Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Frost Advokatfirma As
Juridisk navn:  Frost Advokatfirma As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 113 Toklebakken 2 Fax:
9915 Kirkenes 9900 Kirkenes
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Sør-Varanger
Org.nr: 923264310
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/27/2019
Foretakstype: AS
Revisor: DEGERSTRØMS REVISJON AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 399.000
Resultat: 38.000
Egenkapital: 61.000
Regnskap for  Frost Advokatfirma As
Resultat 2019
Driftsinntekter 399.000
Driftskostnader -360.000
Driftsresultat 38.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 38.000
Skattekostnad -7.000
Årsresultat 31.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 58.000
Sum omløpsmidler 286.000
Sum eiendeler 344.000
Sum opptjent egenkapital 31.000
Sum egenkapital 61.000
Sum langsiktig gjeld 102.000
Sum kortsiktig gjeld 182.000
Sum gjeld og egenkapital 345.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 351.000
Andre inntekter 48.000
Driftsinntekter 399.000
Varekostnad 0
Lønninger -181.000
Avskrivning -3.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -176.000
Driftskostnader -360.000
Driftsresultat 38.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 31.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 29.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 29.000
Sum varige driftsmidler 29.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 58.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 56.000
Andre fordringer 78.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 152.000
Sum omløpsmidler 286.000
Sum eiendeler 344.000
Sum opptjent egenkapital 31.000
Sum egenkapital 61.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 102.000
Leverandørgjeld 50.000
Betalbar skatt 5.000
Skyldig offentlige avgifter 107.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 19.000
Sum kortsiktig gjeld 182.000
Sum gjeld og egenkapital 345.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 104.000
Likviditetsgrad 1 1.6
Likviditetsgrad 2 1.6
Soliditet 17.7
Resultatgrad 9.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.7
Total kapitalrentabilitet 1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex