Gården På Prærien As
Juridisk navn:  Gården På Prærien As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90105586
Sannavegen 75 Sannavegen 75 Fax:
3914 Porsgrunn 3914 Porsgrunn
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Porsgrunn
Org.nr: 912804895
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/4/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Kappa Revisjon ANS
Regnskapsfører: Tet Regnskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.89%
Resultat  
  
243.24%
Egenkapital  
  
-114.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.595.000 1.677.000 1.989.000 1.669.000 1.935.000
Resultat: 254.000 74.000 164.000 -56.000 -20.000
Egenkapital: -20.000 140.000 83.000 -66.000 0
Regnskap for  Gården På Prærien As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.595.000 1.677.000 1.989.000 1.669.000 1.935.000
Driftskostnader -1.325.000 -1.589.000 -1.824.000 -1.717.000 -1.954.000
Driftsresultat 270.000 88.000 165.000 -49.000 -18.000
Finansinntekter 0 0 3.000 0 0
Finanskostnader -15.000 -14.000 -3.000 -7.000 -3.000
Finans -15.000 -14.000 0 -7.000 -3.000
Resultat før skatt 254.000 74.000 164.000 -56.000 -20.000
Skattekostnad 45.000 -16.000 -16.000 -10.000 5.000
Årsresultat 299.000 57.000 148.000 -66.000 -16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 269.000 365.000 495.000 365.000 468.000
Sum omløpsmidler 858.000 134.000 183.000 121.000 132.000
Sum eiendeler 1.127.000 499.000 678.000 486.000 600.000
Sum opptjent egenkapital -50.000 110.000 53.000 -96.000 -30.000
Sum egenkapital -20.000 140.000 83.000 -66.000 0
Sum langsiktig gjeld 131.000 176.000 221.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.016.000 183.000 374.000 552.000 599.000
Sum gjeld og egenkapital 1.127.000 499.000 678.000 486.000 599.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.572.000 1.597.000 1.973.000 1.653.000 1.914.000
Andre inntekter 22.000 80.000 17.000 15.000 22.000
Driftsinntekter 1.595.000 1.677.000 1.989.000 1.669.000 1.935.000
Varekostnad -785.000 -620.000 -745.000 -569.000 -645.000
Lønninger -105.000 -292.000 -472.000 -511.000 -580.000
Avskrivning -130.000 -130.000 -97.000 -92.000 -69.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -305.000 -547.000 -510.000 -545.000 -660.000
Driftskostnader -1.325.000 -1.589.000 -1.824.000 -1.717.000 -1.954.000
Driftsresultat 270.000 88.000 165.000 -49.000 -18.000
Finansinntekter 0 0 3.000 0 0
Finanskostnader -15.000 -14.000 -3.000 -7.000 -3.000
Finans -15.000 -14.000 0 -7.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 299.000 57.000 148.000 -66.000 -16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 34.000 0 0 0 10.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 107.000 191.000 276.000 360.000 444.000
Driftsløsøre 129.000 174.000 219.000 5.000 13.000
Sum varige driftsmidler 235.000 365.000 495.000 365.000 458.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 269.000 365.000 495.000 365.000 468.000
Varebeholdning 96.000 107.000 101.000 87.000 14.000
Kundefordringer 147.000 0 7.000 17.000 15.000
Andre fordringer 507.000 0 18.000 9.000 61.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 108.000 26.000 58.000 8.000 43.000
Sum omløpsmidler 858.000 134.000 183.000 121.000 132.000
Sum eiendeler 1.127.000 499.000 678.000 486.000 600.000
Sum opptjent egenkapital -50.000 110.000 53.000 -96.000 -30.000
Sum egenkapital -20.000 140.000 83.000 -66.000 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 12.000 16.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 131.000 176.000 221.000 0 0
Leverandørgjeld 99.000 19.000 64.000 86.000 21.000
Betalbar skatt 0 21.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 301.000 44.000 62.000 46.000 54.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 616.000 100.000 248.000 420.000 525.000
Sum kortsiktig gjeld 1.016.000 183.000 374.000 552.000 599.000
Sum gjeld og egenkapital 1.127.000 499.000 678.000 486.000 599.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -158.000 -49.000 -191.000 -431.000 -467.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.7 0.5 0.2 0.2
Likviditetsgrad 2 0.8 0.1 0.2 0.1 0.2
Soliditet -1.8 28.1 12.2 -13.6 0.0
Resultatgrad 16.9 5.2 8.3 -2.9 -0.9
Rentedekningsgrad 1 6.3 5 -6.0
Gjeldsgrad -57.4 2.6 7.2 -8.4
Total kapitalrentabilitet 2 17.6 24.8 -10.1 -3.0
Signatur
26.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex