Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fresco AS
Juridisk navn:  Fresco AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23294020
C/O Accendo Da Sørkedalsveien 797 Sørkedalsveien 787 Fax: 57669331
0758 Oslo 758 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 981691911
Aksjekapital: 450.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/10/2000
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-61.15%
Resultat  
  
-346.85%
Egenkapital  
  
-22.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.187.000 3.055.000 2.958.000 1.543.000 1.543.000
Resultat: -1.059.000 429.000 598.000 -101.000 504.000
Egenkapital: 3.712.000 4.769.000 468.000 425.000 867.000
Regnskap for  Fresco AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.187.000 3.055.000 2.958.000 1.543.000 1.543.000
Driftskostnader -2.278.000 -2.628.000 -2.311.000 -1.588.000 -981.000
Driftsresultat -1.092.000 427.000 647.000 -46.000 561.000
Finansinntekter 35.000 20.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -17.000 -49.000 -55.000 -57.000
Finans 34.000 3.000 -49.000 -55.000 -57.000
Resultat før skatt -1.059.000 429.000 598.000 -101.000 504.000
Skattekostnad 2.000 -96.000 -155.000 24.000 -136.000
Årsresultat -1.057.000 333.000 443.000 -78.000 368.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.421.000 1.373.000 527.000 223.000 204.000
Sum omløpsmidler 2.750.000 4.228.000 1.803.000 1.927.000 1.805.000
Sum eiendeler 4.171.000 5.601.000 2.330.000 2.150.000 2.009.000
Sum opptjent egenkapital -681.000 376.000 43.000 0 442.000
Sum egenkapital 3.712.000 4.769.000 468.000 425.000 867.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 0 402.000 579.000
Sum kortsiktig gjeld 460.000 830.000 1.862.000 1.323.000 563.000
Sum gjeld og egenkapital 4.172.000 5.601.000 2.330.000 2.150.000 2.009.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.187.000 3.055.000 2.958.000 1.265.000 1.255.000
Andre inntekter 0 0 0 278.000 288.000
Driftsinntekter 1.187.000 3.055.000 2.958.000 1.543.000 1.543.000
Varekostnad -299.000 -762.000 -536.000 0 -45.000
Lønninger -941.000 -1.056.000 -1.050.000 -777.000 -264.000
Avskrivning -176.000 -116.000 -71.000 -80.000 -102.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -862.000 -694.000 -654.000 -731.000 -570.000
Driftskostnader -2.278.000 -2.628.000 -2.311.000 -1.588.000 -981.000
Driftsresultat -1.092.000 427.000 647.000 -46.000 561.000
Finansinntekter 35.000 20.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -17.000 -49.000 -55.000 -57.000
Finans 34.000 3.000 -49.000 -55.000 -57.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -400.000 -288.000 0
Årsresultat -1.057.000 333.000 443.000 -78.000 368.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 317.000 386.000 427.000 123.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 192.000
Driftsløsøre 125.000 127.000 0 1.000 12.000
Sum varige driftsmidler 1.121.000 1.273.000 427.000 123.000 204.000
Sum finansielle anleggsmidler 300.000 100.000 100.000 100.000 0
Sum anleggsmidler 1.421.000 1.373.000 527.000 223.000 204.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 9.000 4.000 65.000 88.000 440.000
Andre fordringer 373.000 527.000 1.456.000 1.820.000 1.371.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.360.000 3.697.000 282.000 20.000 0
Sum omløpsmidler 2.750.000 4.228.000 1.803.000 1.927.000 1.805.000
Sum eiendeler 4.171.000 5.601.000 2.330.000 2.150.000 2.009.000
Sum opptjent egenkapital -681.000 376.000 43.000 0 442.000
Sum egenkapital 3.712.000 4.769.000 468.000 425.000 867.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 2.000 0 0 24.000
Gjeld til kredittinstitutt 298.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 0 402.000 579.000
Leverandørgjeld 0 109.000 175.000 23.000 126.000
Betalbar skatt 0 94.000 155.000 9.000 158.000
Skyldig offentlige avgifter 33.000 330.000 201.000 74.000 192.000
Utbytte 0 0 -400.000 -288.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 297.000 930.000 930.000 88.000
Sum kortsiktig gjeld 460.000 830.000 1.862.000 1.323.000 563.000
Sum gjeld og egenkapital 4.172.000 5.601.000 2.330.000 2.150.000 2.009.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.290.000 3.398.000 -59.000 604.000 1.242.000
Likviditetsgrad 1 6 5.1 1 1.5 3.2
Likviditetsgrad 2 6 5.1 1 1.5 3.3
Soliditet 8 85.1 20.1 19.8 43.2
Resultatgrad - 1 21.9 -3.0 36.4
Rentedekningsgrad - 25.1 13.2 -0.8 9.8
Gjeldsgrad 0.1 0.2 4 4.1 1.3
Total kapitalrentabilitet -25.3 8 27.8 -2.1 27.9
Signatur
08.03.2013
STYRET I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
08.03.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex