Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Frontpartner AS
Juridisk navn:  Frontpartner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67838200
Gullbakkveien 8 B Gullbakkveien 8B Fax: 33334083
1363 Høvik 1363 Høvik
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 984582404
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/1/2002 1
Foretakstype: AS
Revisor: Halfdan Nitter AS
Regnskapsfører: Soliditet As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
636.23%
Egenkapital  
  
8.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 21.000 5.765.000 4.826.000 10.083.000
Resultat: 370.000 -69.000 181.000 1.121.000 281.000
Egenkapital: 5.007.000 4.623.000 4.775.000 4.626.000 3.592.000
Regnskap for  Frontpartner AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 21.000 5.765.000 4.826.000 10.083.000
Driftskostnader -89.000 -106.000 -5.663.000 -4.559.000 -9.858.000
Driftsresultat -89.000 -85.000 102.000 268.000 225.000
Finansinntekter 460.000 16.000 81.000 855.000 74.000
Finanskostnader -1.000 0 -2.000 -2.000 -18.000
Finans 459.000 16.000 79.000 853.000 56.000
Resultat før skatt 370.000 -69.000 181.000 1.121.000 281.000
Skattekostnad 14.000 16.000 -32.000 -87.000 -76.000
Årsresultat 384.000 -53.000 149.000 1.034.000 205.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.151.000 2.156.000 51.000 505.000 987.000
Sum omløpsmidler 2.861.000 2.575.000 4.894.000 4.803.000 3.107.000
Sum eiendeler 5.012.000 4.731.000 4.945.000 5.308.000 4.094.000
Sum opptjent egenkapital 4.907.000 4.523.000 4.675.000 4.526.000 3.492.000
Sum egenkapital 5.007.000 4.623.000 4.775.000 4.626.000 3.592.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.000 108.000 170.000 682.000 501.000
Sum gjeld og egenkapital 5.012.000 4.731.000 4.945.000 5.308.000 4.093.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 21.000 5.765.000 4.826.000 10.063.000
Andre inntekter 0 0 0 0 20.000
Driftsinntekter 0 21.000 5.765.000 4.826.000 10.083.000
Varekostnad 0 0 -4.461.000 -3.492.000 -8.624.000
Lønninger -18.000 -16.000 -510.000 -311.000 -525.000
Avskrivning -19.000 -19.000 -19.000 -19.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -52.000 -71.000 -673.000 -737.000 -697.000
Driftskostnader -89.000 -106.000 -5.663.000 -4.559.000 -9.858.000
Driftsresultat -89.000 -85.000 102.000 268.000 225.000
Finansinntekter 460.000 16.000 81.000 855.000 74.000
Finanskostnader -1.000 0 -2.000 -2.000 -18.000
Finans 459.000 16.000 79.000 853.000 56.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -100.000 0 0 0
Årsresultat 384.000 -53.000 149.000 1.034.000 205.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 30.000 16.000 0 3.000 4.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 14.000 33.000 51.000 70.000 89.000
Sum varige driftsmidler 14.000 33.000 51.000 70.000 89.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.107.000 2.107.000 0 433.000 894.000
Sum anleggsmidler 2.151.000 2.156.000 51.000 505.000 987.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 23.000 125.000 461.000
Andre fordringer 26.000 22.000 16.000 187.000 56.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.835.000 2.553.000 4.854.000 4.491.000 2.590.000
Sum omløpsmidler 2.861.000 2.575.000 4.894.000 4.803.000 3.107.000
Sum eiendeler 5.012.000 4.731.000 4.945.000 5.308.000 4.094.000
Sum opptjent egenkapital 4.907.000 4.523.000 4.675.000 4.526.000 3.492.000
Sum egenkapital 5.007.000 4.623.000 4.775.000 4.626.000 3.592.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 6.000 16.000 15.000 313.000
Betalbar skatt 0 0 29.000 86.000 68.000
Skyldig offentlige avgifter 2.000 2.000 78.000 45.000 63.000
Utbytte 0 -100.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 46.000 536.000 57.000
Sum kortsiktig gjeld 5.000 108.000 170.000 682.000 501.000
Sum gjeld og egenkapital 5.012.000 4.731.000 4.945.000 5.308.000 4.093.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.856.000 2.467.000 4.724.000 4.121.000 2.606.000
Likviditetsgrad 1 572.2 23.8 28.8 7.0 6.2
Likviditetsgrad 2 572.2 23.8 28.8 7.1 6.3
Soliditet 99.9 97.7 96.6 87.2 87.8
Resultatgrad -404.8 1.8 5.6 2.2
Rentedekningsgrad 5 561.5 16.6
Gjeldsgrad 0 0 0 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 7.4 -1.5 3.7 21.2 7.3
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex