Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fredrikstad Og Omegn Lokallag Av Norges Fibromyalgi Forbund
Juridisk navn:  Fredrikstad Og Omegn Lokallag Av Norges Fibromyalgi Forbund
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97008210
C/O Solbjørg Roer Olsen Paul Holmsens Vei 70 C/O Solbjørg Roer Olsen Paul Holmsens Vei 70 Fax:
1613 Fredrikstad 1613 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 982031990
Aksjekapital: 75 NOK
Etableringsdato: 10/24/1988
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.76%
Resultat  
  
-8.33%
Egenkapital  
  
-41.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2010 2009 2003 2002
Omsetning: 139.000 165.000 143.000 119.000
Resultat: -13.000 -12.000 14.000 -5.000
Egenkapital: 35.000 60.000 75.000 66.000
Regnskap for  Fredrikstad Og Omegn Lokallag Av Norges Fibromyalgi Forbund
Resultat 2010 2009 2003 2002
Driftsinntekter 139.000 165.000 143.000 119.000
Driftskostnader -153.000 -177.000 -128.000 -124.000
Driftsresultat -13.000 -12.000 14.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -13.000 -12.000 14.000 -5.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -13.000 -12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 35.000 60.000 82.000 66.000
Sum eiendeler 35.000 60.000 82.000 66.000
Sum opptjent egenkapital 35.000
Sum egenkapital 35.000 60.000 75.000 66.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 7.000 0
Sum gjeld og egenkapital 35.000 60.000 82.000 66.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.000
Andre inntekter 133.000
Driftsinntekter 139.000 165.000 143.000 119.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -153.000 -177.000 -128.000 -124.000
Driftskostnader -153.000 -177.000 -128.000 -124.000
Driftsresultat -13.000 -12.000 14.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 -12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 6.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 35.000 60.000 82.000 60.000
Sum omløpsmidler 35.000 60.000 82.000 66.000
Sum eiendeler 35.000 60.000 82.000 66.000
Sum opptjent egenkapital 35.000
Sum egenkapital 35.000 60.000 75.000 66.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 7.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 7.000 0
Sum gjeld og egenkapital 35.000 60.000 82.000 66.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 35.000 60.000 75.000 66.000
Likviditetsgrad 1 11.7
Likviditetsgrad 2 0.0 0.0 11.8 0.0
Soliditet 100.0 100.0 91.5 100.0
Resultatgrad -9.4 -7.3 9.8 -4.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0 0.0 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet -37.1 -20.0 17.1 -7.6
Signatur
11.03.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
11.03.2020
PROKURA I FELLESSKAP
OLSEN ROER SOLBJØRG
PROKURA I FELLESSKAP
DAHL AUD RITA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2010
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2009
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex