Gammelgården AS
Juridisk navn:  Gammelgården AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72525340
Breidablikkveien 22 Breidablikkveien 22 Fax: 72525341
7142 Uthaug 7142 Uthaug
Fylke: Kommune:
Trøndelag Ørland
Org.nr: 980287084
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 10/12/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Stadsbygd Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
357.45%
Egenkapital  
  
43.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 132.000 0 124.000 502.000 659.000
Resultat: 121.000 -47.000 -49.000 8.000 -27.000
Egenkapital: -151.000 -265.000 -218.000 -168.000 -176.000
Regnskap for  Gammelgården AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 132.000 0 124.000 502.000 659.000
Driftskostnader -11.000 -47.000 -168.000 -443.000 -663.000
Driftsresultat 121.000 -47.000 -43.000 59.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -6.000 -52.000 -24.000
Finans 0 0 -6.000 -52.000 -24.000
Resultat før skatt 121.000 -47.000 -49.000 8.000 -27.000
Skattekostnad -7.000 0 0 0 -45.000
Årsresultat 114.000 -47.000 -49.000 8.000 -72.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 16.000 43.000 100.000 286.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 69.000
Sum eiendeler 0 16.000 43.000 100.000 355.000
Sum opptjent egenkapital -301.000 -415.000 -368.000 -318.000 -326.000
Sum egenkapital -151.000 -265.000 -218.000 -168.000 -176.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 216.000
Sum kortsiktig gjeld 152.000 281.000 262.000 268.000 315.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 16.000 44.000 100.000 355.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 121.000 364.000 635.000
Andre inntekter 132.000 0 3.000 138.000 25.000
Driftsinntekter 132.000 0 124.000 502.000 659.000
Varekostnad 0 0 -38.000 -73.000 -100.000
Lønninger 0 0 0 0 -3.000
Avskrivning -6.000 -28.000 -56.000 -101.000 -147.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -19.000 -74.000 -269.000 -413.000
Driftskostnader -11.000 -47.000 -168.000 -443.000 -663.000
Driftsresultat 121.000 -47.000 -43.000 59.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -6.000 -52.000 -24.000
Finans 0 0 -6.000 -52.000 -24.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 114.000 -47.000 -49.000 8.000 -72.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 16.000 43.000 100.000 286.000
Sum varige driftsmidler 0 16.000 43.000 100.000 286.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 16.000 43.000 100.000 286.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 12.000
Andre fordringer 0 0 0 0 55.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 2.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 69.000
Sum eiendeler 0 16.000 43.000 100.000 355.000
Sum opptjent egenkapital -301.000 -415.000 -368.000 -318.000 -326.000
Sum egenkapital -151.000 -265.000 -218.000 -168.000 -176.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 1.000 7.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 216.000
Leverandørgjeld 0 90.000 115.000 148.000 200.000
Betalbar skatt 7.000 0 0 0 75.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 145.000 191.000 145.000 114.000 40.000
Sum kortsiktig gjeld 152.000 281.000 262.000 268.000 315.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 16.000 44.000 100.000 355.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -152.000 -281.000 -262.000 -268.000 -246.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0 0.2
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.3
Soliditet -1656.3 -495.5 -49.6
Resultatgrad 91.7 -34.7 11.8 -0.5
Rentedekningsgrad -7.2 1.1 -0.1
Gjeldsgrad -1.1 -1.2 -1.6 -3.0
Total kapitalrentabilitet 1 -293.8 -97.7 5 -0.8
Signatur
26.02.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex