Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
G3 Ungplanter AS
Juridisk navn:  G3 Ungplanter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22887100
Fjæreveien 50 Fjæreveien 50 Fax: 22887101
4885 Grimstad 4885 Grimstad
Fylke: Kommune:
Aust-Agder Grimstad
Org.nr: 880039652
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/25/1998
Foretakstype: AS
Tidligere navn: g3 gartneri konsulenttjenester as
Revisor: Agder-Team Revisjon AS
Regnskapsfører: Agder Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.64%
Resultat  
  
391.3%
Egenkapital  
  
18.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.847.000 7.256.000 8.785.000 5.250.000 7.314.000
Resultat: 113.000 23.000 99.000 -249.000 -145.000
Egenkapital: 733.000 620.000 597.000 498.000 849.000
Regnskap for  G3 Ungplanter AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.847.000 7.256.000 8.785.000 5.250.000 7.314.000
Driftskostnader -6.726.000 -7.210.000 -8.672.000 -5.507.000 -7.481.000
Driftsresultat 122.000 47.000 114.000 -257.000 -166.000
Finansinntekter 0 0 1.000 10.000 31.000
Finanskostnader -9.000 -25.000 -16.000 -1.000 -10.000
Finans -9.000 -25.000 -15.000 9.000 21.000
Resultat før skatt 113.000 23.000 99.000 -249.000 -145.000
Skattekostnad 0 0 0 -102.000 37.000
Årsresultat 113.000 23.000 99.000 -351.000 -108.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 102.000
Sum omløpsmidler 1.913.000 1.162.000 1.066.000 1.358.000 2.279.000
Sum eiendeler 1.913.000 1.162.000 1.066.000 1.358.000 2.381.000
Sum opptjent egenkapital 235.000 122.000 99.000 0 341.000
Sum egenkapital 733.000 620.000 597.000 498.000 849.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 180.000 180.000
Sum kortsiktig gjeld 1.180.000 542.000 469.000 680.000 1.352.000
Sum gjeld og egenkapital 1.913.000 1.162.000 1.066.000 1.358.000 2.381.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.847.000 7.256.000 8.785.000 3.950.000 6.014.000
Andre inntekter 0 0 0 1.300.000 1.300.000
Driftsinntekter 6.847.000 7.256.000 8.785.000 5.250.000 7.314.000
Varekostnad -5.317.000 0 -6.928.000 -3.504.000 -5.310.000
Lønninger -646.000 -605.000 -652.000 -712.000 -818.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -763.000 -915.000 -1.092.000 -1.291.000 -1.353.000
Driftskostnader -6.726.000 -7.210.000 -8.672.000 -5.507.000 -7.481.000
Driftsresultat 122.000 47.000 114.000 -257.000 -166.000
Finansinntekter 0 0 1.000 10.000 31.000
Finanskostnader -9.000 -25.000 -16.000 -1.000 -10.000
Finans -9.000 -25.000 -15.000 9.000 21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 113.000 23.000 99.000 -351.000 -108.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 102.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 102.000
Varebeholdning 220.000 259.000 236.000 135.000 234.000
Kundefordringer 1.624.000 505.000 722.000 716.000 639.000
Andre fordringer 9.000 19.000 64.000 34.000 140.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 60.000 379.000 44.000 472.000 1.266.000
Sum omløpsmidler 1.913.000 1.162.000 1.066.000 1.358.000 2.279.000
Sum eiendeler 1.913.000 1.162.000 1.066.000 1.358.000 2.381.000
Sum opptjent egenkapital 235.000 122.000 99.000 0 341.000
Sum egenkapital 733.000 620.000 597.000 498.000 849.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 180.000 180.000
Gjeld til kredittinstitutt 364.000 0 0 4.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 180.000 180.000
Leverandørgjeld 69.000 58.000 7.000 350.000 1.115.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 463.000 200.000 181.000 67.000 99.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 285.000 285.000 282.000 259.000 138.000
Sum kortsiktig gjeld 1.180.000 542.000 469.000 680.000 1.352.000
Sum gjeld og egenkapital 1.913.000 1.162.000 1.066.000 1.358.000 2.381.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 733.000 620.000 597.000 678.000 927.000
Likviditetsgrad 1 1.6 2.1 2.3 2.0 1.7
Likviditetsgrad 2 1.4 1.7 1.8 1.8 1.6
Soliditet 38.3 53.4 5 36.7 35.7
Resultatgrad 1.8 0.6 1.3 -4.9 -2.3
Rentedekningsgrad 13.6 1.9 7.1 -247.0 -13.5
Gjeldsgrad 1.6 0.9 0.8 1.7 1.8
Total kapitalrentabilitet 6.4 4 10.8 -18.2 -5.7
Signatur
30.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex