Furene Næringsbygg AS
Juridisk navn:  Furene Næringsbygg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Jon Grebstad Dalsfjordvegen 96 Dalsfjordvegen 96 Fax:
6133 Lauvstad 6133 Lauvstad
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 989502255
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/15/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Utvikling:
Omsetning  
  
39.29%
Resultat  
  
1283.33%
Egenkapital  
  
8.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 780.000 560.000 525.000 362.000 150.000
Resultat: 83.000 6.000 96.000 40.000 76.000
Egenkapital: 800.000 734.000 728.000 656.000 625.000
Regnskap for  Furene Næringsbygg AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 780.000 560.000 525.000 362.000 150.000
Driftskostnader -486.000 -395.000 -271.000 -182.000 -25.000
Driftsresultat 293.000 165.000 254.000 181.000 125.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -210.000 -159.000 -159.000 -142.000 -49.000
Finans -209.000 -158.000 -158.000 -141.000 -49.000
Resultat før skatt 83.000 6.000 96.000 40.000 76.000
Skattekostnad -17.000 0 -23.000 -10.000 -20.000
Årsresultat 66.000 6.000 73.000 30.000 55.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.340.000 3.747.000 3.873.000 3.937.000 2.989.000
Sum omløpsmidler 387.000 927.000 828.000 989.000 547.000
Sum eiendeler 10.727.000 4.674.000 4.701.000 4.926.000 3.536.000
Sum opptjent egenkapital 700.000 634.000 628.000 556.000 525.000
Sum egenkapital 800.000 734.000 728.000 656.000 625.000
Sum langsiktig gjeld 9.145.000 3.713.000 3.927.000 4.127.000 1.501.000
Sum kortsiktig gjeld 782.000 227.000 46.000 143.000 1.410.000
Sum gjeld og egenkapital 10.727.000 4.674.000 4.701.000 4.926.000 3.536.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.000 0 1.000 0 0
Andre inntekter 750.000 560.000 523.000 362.000 150.000
Driftsinntekter 780.000 560.000 525.000 362.000 150.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -242.000 -126.000 -126.000 -73.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -244.000 -269.000 -145.000 -109.000 -25.000
Driftskostnader -486.000 -395.000 -271.000 -182.000 -25.000
Driftsresultat 293.000 165.000 254.000 181.000 125.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -210.000 -159.000 -159.000 -142.000 -49.000
Finans -209.000 -158.000 -158.000 -141.000 -49.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 66.000 6.000 73.000 30.000 55.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 10.340.000 3.747.000 3.873.000 3.937.000 2.989.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 10.340.000 3.747.000 3.873.000 3.937.000 2.989.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.340.000 3.747.000 3.873.000 3.937.000 2.989.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 280.000 67.000 146.000 181.000 0
Andre fordringer 0 0 0 127.000 395.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 106.000 860.000 681.000 681.000 152.000
Sum omløpsmidler 387.000 927.000 828.000 989.000 547.000
Sum eiendeler 10.727.000 4.674.000 4.701.000 4.926.000 3.536.000
Sum opptjent egenkapital 700.000 634.000 628.000 556.000 525.000
Sum egenkapital 800.000 734.000 728.000 656.000 625.000
Sum avsetninger til forpliktelser 41.000 23.000 23.000 10.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.145.000 3.713.000 3.927.000 4.127.000 1.501.000
Leverandørgjeld 743.000 62.000 0 0 1.350.000
Betalbar skatt 0 0 10.000 0 20.000
Skyldig offentlige avgifter 30.000 12.000 22.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000 153.000 14.000 143.000 39.000
Sum kortsiktig gjeld 782.000 227.000 46.000 143.000 1.410.000
Sum gjeld og egenkapital 10.727.000 4.674.000 4.701.000 4.926.000 3.536.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -395.000 700.000 782.000 846.000 -863.000
Likviditetsgrad 1 0.5 4.1 1 6.9 0.4
Likviditetsgrad 2 0.5 4.1 1 7.0 0.4
Soliditet 7.5 15.7 15.5 13.3 17.7
Resultatgrad 37.6 29.5 48.4 50.0 83.3
Rentedekningsgrad 1.4 1 1.6 1.3 2.6
Gjeldsgrad 12.4 5.4 5.5 6.5 4.7
Total kapitalrentabilitet 2.7 3.6 5.4 3.7 3.5
Signatur
07.06.2006
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex