Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Frost Kvadrat As
Juridisk navn:  Frost Kvadrat As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91383834
Schweigaards Gate 34C Schweigaards Gate 34C Fax: 22143809
0191 Oslo 191 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 985275823
Aksjekapital: 420.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/2/2003 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorpartnere As
Regnskapsfører: Dahl Og Aarnes Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
25.67%
Resultat  
  
665.54%
Egenkapital  
  
20.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.726.000 2.965.000 1.919.000 1.243.000 1.182.000
Resultat: 837.000 -148.000 193.000 47.000 428.000
Egenkapital: 982.000 818.000 936.000 801.000 778.000
Regnskap for  Frost Kvadrat As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.726.000 2.965.000 1.919.000 1.243.000 1.182.000
Driftskostnader -2.779.000 -3.045.000 -1.645.000 -1.082.000 -615.000
Driftsresultat 947.000 -80.000 275.000 160.000 567.000
Finansinntekter 7.000 2.000 0 12.000 9.000
Finanskostnader -116.000 -71.000 -82.000 -126.000 -148.000
Finans -109.000 -69.000 -82.000 -114.000 -139.000
Resultat før skatt 837.000 -148.000 193.000 47.000 428.000
Skattekostnad -212.000 30.000 -58.000 -23.000 -116.000
Årsresultat 626.000 -118.000 135.000 23.000 312.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.361.000 2.334.000 2.575.000 2.918.000 2.414.000
Sum omløpsmidler 1.928.000 1.900.000 894.000 327.000 713.000
Sum eiendeler 4.289.000 4.234.000 3.469.000 3.245.000 3.127.000
Sum opptjent egenkapital 562.000 398.000 516.000 381.000 358.000
Sum egenkapital 982.000 818.000 936.000 801.000 778.000
Sum langsiktig gjeld 1.517.000 1.606.000 1.696.000 1.867.000 2.161.000
Sum kortsiktig gjeld 1.791.000 1.810.000 838.000 577.000 188.000
Sum gjeld og egenkapital 4.290.000 4.234.000 3.470.000 3.245.000 3.127.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.310.000 2.445.000 1.324.000 572.000 472.000
Andre inntekter 416.000 520.000 595.000 670.000 710.000
Driftsinntekter 3.726.000 2.965.000 1.919.000 1.243.000 1.182.000
Varekostnad -169.000 -189.000 -189.000 -25.000 -73.000
Lønninger -1.274.000 -1.550.000 -594.000 -329.000 -4.000
Avskrivning -215.000 -222.000 -247.000 -265.000 -243.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.121.000 -1.084.000 -615.000 -463.000 -247.000
Driftskostnader -2.779.000 -3.045.000 -1.645.000 -1.082.000 -615.000
Driftsresultat 947.000 -80.000 275.000 160.000 567.000
Finansinntekter 7.000 2.000 0 12.000 9.000
Finanskostnader -116.000 -71.000 -82.000 -126.000 -148.000
Finans -109.000 -69.000 -82.000 -114.000 -139.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -250.000
Årsresultat 626.000 -118.000 135.000 23.000 312.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 149.000 148.000 118.000 91.000 78.000
Fast eiendom 1.529.000 1.699.000 1.869.000 2.040.000 2.210.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 124.000 82.000 134.000 210.000 126.000
Sum varige driftsmidler 1.653.000 1.781.000 2.003.000 2.250.000 2.335.000
Sum finansielle anleggsmidler 560.000 405.000 454.000 577.000 0
Sum anleggsmidler 2.361.000 2.334.000 2.575.000 2.918.000 2.414.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.313.000 1.113.000 688.000 99.000 411.000
Andre fordringer 59.000 28.000 72.000 72.000 241.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 557.000 760.000 133.000 156.000 62.000
Sum omløpsmidler 1.928.000 1.900.000 894.000 327.000 713.000
Sum eiendeler 4.289.000 4.234.000 3.469.000 3.245.000 3.127.000
Sum opptjent egenkapital 562.000 398.000 516.000 381.000 358.000
Sum egenkapital 982.000 818.000 936.000 801.000 778.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 600.000 340.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.517.000 1.606.000 1.696.000 1.867.000 2.161.000
Leverandørgjeld 243.000 13.000 67.000 18.000 -7.000
Betalbar skatt 74.000 0 85.000 36.000 133.000
Skyldig offentlige avgifter 185.000 869.000 96.000 -6.000 68.000
Utbytte 0 0 0 0 -250.000
Annen kortsiktig gjeld 688.000 588.000 590.000 529.000 -5.000
Sum kortsiktig gjeld 1.791.000 1.810.000 838.000 577.000 188.000
Sum gjeld og egenkapital 4.290.000 4.234.000 3.470.000 3.245.000 3.127.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 137.000 90.000 56.000 -250.000 525.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1.1 0.6 3.8
Likviditetsgrad 2 1.1 1 1.1 0.6 3.8
Soliditet 22.9 19.3 2 24.7 24.9
Resultatgrad 25.4 -2.7 14.3 12.9 48.0
Rentedekningsgrad 8.2 -1.1 3.4 1.4 3.9
Gjeldsgrad 3.4 4.2 2.7 3.1 3.0
Total kapitalrentabilitet 22.2 -1.8 7.9 5.3 18.4
Signatur
19.09.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.09.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex