Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Frost Arkitekter As
Juridisk navn:  Frost Arkitekter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45917937
Rådhusgata 4 Rådhusgata 4 Fax:
0151 Oslo 151 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 914016762
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 8/4/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nina Nordahl Regnskap
Utvikling:
Omsetning  
  
65.48%
Resultat  
  
26.06%
Egenkapital  
  
15.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.742.000 3.470.000 2.293.000 1.904.000 402.000
Resultat: 358.000 284.000 72.000 94.000 181.000
Egenkapital: 339.000 293.000 280.000 226.000 158.000
Regnskap for  Frost Arkitekter As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.742.000 3.470.000 2.293.000 1.904.000 402.000
Driftskostnader -5.372.000 -3.171.000 -2.219.000 -1.802.000 -221.000
Driftsresultat 369.000 298.000 73.000 102.000 182.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -12.000 -15.000 -1.000 -8.000 -1.000
Finans -12.000 -15.000 -1.000 -8.000 -1.000
Resultat før skatt 358.000 284.000 72.000 94.000 181.000
Skattekostnad -112.000 -70.000 -18.000 -26.000 -47.000
Årsresultat 245.000 214.000 53.000 68.000 133.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 338.000 200.000 149.000 118.000 121.000
Sum omløpsmidler 1.287.000 1.196.000 671.000 567.000 404.000
Sum eiendeler 1.625.000 1.396.000 820.000 685.000 525.000
Sum opptjent egenkapital 309.000 263.000 250.000 196.000 128.000
Sum egenkapital 339.000 293.000 280.000 226.000 158.000
Sum langsiktig gjeld 144.000 252.000 8.000 82.000 163.000
Sum kortsiktig gjeld 1.142.000 851.000 532.000 376.000 204.000
Sum gjeld og egenkapital 1.625.000 1.396.000 820.000 684.000 525.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.742.000 3.470.000 2.293.000 1.904.000 402.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.742.000 3.470.000 2.293.000 1.904.000 402.000
Varekostnad -497.000 -338.000 -48.000 -9.000 -3.000
Lønninger -3.928.000 -2.367.000 -1.788.000 -1.474.000 -138.000
Avskrivning -76.000 -51.000 -35.000 -26.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -871.000 -415.000 -348.000 -293.000 -76.000
Driftskostnader -5.372.000 -3.171.000 -2.219.000 -1.802.000 -221.000
Driftsresultat 369.000 298.000 73.000 102.000 182.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -12.000 -15.000 -1.000 -8.000 -1.000
Finans -12.000 -15.000 -1.000 -8.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -200.000 0 0 0
Årsresultat 245.000 214.000 53.000 68.000 133.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 338.000 200.000 149.000 118.000 121.000
Sum varige driftsmidler 338.000 200.000 149.000 118.000 121.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 338.000 200.000 149.000 118.000 121.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 645.000 484.000 350.000 225.000 202.000
Andre fordringer 38.000 35.000 6.000 6.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 603.000 677.000 316.000 336.000 188.000
Sum omløpsmidler 1.287.000 1.196.000 671.000 567.000 404.000
Sum eiendeler 1.625.000 1.396.000 820.000 685.000 525.000
Sum opptjent egenkapital 309.000 263.000 250.000 196.000 128.000
Sum egenkapital 339.000 293.000 280.000 226.000 158.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 6.000 8.000 9.000 10.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 144.000 252.000 8.000 82.000 163.000
Leverandørgjeld 66.000 82.000 34.000 5.000 112.000
Betalbar skatt 119.000 72.000 19.000 27.000 37.000
Skyldig offentlige avgifter 572.000 331.000 270.000 199.000 35.000
Utbytte -200.000 -200.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 385.000 166.000 209.000 145.000 19.000
Sum kortsiktig gjeld 1.142.000 851.000 532.000 376.000 204.000
Sum gjeld og egenkapital 1.625.000 1.396.000 820.000 684.000 525.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 145.000 345.000 139.000 191.000 200.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.4 1.3 1.5 2.0
Likviditetsgrad 2 1.1 1.4 1.3 1.6 2.0
Soliditet 20.9 2 34.1 33.0 30.1
Resultatgrad 6.4 8.6 3.2 5.4 45.3
Rentedekningsgrad 30.8 19.9 7 12.8 182.0
Gjeldsgrad 3.8 3.8 1.9 2.0 2.3
Total kapitalrentabilitet 22.7 21.3 8.9 14.9 34.7
Signatur
04.08.2016
SIGNATUR HVER FOR SEG
WEUM IDA ANGEL
WALTHER SIRI SANDBECK
Prokurister
04.08.2016
PROKURA HVER FOR SEG
WALTHER SIRI SANDBECK
WEUM IDA ANGEL
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex