Gården Rørleggerservice AS
Juridisk navn:  Gården Rørleggerservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55273600
Postboks 67 Slettebakken Lindealléen 1 Fax: 55282300
5821 Bergen 5072 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 952677004
Aksjekapital: 4.000.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 8/24/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
19.44%
Resultat  
  
48.67%
Egenkapital  
  
14.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 28.807.000 24.118.000 27.691.000 29.144.000 32.680.000
Resultat: 2.954.000 1.987.000 2.964.000 4.297.000 5.830.000
Egenkapital: 10.450.000 9.149.000 8.102.000 6.358.000 5.146.000
Regnskap for  Gården Rørleggerservice AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 28.807.000 24.118.000 27.691.000 29.144.000 32.680.000
Driftskostnader -25.944.000 -22.328.000 -24.814.000 -24.935.000 -26.961.000
Driftsresultat 2.862.000 1.790.000 2.879.000 4.208.000 5.719.000
Finansinntekter 130.000 215.000 99.000 105.000 124.000
Finanskostnader -39.000 -17.000 -13.000 -15.000 -14.000
Finans 91.000 198.000 86.000 90.000 110.000
Resultat før skatt 2.954.000 1.987.000 2.964.000 4.297.000 5.830.000
Skattekostnad -653.000 -440.000 -721.000 -1.085.000 -1.592.000
Årsresultat 2.300.000 1.548.000 2.243.000 3.212.000 4.238.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.644.000 1.690.000 695.000 978.000 662.000
Sum omløpsmidler 14.855.000 12.130.000 11.956.000 12.396.000 13.485.000
Sum eiendeler 16.499.000 13.820.000 12.651.000 13.374.000 14.147.000
Sum opptjent egenkapital 6.450.000 5.149.000 4.102.000 2.358.000 1.146.000
Sum egenkapital 10.450.000 9.149.000 8.102.000 6.358.000 5.146.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.049.000 4.671.000 4.549.000 7.016.000 9.001.000
Sum gjeld og egenkapital 16.499.000 13.820.000 12.651.000 13.374.000 14.147.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 28.799.000 23.664.000 27.661.000 29.109.000 32.680.000
Andre inntekter 8.000 454.000 31.000 35.000 0
Driftsinntekter 28.807.000 24.118.000 27.691.000 29.144.000 32.680.000
Varekostnad -12.409.000 -9.245.000 -11.261.000 -11.588.000 -14.788.000
Lønninger -10.098.000 -9.865.000 -10.348.000 -10.201.000 -9.473.000
Avskrivning -249.000 -242.000 -304.000 -419.000 -359.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.188.000 -2.976.000 -2.901.000 -2.727.000 -2.341.000
Driftskostnader -25.944.000 -22.328.000 -24.814.000 -24.935.000 -26.961.000
Driftsresultat 2.862.000 1.790.000 2.879.000 4.208.000 5.719.000
Finansinntekter 130.000 215.000 99.000 105.000 124.000
Finanskostnader -39.000 -17.000 -13.000 -15.000 -14.000
Finans 91.000 198.000 86.000 90.000 110.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -500.000 -500.000 -2.000.000 -3.500.000
Årsresultat 2.300.000 1.548.000 2.243.000 3.212.000 4.238.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 18.000 17.000 113.000 126.000 104.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 213.000 351.000 550.000 766.000 414.000
Driftsløsøre 470.000 380.000 28.000 83.000 141.000
Sum varige driftsmidler 683.000 731.000 578.000 849.000 555.000
Sum finansielle anleggsmidler 943.000 943.000 3.000 3.000 3.000
Sum anleggsmidler 1.644.000 1.690.000 695.000 978.000 662.000
Varebeholdning 1.276.000 1.202.000 1.299.000 1.379.000 1.469.000
Kundefordringer 3.472.000 2.038.000 2.259.000 2.627.000 2.984.000
Andre fordringer 369.000 342.000 265.000 303.000 332.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 9.738.000 8.548.000 8.133.000 8.087.000 8.700.000
Sum omløpsmidler 14.855.000 12.130.000 11.956.000 12.396.000 13.485.000
Sum eiendeler 16.499.000 13.820.000 12.651.000 13.374.000 14.147.000
Sum opptjent egenkapital 6.450.000 5.149.000 4.102.000 2.358.000 1.146.000
Sum egenkapital 10.450.000 9.149.000 8.102.000 6.358.000 5.146.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.762.000 1.697.000 967.000 1.253.000 1.146.000
Betalbar skatt 655.000 344.000 708.000 1.107.000 1.612.000
Skyldig offentlige avgifter 1.563.000 1.203.000 1.300.000 1.519.000 1.562.000
Utbytte -1.000.000 -500.000 -500.000 -2.000.000 -3.500.000
Annen kortsiktig gjeld 2.069.000 1.427.000 1.574.000 3.137.000 1.181.000
Sum kortsiktig gjeld 6.049.000 4.671.000 4.549.000 7.016.000 9.001.000
Sum gjeld og egenkapital 16.499.000 13.820.000 12.651.000 13.374.000 14.147.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.806.000 7.459.000 7.407.000 5.380.000 4.484.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2.6 2.6 1.8 1.5
Likviditetsgrad 2 2.2 2.3 2.3 1.6 1.4
Soliditet 63.3 66.2 6 47.5 36.4
Resultatgrad 9.9 7.4 10.4 14.4 17.5
Rentedekningsgrad 73.4 105.3 221.5 280.5 417.4
Gjeldsgrad 0.6 0.5 0.6 1.1 1.7
Total kapitalrentabilitet 18.1 14.5 23.5 32.2 41.3
Signatur
11.05.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
11.05.2020
PROKURA HVER FOR SEG
SIMONSEN BJØRN KRISTIAN
PROKURA HVER FOR SEG
ØYBOST GEIR OVE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex