Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Frivoll As
Juridisk navn:  Frivoll As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90516062
Vigelandsveien 63 Vigelandsveien 63 Fax:
4821 Rykene 4821 Rykene
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 915872239
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/1/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapstjenester Sør Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-33.42%
Resultat  
  
-185.25%
Egenkapital  
  
-140.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 259.000 389.000 185.000 196.000
Resultat: -52.000 61.000 -43.000 -75.000
Egenkapital: -89.000 -37.000 -98.000 -55.000
Regnskap for  Frivoll As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 259.000 389.000 185.000 196.000
Driftskostnader -311.000 -317.000 -220.000 -272.000
Driftsresultat -52.000 71.000 -34.000 -75.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader 0 -10.000 -10.000 0
Finans 0 -10.000 -9.000 0
Resultat før skatt -52.000 61.000 -43.000 -75.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -52.000 61.000 -43.000 -75.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 340.000 379.000 413.000 194.000
Sum omløpsmidler 346.000 405.000 286.000 468.000
Sum eiendeler 686.000 784.000 699.000 662.000
Sum opptjent egenkapital -109.000 -57.000 -118.000 -75.000
Sum egenkapital -89.000 -37.000 -98.000 -55.000
Sum langsiktig gjeld 117.000 242.000 342.000 442.000
Sum kortsiktig gjeld 659.000 580.000 456.000 276.000
Sum gjeld og egenkapital 687.000 785.000 700.000 663.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 166.000 188.000 111.000 196.000
Andre inntekter 93.000 201.000 74.000 0
Driftsinntekter 259.000 389.000 185.000 196.000
Varekostnad -191.000 -216.000 -141.000 -244.000
Lønninger -17.000 -14.000 -11.000 -12.000
Avskrivning -40.000 -40.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -63.000 -47.000 -68.000 -16.000
Driftskostnader -311.000 -317.000 -220.000 -272.000
Driftsresultat -52.000 71.000 -34.000 -75.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader 0 -10.000 -10.000 0
Finans 0 -10.000 -9.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -52.000 61.000 -43.000 -75.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 335.000 374.000 408.000 189.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 335.000 374.000 408.000 189.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 340.000 379.000 413.000 194.000
Varebeholdning 117.000 194.000 181.000 227.000
Kundefordringer 63.000 56.000 0 0
Andre fordringer 0 41.000 81.000 132.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 167.000 115.000 23.000 109.000
Sum omløpsmidler 346.000 405.000 286.000 468.000
Sum eiendeler 686.000 784.000 699.000 662.000
Sum opptjent egenkapital -109.000 -57.000 -118.000 -75.000
Sum egenkapital -89.000 -37.000 -98.000 -55.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 117.000 242.000 342.000 442.000
Leverandørgjeld 570.000 566.000 445.000 216.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 5.000 3.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 87.000 9.000 8.000 58.000
Sum kortsiktig gjeld 659.000 580.000 456.000 276.000
Sum gjeld og egenkapital 687.000 785.000 700.000 663.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -313.000 -175.000 -170.000 192.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.7 0.6 1.7
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.2 0.9
Soliditet - -4.7 -8.3
Resultatgrad -20.1 18.3 -18.4 -38.3
Rentedekningsgrad 7.1 -3.4
Gjeldsgrad -8.7 -22.2 -8.1 -13.1
Total kapitalrentabilitet -7.6 9 -4.7 -11.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex