Fyresdal Rekneskapskontor AS
Juridisk navn:  Fyresdal Rekneskapskontor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35067000
Folkestadgata 14 Folkestadgata 14 Fax: 35041436
3870 Fyresdal 3870 Fyresdal
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Fyresdal
Org.nr: 942203284
Aksjekapital: 140.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/7/1987 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.24%
Resultat  
  
-100.58%
Egenkapital  
  
-2.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.831.000 3.606.000 3.155.000 2.877.000 2.863.000
Resultat: -3.000 514.000 154.000 149.000 325.000
Egenkapital: 3.413.000 3.516.000 3.219.000 3.202.000 3.191.000
Regnskap for  Fyresdal Rekneskapskontor AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.831.000 3.606.000 3.155.000 2.877.000 2.863.000
Driftskostnader -3.865.000 -3.129.000 -3.045.000 -2.779.000 -2.599.000
Driftsresultat -34.000 477.000 110.000 98.000 264.000
Finansinntekter 31.000 37.000 44.000 51.000 61.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 30.000 37.000 44.000 51.000 61.000
Resultat før skatt -3.000 514.000 154.000 149.000 325.000
Skattekostnad 0 -117.000 -37.000 -38.000 -87.000
Årsresultat -3.000 397.000 117.000 111.000 237.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.776.000 20.000 0 3.000 9.000
Sum omløpsmidler 2.537.000 4.387.000 4.166.000 3.859.000 4.028.000
Sum eiendeler 4.313.000 4.407.000 4.166.000 3.862.000 4.037.000
Sum opptjent egenkapital 3.273.000 3.376.000 3.079.000 3.062.000 3.051.000
Sum egenkapital 3.413.000 3.516.000 3.219.000 3.202.000 3.191.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 899.000 891.000 947.000 660.000 846.000
Sum gjeld og egenkapital 4.312.000 4.407.000 4.166.000 3.862.000 4.037.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.831.000 3.606.000 3.155.000 2.877.000 2.863.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.831.000 3.606.000 3.155.000 2.877.000 2.863.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -2.798.000 -2.484.000 -2.464.000 -2.102.000 -2.132.000
Avskrivning -6.000 0 -3.000 -7.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.061.000 -645.000 -578.000 -670.000 -460.000
Driftskostnader -3.865.000 -3.129.000 -3.045.000 -2.779.000 -2.599.000
Driftsresultat -34.000 477.000 110.000 98.000 264.000
Finansinntekter 31.000 37.000 44.000 51.000 61.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 30.000 37.000 44.000 51.000 61.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Årsresultat -3.000 397.000 117.000 111.000 237.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.762.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 14.000 20.000 0 3.000 9.000
Sum varige driftsmidler 1.776.000 20.000 0 3.000 9.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.776.000 20.000 0 3.000 9.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 421.000 479.000 606.000 390.000 362.000
Andre fordringer 236.000 54.000 41.000 40.000 39.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.880.000 3.855.000 3.519.000 3.430.000 3.627.000
Sum omløpsmidler 2.537.000 4.387.000 4.166.000 3.859.000 4.028.000
Sum eiendeler 4.313.000 4.407.000 4.166.000 3.862.000 4.037.000
Sum opptjent egenkapital 3.273.000 3.376.000 3.079.000 3.062.000 3.051.000
Sum egenkapital 3.413.000 3.516.000 3.219.000 3.202.000 3.191.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 155.000 40.000 49.000 1.000 8.000
Betalbar skatt 0 117.000 37.000 38.000 87.000
Skyldig offentlige avgifter 319.000 362.000 345.000 298.000 297.000
Utbytte -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 326.000 272.000 415.000 222.000 353.000
Sum kortsiktig gjeld 899.000 891.000 947.000 660.000 846.000
Sum gjeld og egenkapital 4.312.000 4.407.000 4.166.000 3.862.000 4.037.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.638.000 3.496.000 3.219.000 3.199.000 3.182.000
Likviditetsgrad 1 2.8 4.9 4.4 5.8 4.8
Likviditetsgrad 2 2.8 4.9 4.4 5.8 4.8
Soliditet 79.2 79.8 77.3 82.9 79.0
Resultatgrad -0.9 13.2 3.5 3.4 9.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet -0.1 11.7 3.7 3.9 8.1
Signatur
18.05.2020
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
18.05.2020
PROKURA KVAR FOR SEG
RAMSVATN HELGA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex