Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fredriksstad Motorfabrik AS
Juridisk navn:  Fredriksstad Motorfabrik AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69148443
Postboks 336 Bredmyra 1 Fax: 69152339
1702 Sarpsborg 1739 Borgenhaugen
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 911824566
Aksjekapital: 175.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 10/20/1923
Foretakstype: AS
Revisor: Solhøi Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10.53%
Resultat  
  
66.83%
Egenkapital  
  
-2.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.730.000 6.089.000 7.452.000 10.236.000 10.949.000
Resultat: -611.000 -1.842.000 -1.298.000 621.000 995.000
Egenkapital: 4.150.000 4.238.000 5.083.000 6.060.000 5.491.000
Regnskap for  Fredriksstad Motorfabrik AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.730.000 6.089.000 7.452.000 10.236.000 10.949.000
Driftskostnader -7.340.000 -7.932.000 -8.769.000 -9.638.000 -9.989.000
Driftsresultat -610.000 -1.843.000 -1.318.000 599.000 960.000
Finansinntekter 2.000 3.000 22.000 25.000 37.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -2.000 -2.000 -1.000
Finans -1.000 2.000 20.000 23.000 36.000
Resultat før skatt -611.000 -1.842.000 -1.298.000 621.000 995.000
Skattekostnad 119.000 418.000 321.000 -152.000 -271.000
Årsresultat -493.000 -1.423.000 -977.000 468.000 725.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.627.000 3.406.000 3.710.000 4.321.000 4.670.000
Sum omløpsmidler 2.691.000 2.773.000 2.879.000 5.043.000 4.352.000
Sum eiendeler 5.318.000 6.179.000 6.589.000 9.364.000 9.022.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 1.404.000 2.381.000 1.812.000
Sum egenkapital 4.150.000 4.238.000 5.083.000 6.060.000 5.491.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 233.000 181.000
Sum kortsiktig gjeld 1.168.000 1.941.000 1.505.000 3.071.000 3.350.000
Sum gjeld og egenkapital 5.318.000 6.179.000 6.588.000 9.364.000 9.022.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.727.000 6.089.000 7.452.000 10.073.000 10.949.000
Andre inntekter 3.000 0 0 163.000 0
Driftsinntekter 6.730.000 6.089.000 7.452.000 10.236.000 10.949.000
Varekostnad -1.259.000 -1.059.000 -1.288.000 -1.918.000 -2.480.000
Lønninger -3.300.000 -3.840.000 -4.824.000 -4.373.000 -4.332.000
Avskrivning -735.000 -754.000 -753.000 -752.000 -737.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.995.000 -2.197.000 -2.253.000 -2.532.000 -2.202.000
Driftskostnader -7.340.000 -7.932.000 -8.769.000 -9.638.000 -9.989.000
Driftsresultat -610.000 -1.843.000 -1.318.000 599.000 960.000
Finansinntekter 2.000 3.000 22.000 25.000 37.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -2.000 -2.000 -1.000
Finans -1.000 2.000 20.000 23.000 36.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -493.000 -1.423.000 -977.000 468.000 725.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 339.000 334.000 88.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.260.000 2.996.000 3.515.000 4.176.000 4.446.000
Sum varige driftsmidler 2.260.000 2.996.000 3.515.000 4.176.000 4.446.000
Sum finansielle anleggsmidler 28.000 76.000 107.000 145.000 224.000
Sum anleggsmidler 2.627.000 3.406.000 3.710.000 4.321.000 4.670.000
Varebeholdning 746.000 731.000 782.000 452.000 423.000
Kundefordringer 616.000 640.000 861.000 1.614.000 1.656.000
Andre fordringer 754.000 826.000 662.000 2.402.000 1.745.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 576.000 575.000 575.000 575.000 526.000
Sum omløpsmidler 2.691.000 2.773.000 2.879.000 5.043.000 4.352.000
Sum eiendeler 5.318.000 6.179.000 6.589.000 9.364.000 9.022.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 1.404.000 2.381.000 1.812.000
Sum egenkapital 4.150.000 4.238.000 5.083.000 6.060.000 5.491.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 233.000 181.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 233.000 181.000
Leverandørgjeld 340.000 617.000 279.000 401.000 447.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 212.000
Skyldig offentlige avgifter 355.000 322.000 568.000 694.000 504.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 474.000 1.002.000 658.000 1.976.000 2.187.000
Sum kortsiktig gjeld 1.168.000 1.941.000 1.505.000 3.071.000 3.350.000
Sum gjeld og egenkapital 5.318.000 6.179.000 6.588.000 9.364.000 9.022.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.523.000 832.000 1.374.000 1.972.000 1.002.000
Likviditetsgrad 1 2.3 1.4 1.9 1.6 1.3
Likviditetsgrad 2 1.7 1.1 1.4 1.5 1.2
Soliditet 7 68.6 77.2 64.7 60.9
Resultatgrad -9.1 -30.3 -17.7 5.9 8.8
Rentedekningsgrad -203.3 312.0 997.0
Gjeldsgrad 0.3 0.5 0.3 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet -11.4 -29.8 -19.7 6.7 11.1
Signatur
06.09.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
06.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex