Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Frisørhuset AS
Juridisk navn:  Frisørhuset AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55509660
Olsvikåsen 16 Olsvikåsen 16 Fax:
5183 Olsvik 5183 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 971128437
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/15/1994
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nrh Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.59%
Resultat  
  
-95.56%
Egenkapital  
  
0.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.131.000 1.265.000 1.285.000 1.238.000 1.244.000
Resultat: 6.000 135.000 2.000 67.000 150.000
Egenkapital: 514.000 509.000 406.000 404.000 354.000
Regnskap for  Frisørhuset AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.131.000 1.265.000 1.285.000 1.238.000 1.244.000
Driftskostnader -1.128.000 -1.132.000 -1.285.000 -1.172.000 -1.097.000
Driftsresultat 4.000 133.000 1.000 65.000 147.000
Finansinntekter 3.000 3.000 3.000 3.000 5.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000 -2.000
Finans 3.000 3.000 2.000 2.000 3.000
Resultat før skatt 6.000 135.000 2.000 67.000 150.000
Skattekostnad -2.000 -32.000 -1.000 -17.000 -41.000
Årsresultat 4.000 104.000 2.000 50.000 110.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.000 11.000 18.000 25.000 32.000
Sum omløpsmidler 675.000 712.000 699.000 586.000 626.000
Sum eiendeler 699.000 723.000 717.000 611.000 658.000
Sum opptjent egenkapital 484.000 479.000 376.000 374.000 324.000
Sum egenkapital 514.000 509.000 406.000 404.000 354.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 185.000 213.000 311.000 205.000 302.000
Sum gjeld og egenkapital 699.000 722.000 717.000 610.000 658.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.131.000 1.265.000 1.278.000 1.238.000 1.244.000
Andre inntekter 0 0 7.000 0 0
Driftsinntekter 1.131.000 1.265.000 1.285.000 1.238.000 1.244.000
Varekostnad -112.000 -105.000 -131.000 -107.000 -104.000
Lønninger -793.000 -848.000 -951.000 -849.000 -808.000
Avskrivning -10.000 -7.000 -7.000 -7.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -213.000 -172.000 -196.000 -209.000 -204.000
Driftskostnader -1.128.000 -1.132.000 -1.285.000 -1.172.000 -1.097.000
Driftsresultat 4.000 133.000 1.000 65.000 147.000
Finansinntekter 3.000 3.000 3.000 3.000 5.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000 -2.000
Finans 3.000 3.000 2.000 2.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -50.000
Årsresultat 4.000 104.000 2.000 50.000 110.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 24.000 11.000 18.000 25.000 32.000
Sum varige driftsmidler 24.000 11.000 18.000 25.000 32.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 24.000 11.000 18.000 25.000 32.000
Varebeholdning 54.000 67.000 83.000 112.000 80.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 4.000 23.000 4.000 4.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 616.000 622.000 612.000 469.000 538.000
Sum omløpsmidler 675.000 712.000 699.000 586.000 626.000
Sum eiendeler 699.000 723.000 717.000 611.000 658.000
Sum opptjent egenkapital 484.000 479.000 376.000 374.000 324.000
Sum egenkapital 514.000 509.000 406.000 404.000 354.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000 2.000
Leverandørgjeld 6.000 0 8.000 3.000 9.000
Betalbar skatt 2.000 32.000 1.000 17.000 39.000
Skyldig offentlige avgifter 101.000 99.000 118.000 101.000 107.000
Utbytte 0 0 0 0 -50.000
Annen kortsiktig gjeld 75.000 82.000 183.000 83.000 97.000
Sum kortsiktig gjeld 185.000 213.000 311.000 205.000 302.000
Sum gjeld og egenkapital 699.000 722.000 717.000 610.000 658.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 490.000 499.000 388.000 381.000 324.000
Likviditetsgrad 1 3.6 3 2 2.9 2.1
Likviditetsgrad 2 3.4 3 2 2.3 1.9
Soliditet 73.5 70.5 56.6 66.2 53.8
Resultatgrad 0.4 10.5 0.1 5.3 11.8
Rentedekningsgrad 1 6 76.0
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.8 0.5 0.9
Total kapitalrentabilitet 1 18.8 0.6 11.1 23.1
Signatur
03.10.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.10.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex