Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Furre As
Juridisk navn:  Furre As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47331073
Øvregata 230C Øvregata 230C Fax:
5525 Haugesund 5525 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 916457073
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/1/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.93%
Resultat  
  
106.11%
Egenkapital  
  
33.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.563.000 1.360.000 1.332.000 985.000 0
Resultat: 371.000 180.000 449.000 477.000 0
Egenkapital: 1.148.000 859.000 720.000 379.000 22.000
Regnskap for  Furre As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.563.000 1.360.000 1.332.000 985.000 0
Driftskostnader -1.192.000 -1.181.000 -883.000 -507.000 0
Driftsresultat 371.000 180.000 449.000 477.000 0
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 0 0
Finans 1.000 -1.000 -1.000 0 0
Resultat før skatt 371.000 180.000 449.000 477.000 0
Skattekostnad -83.000 -41.000 -108.000 -120.000 3.000
Årsresultat 289.000 139.000 341.000 357.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.400.000 1.357.000 1.390.000 1.390.000 3.000
Sum omløpsmidler 930.000 647.000 568.000 235.000 30.000
Sum eiendeler 2.330.000 2.004.000 1.958.000 1.625.000 33.000
Sum opptjent egenkapital 1.128.000 840.000 701.000 360.000 3.000
Sum egenkapital 1.148.000 859.000 720.000 379.000 22.000
Sum langsiktig gjeld 982.000 984.000 1.380.000 1.327.000 0
Sum kortsiktig gjeld 200.000 162.000 -142.000 -82.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 2.329.000 2.005.000 1.958.000 1.624.000 33.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.503.000 1.300.000 1.272.000 985.000 0
Andre inntekter 60.000 60.000 60.000 0 0
Driftsinntekter 1.563.000 1.360.000 1.332.000 985.000 0
Varekostnad -1.000 -2.000 0 0 0
Lønninger -857.000 -784.000 -549.000 -290.000 0
Avskrivning -54.000 -33.000 -32.000 -13.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -280.000 -362.000 -302.000 -204.000 0
Driftskostnader -1.192.000 -1.181.000 -883.000 -507.000 0
Driftsresultat 371.000 180.000 449.000 477.000 0
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 0 0
Finans 1.000 -1.000 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 289.000 139.000 341.000 357.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 3.000
Fast eiendom 1.325.000 1.357.000 1.390.000 1.390.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 75.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.400.000 1.357.000 1.390.000 1.390.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.400.000 1.357.000 1.390.000 1.390.000 3.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 21.000 141.000 311.000 0 0
Andre fordringer 0 1.000 0 9.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 908.000 504.000 257.000 226.000 30.000
Sum omløpsmidler 930.000 647.000 568.000 235.000 30.000
Sum eiendeler 2.330.000 2.004.000 1.958.000 1.625.000 33.000
Sum opptjent egenkapital 1.128.000 840.000 701.000 360.000 3.000
Sum egenkapital 1.148.000 859.000 720.000 379.000 22.000
Sum avsetninger til forpliktelser 27.000 21.000 16.000 11.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 982.000 984.000 1.380.000 1.327.000 0
Leverandørgjeld -15.000 -5.000 7.000 52.000 0
Betalbar skatt 76.000 37.000 102.000 106.000 0
Skyldig offentlige avgifter 70.000 67.000 -301.000 -301.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 69.000 63.000 50.000 62.000 11.000
Sum kortsiktig gjeld 200.000 162.000 -142.000 -82.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 2.329.000 2.005.000 1.958.000 1.624.000 33.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 730.000 485.000 710.000 317.000 19.000
Likviditetsgrad 1 4.7 4 -2.9 2.7
Likviditetsgrad 2 4.7 4 -2.9 2.8
Soliditet 49.3 42.8 36.8 23.3 66.7
Resultatgrad 23.7 13.2 33.7 48.4
Rentedekningsgrad 1 4
Gjeldsgrad 1 1.3 1.7 3.3 0.5
Total kapitalrentabilitet 1 9 22.9 29.4 0.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex