Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gården Schous Plass 1 AS
Juridisk navn:  Gården Schous Plass 1 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22378496
Schous Plass 1 Schous Plass 1 Fax:
0552 Oslo 552 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 988386960
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/2/2005 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: 2R Data Og Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.8%
Resultat  
  
-8.64%
Egenkapital  
  
22.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.178.000 2.948.000 2.584.000 1.932.000 1.803.000
Resultat: 529.000 579.000 142.000 277.000 245.000
Egenkapital: 2.229.000 1.817.000 1.366.000 1.251.000 1.037.000
Regnskap for  Gården Schous Plass 1 AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.178.000 2.948.000 2.584.000 1.932.000 1.803.000
Driftskostnader -2.654.000 -2.371.000 -2.417.000 -1.640.000 -1.523.000
Driftsresultat 523.000 576.000 167.000 292.000 281.000
Finansinntekter 6.000 3.000 3.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 -28.000 -15.000 -37.000
Finans 6.000 3.000 -25.000 -14.000 -37.000
Resultat før skatt 529.000 579.000 142.000 277.000 245.000
Skattekostnad -116.000 -128.000 -27.000 -62.000 -50.000
Årsresultat 412.000 451.000 114.000 215.000 194.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.426.000 2.266.000 2.468.000 2.671.000 2.638.000
Sum omløpsmidler 1.325.000 1.618.000 1.207.000 1.020.000 470.000
Sum eiendeler 3.751.000 3.884.000 3.675.000 3.691.000 3.108.000
Sum opptjent egenkapital 1.753.000 1.341.000 890.000 775.000 560.000
Sum egenkapital 2.229.000 1.817.000 1.366.000 1.251.000 1.037.000
Sum langsiktig gjeld 92.000 124.000 151.000 177.000 197.000
Sum kortsiktig gjeld 1.431.000 1.943.000 2.159.000 2.262.000 1.875.000
Sum gjeld og egenkapital 3.752.000 3.884.000 3.676.000 3.690.000 3.108.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 54.000 51.000 70.000 38.000 0
Andre inntekter 3.124.000 2.897.000 2.514.000 1.894.000 1.803.000
Driftsinntekter 3.178.000 2.948.000 2.584.000 1.932.000 1.803.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.516.000 -1.231.000 -1.003.000 -549.000 -1.042.000
Avskrivning -293.000 -202.000 -202.000 -181.000 -146.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -845.000 -938.000 -1.212.000 -910.000 -335.000
Driftskostnader -2.654.000 -2.371.000 -2.417.000 -1.640.000 -1.523.000
Driftsresultat 523.000 576.000 167.000 292.000 281.000
Finansinntekter 6.000 3.000 3.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 -28.000 -15.000 -37.000
Finans 6.000 3.000 -25.000 -14.000 -37.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 412.000 451.000 114.000 215.000 194.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.426.000 2.266.000 2.468.000 2.671.000 2.638.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.426.000 2.266.000 2.468.000 2.671.000 2.638.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.426.000 2.266.000 2.468.000 2.671.000 2.638.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 345.000 0
Andre fordringer 6.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.320.000 1.618.000 1.207.000 676.000 470.000
Sum omløpsmidler 1.325.000 1.618.000 1.207.000 1.020.000 470.000
Sum eiendeler 3.751.000 3.884.000 3.675.000 3.691.000 3.108.000
Sum opptjent egenkapital 1.753.000 1.341.000 890.000 775.000 560.000
Sum egenkapital 2.229.000 1.817.000 1.366.000 1.251.000 1.037.000
Sum avsetninger til forpliktelser 92.000 124.000 151.000 177.000 197.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 92.000 124.000 151.000 177.000 197.000
Leverandørgjeld 31.000 34.000 36.000 0 0
Betalbar skatt 149.000 155.000 54.000 81.000 48.000
Skyldig offentlige avgifter 187.000 165.000 113.000 103.000 133.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.063.000 1.590.000 1.956.000 2.078.000 1.694.000
Sum kortsiktig gjeld 1.431.000 1.943.000 2.159.000 2.262.000 1.875.000
Sum gjeld og egenkapital 3.752.000 3.884.000 3.676.000 3.690.000 3.108.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -106.000 -325.000 -952.000 -1.242.000 -1.405.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.8 0.6 0.5 0.3
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 0.6 0.5 0.3
Soliditet 59.4 46.8 37.2 33.9 33.4
Resultatgrad 16.5 19.5 6.5 15.1 15.6
Rentedekningsgrad 6 19.5 7.6
Gjeldsgrad 0.7 1.1 1.7 1.9 2.0
Total kapitalrentabilitet 14.1 14.9 4.6 7.9 9.0
Signatur
27.10.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
27.10.2016
PROKURA
HAUGEN KARIN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex