Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gan Bygg AS
Juridisk navn:  Gan Bygg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91137230
Ersrudveien 2 Ersrudveien 2 Fax:
1903 Gan 1903 Gan
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 983672973
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/23/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Viken As
Utvikling:
Omsetning  
  
31.92%
Resultat  
  
355.74%
Egenkapital  
  
273.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 905.000 686.000 852.000 617.000 941.000
Resultat: 156.000 -61.000 -106.000 -94.000 23.000
Egenkapital: 99.000 -57.000 4.000 110.000 221.000
Regnskap for  Gan Bygg AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 905.000 686.000 852.000 617.000 941.000
Driftskostnader -752.000 -751.000 -963.000 -714.000 -923.000
Driftsresultat 154.000 -65.000 -110.000 -98.000 18.000
Finansinntekter 2.000 4.000 4.000 4.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 4.000 4.000 4.000 5.000
Resultat før skatt 156.000 -61.000 -106.000 -94.000 23.000
Skattekostnad 0 0 0 -16.000 -6.000
Årsresultat 156.000 -61.000 -106.000 -111.000 17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 107.000 147.000 187.000 0 24.000
Sum omløpsmidler 296.000 405.000 208.000 477.000 428.000
Sum eiendeler 403.000 552.000 395.000 477.000 452.000
Sum opptjent egenkapital -1.000 -157.000 -96.000 10.000 121.000
Sum egenkapital 99.000 -57.000 4.000 110.000 221.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 304.000 608.000 391.000 366.000 231.000
Sum gjeld og egenkapital 403.000 551.000 395.000 476.000 452.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 905.000 668.000 839.000 571.000 941.000
Andre inntekter 1.000 18.000 13.000 45.000 0
Driftsinntekter 905.000 686.000 852.000 617.000 941.000
Varekostnad -468.000 -359.000 -396.000 -225.000 -521.000
Lønninger -94.000 -205.000 -401.000 -348.000 -231.000
Avskrivning -40.000 -40.000 -13.000 -7.000 -29.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -150.000 -147.000 -153.000 -134.000 -142.000
Driftskostnader -752.000 -751.000 -963.000 -714.000 -923.000
Driftsresultat 154.000 -65.000 -110.000 -98.000 18.000
Finansinntekter 2.000 4.000 4.000 4.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 4.000 4.000 4.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 156.000 -61.000 -106.000 -111.000 17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 16.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 107.000 147.000 187.000 0 7.000
Sum varige driftsmidler 107.000 147.000 187.000 0 7.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 107.000 147.000 187.000 0 24.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 31.000 332.000 -1.000 172.000 74.000
Andre fordringer 0 0 14.000 0 54.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 265.000 73.000 195.000 305.000 301.000
Sum omløpsmidler 296.000 405.000 208.000 477.000 428.000
Sum eiendeler 403.000 552.000 395.000 477.000 452.000
Sum opptjent egenkapital -1.000 -157.000 -96.000 10.000 121.000
Sum egenkapital 99.000 -57.000 4.000 110.000 221.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 27.000 19.000 47.000 86.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 108.000 88.000 65.000 155.000 58.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 190.000 494.000 307.000 164.000 88.000
Sum kortsiktig gjeld 304.000 608.000 391.000 366.000 231.000
Sum gjeld og egenkapital 403.000 551.000 395.000 476.000 452.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -8.000 -203.000 -183.000 111.000 197.000
Likviditetsgrad 1 1 0.7 0.5 1.3 1.9
Likviditetsgrad 2 1 0.7 0.5 1.4 1.9
Soliditet 24.6 -10.3 1 23.1 48.9
Resultatgrad 1 -9.5 -12.9 -15.9 1.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.1 -10.7 97.8 3.3 1.0
Total kapitalrentabilitet 38.7 -11.1 -26.8 -19.7 5.1
Signatur
14.07.2017
STYRET I FELLESSKAP.
SIGNATUR HVER FOR SEG
SMAADAHL RØNNAUG
HELGESEN ARNE EIRIK
Prokurister
14.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Forbehold om usikkerhet vedrørende fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex