Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nortrans Touring AS
Juridisk navn:  G Travel Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38125610
Bankplassen 1A Markens gate 25 Fax: 38125601
0151 Oslo 4611 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 928217345
Aksjekapital: 9.160.000 NOK
Antall ansatte: 93
Etableringsdato: 7/7/1975 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Vekstra Sør As
Utvikling:
Omsetning  
  
24.62%
Resultat  
  
-139.64%
Egenkapital  
  
-17.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 119.384.000 95.801.000 86.642.000 90.788.000 128.712.000
Resultat: -1.836.000 4.632.000 -4.699.000 -13.540.000 15.551.000
Egenkapital: 12.971.000 15.750.000 7.762.000 8.627.000 19.199.000
Regnskap for  Nortrans Touring AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 119.384.000 95.801.000 86.642.000 90.788.000 128.712.000
Driftskostnader -121.736.000 -87.315.000 -84.264.000 -101.383.000 -110.430.000
Driftsresultat -2.352.000 8.485.000 2.379.000 -10.595.000 18.281.000
Finansinntekter 10.533.000 8.651.000 7.714.000 8.207.000 10.622.000
Finanskostnader -10.017.000 -12.504.000 -14.792.000 -11.152.000 -13.352.000
Finans 516.000 -3.853.000 -7.078.000 -2.945.000 -2.730.000
Resultat før skatt -1.836.000 4.632.000 -4.699.000 -13.540.000 15.551.000
Skattekostnad -942.000 -1.644.000 834.000 2.969.000 -4.484.000
Årsresultat -2.778.000 2.988.000 -3.865.000 -10.571.000 11.067.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.694.000 12.708.000 8.402.000 8.486.000 3.791.000
Sum omløpsmidler 112.409.000 90.705.000 87.924.000 74.554.000 66.789.000
Sum eiendeler 143.103.000 103.413.000 96.326.000 83.040.000 70.580.000
Sum opptjent egenkapital 3.311.000 6.090.000 3.102.000 6.967.000 17.539.000
Sum egenkapital 12.971.000 15.750.000 7.762.000 8.627.000 19.199.000
Sum langsiktig gjeld 18.014.000 18.333.000 20.000.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 112.117.000 69.330.000 68.564.000 74.413.000 51.381.000
Sum gjeld og egenkapital 143.102.000 103.413.000 96.326.000 83.040.000 70.580.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 97.644.000 95.801.000 86.642.000 90.788.000 128.712.000
Andre inntekter 21.740.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 119.384.000 95.801.000 86.642.000 90.788.000 128.712.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -64.444.000 -56.844.000 -61.252.000 -76.114.000 -74.764.000
Avskrivning -3.798.000 -1.197.000 -1.410.000 -892.000 -1.167.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -53.494.000 -29.274.000 -21.602.000 -24.377.000 -34.499.000
Driftskostnader -121.736.000 -87.315.000 -84.264.000 -101.383.000 -110.430.000
Driftsresultat -2.352.000 8.485.000 2.379.000 -10.595.000 18.281.000
Finansinntekter 10.533.000 8.651.000 7.714.000 8.207.000 10.622.000
Finanskostnader -10.017.000 -12.504.000 -14.792.000 -11.152.000 -13.352.000
Finans 516.000 -3.853.000 -7.078.000 -2.945.000 -2.730.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.778.000 2.988.000 -3.865.000 -10.571.000 11.067.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.064.000 3.042.000 4.686.000 3.852.000 883.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 19.481.000 2.518.000 3.715.000 4.633.000 2.907.000
Sum varige driftsmidler 19.481.000 2.518.000 3.715.000 4.633.000 2.907.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.149.000 7.149.000 2.000 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 30.694.000 12.708.000 8.402.000 8.486.000 3.791.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 30.597.000 31.678.000 55.040.000 52.391.000 37.543.000
Andre fordringer 23.240.000 13.972.000 22.121.000 4.158.000 9.313.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.930.000 5.996.000 3.920.000 3.450.000 5.701.000
Sum omløpsmidler 112.409.000 90.705.000 87.924.000 74.554.000 66.789.000
Sum eiendeler 143.103.000 103.413.000 96.326.000 83.040.000 70.580.000
Sum opptjent egenkapital 3.311.000 6.090.000 3.102.000 6.967.000 17.539.000
Sum egenkapital 12.971.000 15.750.000 7.762.000 8.627.000 19.199.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 51.931.000 19.214.000 22.958.000 42.681.000 18.756.000
Sum langsiktig gjeld 18.014.000 18.333.000 20.000.000 0 0
Leverandørgjeld 48.697.000 36.804.000 34.174.000 11.053.000 15.300.000
Betalbar skatt 1.965.000 0 0 0 4.860.000
Skyldig offentlige avgifter 4.206.000 3.862.000 3.403.000 5.659.000 4.799.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.319.000 9.450.000 8.029.000 15.020.000 7.666.000
Sum kortsiktig gjeld 112.117.000 69.330.000 68.564.000 74.413.000 51.381.000
Sum gjeld og egenkapital 143.102.000 103.413.000 96.326.000 83.040.000 70.580.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 292.000 21.375.000 19.360.000 141.000 15.408.000
Likviditetsgrad 1 1 1.3 1.3 1.0 1.3
Likviditetsgrad 2 1 1.3 1.3 1.1 1.3
Soliditet 9.1 15.2 8.1 10.4 27.2
Resultatgrad 8.9 2.7 -11.7 14.2
Rentedekningsgrad -0.2 0.7 0.2 -0.2 2.2
Gjeldsgrad 1 5.6 11.4 8.6 2.7
Total kapitalrentabilitet 5.7 16.6 10.5 -2.9 41.0
Signatur
01.07.2020
STYRET I FELLESSKAP
DAGLIG LEDER ALENE
STYRETS LEDER ALENE
Prokurister
17.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex