Freeform Bård Selfors
Juridisk navn:  Freeform Bård Selfors
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48036598
Slåttlia 20B Slåttlia 20B Fax:
8072 Bodø 8072 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 960580168
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.24%
Resultat  
  
12.64%
Egenkapital  
  
19.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.359.000 2.413.000 2.022.000 815.000 776.000
Resultat: 1.453.000 1.290.000 956.000 381.000 58.000
Egenkapital: 1.051.000 878.000 692.000 462.000 174.000
Regnskap for  Freeform Bård Selfors
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.359.000 2.413.000 2.022.000 815.000 776.000
Driftskostnader -907.000 -1.125.000 -1.066.000 -434.000 -718.000
Driftsresultat 1.453.000 1.289.000 955.000 381.000 59.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 0 1.000 1.000 0 -1.000
Resultat før skatt 1.453.000 1.290.000 956.000 381.000 58.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.453.000 1.290.000 956.000 381.000 58.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.000 33.000 33.000 33.000 0
Sum omløpsmidler 1.143.000 919.000 942.000 568.000 215.000
Sum eiendeler 1.176.000 952.000 975.000 601.000 215.000
Sum opptjent egenkapital 1.051.000 878.000 692.000 462.000 174.000
Sum egenkapital 1.051.000 878.000 692.000 462.000 174.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 125.000 75.000 283.000 139.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 1.176.000 953.000 975.000 601.000 216.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.359.000 2.413.000 2.022.000 815.000 776.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.359.000 2.413.000 2.022.000 815.000 776.000
Varekostnad -551.000 -769.000 -744.000 -237.000 -555.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -356.000 -356.000 -322.000 -197.000 -163.000
Driftskostnader -907.000 -1.125.000 -1.066.000 -434.000 -718.000
Driftsresultat 1.453.000 1.289.000 955.000 381.000 59.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 0 1.000 1.000 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.453.000 1.290.000 956.000 381.000 58.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 16.000 16.000 33.000 33.000 0
Sum varige driftsmidler 16.000 16.000 33.000 33.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 17.000 17.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 33.000 33.000 33.000 33.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 18.000 165.000 183.000 65.000
Andre fordringer 0 0 0 0 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.143.000 901.000 777.000 385.000 147.000
Sum omløpsmidler 1.143.000 919.000 942.000 568.000 215.000
Sum eiendeler 1.176.000 952.000 975.000 601.000 215.000
Sum opptjent egenkapital 1.051.000 878.000 692.000 462.000 174.000
Sum egenkapital 1.051.000 878.000 692.000 462.000 174.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 16.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 105.000 34.000 26.000 42.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 19.000 41.000 256.000 97.000 26.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 125.000 75.000 283.000 139.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 1.176.000 953.000 975.000 601.000 216.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.018.000 844.000 659.000 429.000 173.000
Likviditetsgrad 1 9.1 12.3 3.3 4.1 5.1
Likviditetsgrad 2 9.1 12.3 3.3 4.1 5.2
Soliditet 89.4 92.1 7 76.9 80.6
Resultatgrad 61.6 53.4 47.2 46.7 7.6
Rentedekningsgrad 59.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.4 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet 123.6 135.4 98.1 63.4 27.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex