Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gården Senter AS
Juridisk navn:  Gården Senter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55273600
Postboks 67 Storetvetveien Fax: 55273601
5821 Bergen 5067 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 950327367
Aksjekapital: 434.000 NOK
Etableringsdato: 12/8/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.87%
Resultat  
  
75.61%
Egenkapital  
  
0.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.799.000 1.766.000 2.782.000 2.692.000 2.692.000
Resultat: 792.000 451.000 2.270.000 1.882.000 2.132.000
Egenkapital: 12.370.000 12.252.000 11.894.000 10.659.000 9.738.000
Regnskap for  Gården Senter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.799.000 1.766.000 2.782.000 2.692.000 2.692.000
Driftskostnader -1.073.000 -1.389.000 -575.000 -865.000 -613.000
Driftsresultat 725.000 378.000 2.207.000 1.827.000 2.079.000
Finansinntekter 67.000 73.000 63.000 55.000 53.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 67.000 73.000 63.000 55.000 53.000
Resultat før skatt 792.000 451.000 2.270.000 1.882.000 2.132.000
Skattekostnad -174.000 -93.000 -535.000 -461.000 -556.000
Årsresultat 618.000 358.000 1.735.000 1.421.000 1.576.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.971.000 7.054.000 6.641.000 6.868.000 7.124.000
Sum omløpsmidler 6.389.000 6.091.000 6.619.000 5.058.000 4.501.000
Sum eiendeler 13.360.000 13.145.000 13.260.000 11.926.000 11.625.000
Sum opptjent egenkapital 11.936.000 11.818.000 11.460.000 10.225.000 9.304.000
Sum egenkapital 12.370.000 12.252.000 11.894.000 10.659.000 9.738.000
Sum langsiktig gjeld 238.000 236.000 233.000 237.000 245.000
Sum kortsiktig gjeld 752.000 657.000 1.133.000 1.031.000 1.642.000
Sum gjeld og egenkapital 13.360.000 13.145.000 13.260.000 11.927.000 11.625.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.732.000 1.714.000 0 0 0
Andre inntekter 67.000 52.000 2.782.000 2.692.000 2.692.000
Driftsinntekter 1.799.000 1.766.000 2.782.000 2.692.000 2.692.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -285.000 -239.000 -228.000 -268.000 -266.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -788.000 -1.150.000 -347.000 -597.000 -347.000
Driftskostnader -1.073.000 -1.389.000 -575.000 -865.000 -613.000
Driftsresultat 725.000 378.000 2.207.000 1.827.000 2.079.000
Finansinntekter 67.000 73.000 63.000 55.000 53.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 67.000 73.000 63.000 55.000 53.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 0 -500.000 -500.000 -1.000.000
Årsresultat 618.000 358.000 1.735.000 1.421.000 1.576.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.971.000 7.054.000 6.641.000 6.868.000 7.124.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.971.000 7.054.000 6.641.000 6.868.000 7.124.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.971.000 7.054.000 6.641.000 6.868.000 7.124.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 23.000 0 34.000 1.000 13.000
Andre fordringer 61.000 182.000 60.000 55.000 65.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.305.000 5.909.000 6.526.000 5.003.000 4.423.000
Sum omløpsmidler 6.389.000 6.091.000 6.619.000 5.058.000 4.501.000
Sum eiendeler 13.360.000 13.145.000 13.260.000 11.926.000 11.625.000
Sum opptjent egenkapital 11.936.000 11.818.000 11.460.000 10.225.000 9.304.000
Sum egenkapital 12.370.000 12.252.000 11.894.000 10.659.000 9.738.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 245.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 238.000 236.000 233.000 237.000 245.000
Leverandørgjeld 80.000 566.000 95.000 62.000 74.000
Betalbar skatt 172.000 90.000 538.000 469.000 568.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 0 -500.000 -500.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 500.000 0 500.000 500.000 0
Sum kortsiktig gjeld 752.000 657.000 1.133.000 1.031.000 1.642.000
Sum gjeld og egenkapital 13.360.000 13.145.000 13.260.000 11.927.000 11.625.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.637.000 5.434.000 5.486.000 4.027.000 2.859.000
Likviditetsgrad 1 8.5 9.3 5.8 4.9 2.7
Likviditetsgrad 2 8.5 9.3 5.8 4.9 2.8
Soliditet 92.6 93.2 89.7 89.4 83.8
Resultatgrad 40.3 21.4 79.3 67.9 77.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 5.9 3.4 17.1 15.8 18.3
Signatur
27.03.2014
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
27.03.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex