Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fysiosenteret Mjøndalen As
Juridisk navn:  Fysiosenteret Mjøndalen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32876506
Stasjonsgata 3 A Stasjonsgata 3 A Fax:
3050 Mjøndalen 3050 Mjøndalen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 947431803
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/1/1988 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aj Økonomi Og Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.14%
Resultat  
  
95.06%
Egenkapital  
  
27.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.063.000 983.000 1.014.000 1.023.000 2.472.000
Resultat: 158.000 81.000 214.000 153.000 -22.000
Egenkapital: 571.000 448.000 385.000 222.000 94.000
Regnskap for  Fysiosenteret Mjøndalen As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.063.000 983.000 1.014.000 1.023.000 2.472.000
Driftskostnader -905.000 -902.000 -800.000 -870.000 -2.498.000
Driftsresultat 158.000 81.000 214.000 153.000 -26.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0 4.000
Resultat før skatt 158.000 81.000 214.000 153.000 -22.000
Skattekostnad -35.000 -19.000 -50.000 -25.000 0
Årsresultat 123.000 63.000 164.000 128.000 -22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 191.000 207.000 140.000 118.000 9.000
Sum omløpsmidler 457.000 440.000 447.000 254.000 189.000
Sum eiendeler 648.000 647.000 587.000 372.000 198.000
Sum opptjent egenkapital 471.000 348.000 285.000 122.000 -6.000
Sum egenkapital 571.000 448.000 385.000 222.000 94.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 77.000 199.000 202.000 150.000 104.000
Sum gjeld og egenkapital 648.000 647.000 587.000 372.000 198.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.000 11.000 8.000 3.000 1.735.000
Andre inntekter 1.053.000 972.000 1.006.000 1.019.000 738.000
Driftsinntekter 1.063.000 983.000 1.014.000 1.023.000 2.472.000
Varekostnad -3.000 -7.000 0 0 -574.000
Lønninger -173.000 -172.000 -154.000 -201.000 -1.261.000
Avskrivning -45.000 -41.000 -29.000 -13.000 -44.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -684.000 -682.000 -617.000 -656.000 -619.000
Driftskostnader -905.000 -902.000 -800.000 -870.000 -2.498.000
Driftsresultat 158.000 81.000 214.000 153.000 -26.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 123.000 63.000 164.000 128.000 -22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 191.000 207.000 140.000 118.000 9.000
Sum varige driftsmidler 191.000 207.000 140.000 118.000 9.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 191.000 207.000 140.000 118.000 9.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 45.000 8.000 26.000 29.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 412.000 432.000 421.000 225.000 189.000
Sum omløpsmidler 457.000 440.000 447.000 254.000 189.000
Sum eiendeler 648.000 647.000 587.000 372.000 198.000
Sum opptjent egenkapital 471.000 348.000 285.000 122.000 -6.000
Sum egenkapital 571.000 448.000 385.000 222.000 94.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 48.000 20.000 0 0
Betalbar skatt 36.000 19.000 50.000 25.000 0
Skyldig offentlige avgifter 10.000 24.000 23.000 22.000 18.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 29.000 108.000 109.000 104.000 85.000
Sum kortsiktig gjeld 77.000 199.000 202.000 150.000 104.000
Sum gjeld og egenkapital 648.000 647.000 587.000 372.000 198.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 380.000 241.000 245.000 104.000 85.000
Likviditetsgrad 1 5.9 2.2 2.2 1.7 1.8
Likviditetsgrad 2 5.9 2.2 2.2 1.7 1.9
Soliditet 88.1 69.2 65.6 59.7 47.5
Resultatgrad 14.9 8.2 21.1 1 -1.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.4 0.5 0.7 1.1
Total kapitalrentabilitet 24.5 12.5 36.5 41.1 -11.1
Signatur
26.02.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex