Galleri F 15 As
Juridisk navn:  Galleri F 15 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69271033
Postboks 1033 Jeløy Alby Gård Fax: 69275410
1510 Moss 1519 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 965240217
Aksjekapital: 1.700.000 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 5/7/1992 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Pedersens Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.94%
Resultat  
  
-7.15%
Egenkapital  
  
25.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 23.971.000 24.696.000 23.052.000 24.891.000 20.257.000
Resultat: 2.520.000 2.714.000 1.768.000 1.782.000 1.923.000
Egenkapital: 12.480.000 9.959.000 7.245.000 5.477.000 3.695.000
Regnskap for  Galleri F 15 As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 23.971.000 24.696.000 23.052.000 24.891.000 20.257.000
Driftskostnader -21.461.000 -22.016.000 -21.337.000 -23.158.000 -18.353.000
Driftsresultat 2.510.000 2.681.000 1.715.000 1.733.000 1.903.000
Finansinntekter 20.000 46.000 57.000 61.000 36.000
Finanskostnader -11.000 -13.000 -4.000 -11.000 -17.000
Finans 9.000 33.000 53.000 50.000 19.000
Resultat før skatt 2.520.000 2.714.000 1.768.000 1.782.000 1.923.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.520.000 2.714.000 1.768.000 1.782.000 1.923.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.759.000 3.038.000 2.409.000 1.496.000 1.298.000
Sum omløpsmidler 6.956.000 12.105.000 11.128.000 11.163.000 4.434.000
Sum eiendeler 14.715.000 15.143.000 13.537.000 12.659.000 5.732.000
Sum opptjent egenkapital 10.780.000 8.259.000 5.545.000 3.777.000 1.995.000
Sum egenkapital 12.480.000 9.959.000 7.245.000 5.477.000 3.695.000
Sum langsiktig gjeld 168.000 239.000 0 0 156.000
Sum kortsiktig gjeld 2.067.000 4.944.000 6.292.000 7.182.000 1.881.000
Sum gjeld og egenkapital 14.715.000 15.142.000 13.537.000 12.659.000 5.732.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.031.000 4.823.000 4.996.000 4.520.000 4.695.000
Andre inntekter 18.940.000 19.873.000 18.056.000 20.371.000 15.562.000
Driftsinntekter 23.971.000 24.696.000 23.052.000 24.891.000 20.257.000
Varekostnad -403.000 -315.000 -349.000 -435.000 -517.000
Lønninger -9.004.000 -9.476.000 -8.894.000 -9.107.000 -7.937.000
Avskrivning -555.000 -422.000 -347.000 -432.000 -493.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.499.000 -11.803.000 -11.747.000 -13.184.000 -9.406.000
Driftskostnader -21.461.000 -22.016.000 -21.337.000 -23.158.000 -18.353.000
Driftsresultat 2.510.000 2.681.000 1.715.000 1.733.000 1.903.000
Finansinntekter 20.000 46.000 57.000 61.000 36.000
Finanskostnader -11.000 -13.000 -4.000 -11.000 -17.000
Finans 9.000 33.000 53.000 50.000 19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.520.000 2.714.000 1.768.000 1.782.000 1.923.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.565.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.194.000 3.038.000 2.409.000 1.496.000 1.298.000
Sum varige driftsmidler 7.759.000 3.038.000 2.409.000 1.496.000 1.298.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.759.000 3.038.000 2.409.000 1.496.000 1.298.000
Varebeholdning 297.000 274.000 246.000 186.000 166.000
Kundefordringer 127.000 57.000 188.000 274.000 186.000
Andre fordringer 2.000 96.000 257.000 775.000 250.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.530.000 11.677.000 10.437.000 9.929.000 3.832.000
Sum omløpsmidler 6.956.000 12.105.000 11.128.000 11.163.000 4.434.000
Sum eiendeler 14.715.000 15.143.000 13.537.000 12.659.000 5.732.000
Sum opptjent egenkapital 10.780.000 8.259.000 5.545.000 3.777.000 1.995.000
Sum egenkapital 12.480.000 9.959.000 7.245.000 5.477.000 3.695.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 168.000 239.000 0 0 156.000
Leverandørgjeld 466.000 482.000 390.000 1.077.000 682.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 405.000 440.000 604.000 697.000 518.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.196.000 4.022.000 5.299.000 5.409.000 681.000
Sum kortsiktig gjeld 2.067.000 4.944.000 6.292.000 7.182.000 1.881.000
Sum gjeld og egenkapital 14.715.000 15.142.000 13.537.000 12.659.000 5.732.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.889.000 7.161.000 4.836.000 3.981.000 2.553.000
Likviditetsgrad 1 3.4 2.4 1.8 1.6 2.4
Likviditetsgrad 2 3.2 2.4 1.7 1.6 2.3
Soliditet 84.8 65.8 53.5 43.3 64.5
Resultatgrad 10.5 10.9 7.4 7.0 9.4
Rentedekningsgrad 228.2 206.2 428.8 163.1 114.1
Gjeldsgrad 0.2 0.5 0.9 1.3 0.6
Total kapitalrentabilitet 17.2 1 13.1 14.2 33.8
Signatur
11.03.2020
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
11.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex