Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fresvik Kjølelager Sa
Juridisk navn:  Fresvik Kjølelager Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57697404
Fresvik Fresvik Fax: 57697404
6896 Fresvik 6896 Fresvik
Fylke: Kommune:
Vestland Vik
Org.nr: 870122632
Aksjekapital: 35.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 8/19/1947
Foretakstype: SA
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Økonomi Sogn As
Utvikling:
Omsetning  
  
20.38%
Resultat  
  
23.33%
Egenkapital  
  
6.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.578.000 7.126.000 7.551.000 5.579.000 6.841.000
Resultat: 37.000 30.000 -93.000 37.000 -11.000
Egenkapital: 550.000 516.000 488.000 581.000 556.000
Regnskap for  Fresvik Kjølelager Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.578.000 7.126.000 7.551.000 5.579.000 6.841.000
Driftskostnader -8.535.000 -7.086.000 -7.637.000 -5.538.000 -6.846.000
Driftsresultat 43.000 40.000 -86.000 42.000 -5.000
Finansinntekter 2.000 1.000 3.000 7.000 10.000
Finanskostnader -7.000 -11.000 -11.000 -11.000 -16.000
Finans -5.000 -10.000 -8.000 -4.000 -6.000
Resultat før skatt 37.000 30.000 -93.000 37.000 -11.000
Skattekostnad -3.000 -3.000 0 -12.000 0
Årsresultat 34.000 28.000 -94.000 25.000 -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 212.000 257.000 238.000 285.000 337.000
Sum omløpsmidler 1.565.000 1.248.000 1.195.000 1.780.000 993.000
Sum eiendeler 1.777.000 1.505.000 1.433.000 2.065.000 1.330.000
Sum opptjent egenkapital 514.000 480.000 453.000 546.000 521.000
Sum egenkapital 550.000 516.000 488.000 581.000 556.000
Sum langsiktig gjeld 145.000 196.000 247.000 300.000 351.000
Sum kortsiktig gjeld 1.082.000 793.000 698.000 1.182.000 423.000
Sum gjeld og egenkapital 1.776.000 1.504.000 1.433.000 2.063.000 1.330.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.568.000 7.039.000 7.471.000 5.543.000 6.827.000
Andre inntekter 10.000 87.000 79.000 36.000 14.000
Driftsinntekter 8.578.000 7.126.000 7.551.000 5.579.000 6.841.000
Varekostnad -7.986.000 -6.581.000 -7.039.000 -5.032.000 -6.291.000
Lønninger -130.000 -79.000 -169.000 -119.000 -96.000
Avskrivning -45.000 -61.000 -47.000 -58.000 -71.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -374.000 -365.000 -382.000 -329.000 -388.000
Driftskostnader -8.535.000 -7.086.000 -7.637.000 -5.538.000 -6.846.000
Driftsresultat 43.000 40.000 -86.000 42.000 -5.000
Finansinntekter 2.000 1.000 3.000 7.000 10.000
Finanskostnader -7.000 -11.000 -11.000 -11.000 -16.000
Finans -5.000 -10.000 -8.000 -4.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 34.000 28.000 -94.000 25.000 -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 55.000 58.000 62.000 65.000 69.000
Maskiner anlegg 152.000 194.000 147.000 184.000 229.000
Driftsløsøre 0 0 25.000 31.000 39.000
Sum varige driftsmidler 207.000 252.000 233.000 280.000 337.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 0
Sum anleggsmidler 212.000 257.000 238.000 285.000 337.000
Varebeholdning 149.000 194.000 172.000 199.000 93.000
Kundefordringer 20.000 45.000 13.000 34.000 2.000
Andre fordringer 1.067.000 863.000 604.000 223.000 835.000
Sum investeringer 0 0 0 0 5.000
Kasse, bank 330.000 145.000 406.000 1.324.000 57.000
Sum omløpsmidler 1.565.000 1.248.000 1.195.000 1.780.000 993.000
Sum eiendeler 1.777.000 1.505.000 1.433.000 2.065.000 1.330.000
Sum opptjent egenkapital 514.000 480.000 453.000 546.000 521.000
Sum egenkapital 550.000 516.000 488.000 581.000 556.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 2.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 145.000 196.000 247.000 300.000 351.000
Leverandørgjeld 1.030.000 726.000 456.000 1.077.000 352.000
Betalbar skatt 3.000 3.000 3.000 11.000 2.000
Skyldig offentlige avgifter 24.000 10.000 11.000 10.000 10.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 26.000 54.000 229.000 85.000 58.000
Sum kortsiktig gjeld 1.082.000 793.000 698.000 1.182.000 423.000
Sum gjeld og egenkapital 1.776.000 1.504.000 1.433.000 2.063.000 1.330.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 483.000 455.000 497.000 598.000 570.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.6 1.7 1.5 2.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.5 1.3 2.2
Soliditet 3 34.3 34.1 28.2 41.8
Resultatgrad 0.5 0.6 -1.1 0.8 -0.1
Rentedekningsgrad 6.1 3.6 -7.8 3.8 0.3
Gjeldsgrad 2.2 1.9 1.9 2.6 1.4
Total kapitalrentabilitet 2.5 2.7 -5.8 2.4 0.4
Signatur
22.06.2017
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
22.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex