Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Frukt-Import AS
Juridisk navn:  Frukt-Import AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22645005
Postboks 242 Økern Breivollveien 25F Fax: 22643667
0510 Oslo 668 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 930712035
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/1983 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-65.76%
Resultat  
  
-80.93%
Egenkapital  
  
-74.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.125.000 3.286.000 3.304.000 5.621.000 2.756.000
Resultat: 45.000 236.000 125.000 438.000 308.000
Egenkapital: 328.000 1.293.000 1.112.000 1.112.000 783.000
Regnskap for  Frukt-Import AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.125.000 3.286.000 3.304.000 5.621.000 2.756.000
Driftskostnader -1.079.000 -3.051.000 -3.178.000 -5.183.000 -2.448.000
Driftsresultat 45.000 235.000 125.000 438.000 308.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 1.000 0 0
Resultat før skatt 45.000 236.000 125.000 438.000 308.000
Skattekostnad -10.000 -54.000 -30.000 -109.000 -83.000
Årsresultat 35.000 181.000 95.000 329.000 225.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 339.000 2.542.000 2.370.000 2.332.000 2.698.000
Sum eiendeler 339.000 2.542.000 2.370.000 2.332.000 2.698.000
Sum opptjent egenkapital 178.000 1.143.000 962.000 962.000 633.000
Sum egenkapital 328.000 1.293.000 1.112.000 1.112.000 783.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.000 1.249.000 1.258.000 1.219.000 1.915.000
Sum gjeld og egenkapital 338.000 2.542.000 2.370.000 2.331.000 2.698.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.125.000 3.286.000 3.304.000 5.621.000 2.756.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.125.000 3.286.000 3.304.000 5.621.000 2.756.000
Varekostnad -986.000 -2.965.000 -3.096.000 -5.137.000 -2.434.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -93.000 -86.000 -82.000 -46.000 -14.000
Driftskostnader -1.079.000 -3.051.000 -3.178.000 -5.183.000 -2.448.000
Driftsresultat 45.000 235.000 125.000 438.000 308.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 -96.000 0 -225.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 35.000 181.000 95.000 329.000 225.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 297.000 970.000 1.414.000 806.000 1.554.000
Andre fordringer 2.000 2.000 0 254.000 253.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 40.000 1.566.000 956.000 839.000 49.000
Sum omløpsmidler 339.000 2.542.000 2.370.000 2.332.000 2.698.000
Sum eiendeler 339.000 2.542.000 2.370.000 2.332.000 2.698.000
Sum opptjent egenkapital 178.000 1.143.000 962.000 962.000 633.000
Sum egenkapital 328.000 1.293.000 1.112.000 1.112.000 783.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 1.195.000 1.132.000 1.110.000 1.607.000
Betalbar skatt 10.000 54.000 0 110.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 126.000 0 308.000
Sum kortsiktig gjeld 10.000 1.249.000 1.258.000 1.219.000 1.915.000
Sum gjeld og egenkapital 338.000 2.542.000 2.370.000 2.331.000 2.698.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 329.000 1.293.000 1.112.000 1.113.000 783.000
Likviditetsgrad 1 33.9 2 1.9 1.9 1.4
Likviditetsgrad 2 33.9 2 1.9 1.9 1.5
Soliditet 9 50.9 46.9 47.7 29.0
Resultatgrad 4 7.2 3.8 7.8 11.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 1 1.1 1.1 2.4
Total kapitalrentabilitet 13.3 9.3 5.3 18.8 11.4
Signatur
15.01.2007
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN.
Prokurister
20.12.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
PROKURA HVER FOR SEG
SELBOE TROND
WETHAL HARALD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex