Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Furumo Sport AS
Juridisk navn:  Furumo Sport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bakkeveien 13 Furumoveien Fax:
3055 Krokstadelva 3360 Geithus
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 975963039
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 12/1/1995
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.65%
Resultat  
  
-273.33%
Egenkapital  
  
-36.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 393.000 421.000 317.000 300.000 356.000
Resultat: -56.000 -15.000 -112.000 1.000 -20.000
Egenkapital: -208.000 -152.000 -137.000 -26.000 -26.000
Regnskap for  Furumo Sport AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 393.000 421.000 317.000 300.000 356.000
Driftskostnader -450.000 -436.000 -429.000 -299.000 -376.000
Driftsresultat -56.000 -15.000 -112.000 1.000 -20.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -56.000 -15.000 -112.000 1.000 -20.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -56.000 -15.000 -112.000 1.000 -20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 64.000 74.000 84.000 96.000 108.000
Sum omløpsmidler 366.000 211.000 177.000 147.000 172.000
Sum eiendeler 430.000 285.000 261.000 243.000 280.000
Sum opptjent egenkapital -1.208.000 -1.152.000 -1.137.000 -1.026.000 -1.026.000
Sum egenkapital -208.000 -152.000 -137.000 -26.000 -26.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 638.000 437.000 398.000 268.000 306.000
Sum gjeld og egenkapital 430.000 285.000 261.000 242.000 280.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 393.000 411.000 317.000 300.000 356.000
Andre inntekter 0 10.000 0 0 0
Driftsinntekter 393.000 421.000 317.000 300.000 356.000
Varekostnad -394.000 -311.000 -323.000 -277.000 -352.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -10.000 -10.000 -12.000 -12.000 -15.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -46.000 -115.000 -94.000 -10.000 -9.000
Driftskostnader -450.000 -436.000 -429.000 -299.000 -376.000
Driftsresultat -56.000 -15.000 -112.000 1.000 -20.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -56.000 -15.000 -112.000 1.000 -20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 64.000 74.000 84.000 96.000 108.000
Sum varige driftsmidler 64.000 74.000 84.000 96.000 108.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 64.000 74.000 84.000 96.000 108.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 239.000 107.000 76.000 44.000 88.000
Andre fordringer 0 0 9.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 127.000 104.000 92.000 103.000 84.000
Sum omløpsmidler 366.000 211.000 177.000 147.000 172.000
Sum eiendeler 430.000 285.000 261.000 243.000 280.000
Sum opptjent egenkapital -1.208.000 -1.152.000 -1.137.000 -1.026.000 -1.026.000
Sum egenkapital -208.000 -152.000 -137.000 -26.000 -26.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 180.000 54.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -11.000 0 0 3.000 -1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 469.000 383.000 398.000 265.000 307.000
Sum kortsiktig gjeld 638.000 437.000 398.000 268.000 306.000
Sum gjeld og egenkapital 430.000 285.000 261.000 242.000 280.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -272.000 -226.000 -221.000 -121.000 -134.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.5 0.4 0.5 0.6
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 0.4 0.6 0.6
Soliditet -48.4 -53.3 -52.5 -10.7 -9.3
Resultatgrad -14.2 -3.6 -35.3 0.3 -5.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -3.1 -2.9 -2.9 -10.3 -11.8
Total kapitalrentabilitet -5.3 -42.9 0.4 -7.1
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex