.000 155.000
Sum eiendeler 1.887.000 1.694.000 2.021.000 3.317.000 3.058.000
Sum opptjent egenkapital 1.638.000 1.436.000 1.748.000 3.049.000 2.824.000
Sum egenkapital 1.738.000 1.536.000 1.848.000 3.149.000 2.924.000
Sum langsiktig gjeld 53.000 61.000 71.000 80.000 93.000
Sum kortsiktig gjeld 97.000 96.000 103.000 87.000 41.000
Sum gjeld og egenkapital 1.888.000 1.693.000 2.022.000 3.316.000 3.058.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 360.000 360.000 360.000 360.000 210.000
Driftsinntekter 360.000 360.000 360.000 360.000 210.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -63.000 -65.000 -66.000 -67.000 -68.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -36.000 -50.000 -32.000 -31.000 -13.000
Driftskostnader -99.000 -115.000 -98.000 -98.000 -81.000
Driftsresultat 260.000 245.000 262.000 262.000 129.000
Finansinntekter 0 0 0 38.000 2.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -2.000 -2.000 -1.000 37.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 202.000 188.000 199.000 225.000 95.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.042.000 1.106.000 1.170.000 1.236.000 1.303.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.042.000 1.106.000 1.170.000 1.236.000 1.303.000
Sum finansielle anleggsmidler 329.000 563.000 -31.000 1.638.000 1.600.000
Sum anleggsmidler 1.371.000 1.669.000 1.139.000 2.874.000 2.903.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 516.000 25.000 882.000 443.000 155.000
Sum omløpsmidler 516.000 25.000 882.000 443.000 155.000
Sum eiendeler 1.887.000 1.694.000 2.021.000 3.317.000 3.058.000
Sum opptjent egenkapital 1.638.000 1.436.000 1.748.000 3.049.000 2.824.000
Sum egenkapital 1.738.000 1.536.000 1.848.000 3.149.000 2.924.000
Sum avsetninger til forpliktelser 53.000 61.000 71.000 80.000 93.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 53.000 61.000 71.000 80.000 93.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 66.000 65.000 72.000 87.000 41.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 31.000 31.000 31.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 97.000 96.000 103.000 87.000 41.000
Sum gjeld og egenkapital 1.888.000 1.693.000 2.022.000 3.316.000 3.058.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 419.000 -71.000 779.000 356.000 114.000
Likviditetsgrad 1 5.3 0.3 8.6 5.1 3.8
Likviditetsgrad 2 5.3 0.3 8.6 5.1 3.8
Soliditet 92.1 90.7 91.4 95.0 95.6
Resultatgrad 72.2 68.1 72.8 72.8 61.4
Rentedekningsgrad 1 122.5 2 300.0 131.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 13.8 14.5 1 9.0 4.3
Signatur
25.02.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex