Frank Beck Invest AS
Juridisk navn:  Frank Beck Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95185700
V/Frank J Beck Kvennomslinna 181 C/O Frank Beck Fax:
2848 Skreia 2848 Skreia
Fylke: Kommune:
Innlandet Østre Toten
Org.nr: 989018507
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/1/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ditt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
61.99%
Resultat  
  
-98.55%
Egenkapital  
  
-18.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 358.000 221.000 0 0 0
Resultat: 213.000 14.713.000 2.184.000 1.447.000 648.000
Egenkapital: 9.559.000 11.746.000 5.033.000 2.849.000 2.901.000
Regnskap for  Frank Beck Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 358.000 221.000 0 0 0
Driftskostnader -787.000 -365.000 -103.000 -72.000 -61.000
Driftsresultat -428.000 -144.000 -103.000 -72.000 -61.000
Finansinntekter 679.000 14.857.000 2.290.000 1.520.000 709.000
Finanskostnader -38.000 -1.000 -3.000 0 0
Finans 641.000 14.856.000 2.287.000 1.520.000 709.000
Resultat før skatt 213.000 14.713.000 2.184.000 1.447.000 648.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 213.000 14.713.000 2.184.000 1.447.000 648.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 1.944.000 1.663.000 1.963.000
Sum omløpsmidler 12.683.000 17.819.000 3.442.000 1.723.000 1.371.000
Sum eiendeler 12.683.000 17.819.000 5.386.000 3.386.000 3.334.000
Sum opptjent egenkapital 9.213.000 11.401.000 4.687.000 2.503.000 2.556.000
Sum egenkapital 9.559.000 11.746.000 5.033.000 2.849.000 2.901.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.124.000 6.072.000 353.000 538.000 433.000
Sum gjeld og egenkapital 12.682.000 17.818.000 5.385.000 3.386.000 3.334.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 358.000 221.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 358.000 221.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -571.000 -196.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -216.000 -169.000 -103.000 -72.000 -61.000
Driftskostnader -787.000 -365.000 -103.000 -72.000 -61.000
Driftsresultat -428.000 -144.000 -103.000 -72.000 -61.000
Finansinntekter 679.000 14.857.000 2.290.000 1.520.000 709.000
Finanskostnader -38.000 -1.000 -3.000 0 0
Finans 641.000 14.856.000 2.287.000 1.520.000 709.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.400.000 -5.900.000 0 -2.000.000 -200.000
Årsresultat 213.000 14.713.000 2.184.000 1.447.000 648.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 1.944.000 1.663.000 1.963.000
Sum anleggsmidler 0 0 1.944.000 1.663.000 1.963.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 73.000 55.000 0 0 0
Andre fordringer 0 5.000.000 0 58.000 10.000
Sum investeringer 11.470.000 10.767.000 3.246.000 1.482.000 1.354.000
Kasse, bank 1.140.000 1.996.000 195.000 183.000 7.000
Sum omløpsmidler 12.683.000 17.819.000 3.442.000 1.723.000 1.371.000
Sum eiendeler 12.683.000 17.819.000 5.386.000 3.386.000 3.334.000
Sum opptjent egenkapital 9.213.000 11.401.000 4.687.000 2.503.000 2.556.000
Sum egenkapital 9.559.000 11.746.000 5.033.000 2.849.000 2.901.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 82.000 94.000 0 0 0
Utbytte -2.400.000 -5.900.000 0 -2.000.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 641.000 78.000 353.000 38.000 233.000
Sum kortsiktig gjeld 3.124.000 6.072.000 353.000 538.000 433.000
Sum gjeld og egenkapital 12.682.000 17.818.000 5.385.000 3.386.000 3.334.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.559.000 11.747.000 3.089.000 1.185.000 938.000
Likviditetsgrad 1 4.1 2.9 9.8 3.2 3.2
Likviditetsgrad 2 4.1 2.9 9.8 3.3 3.2
Soliditet 75.4 65.9 93.4 84.1 87.0
Resultatgrad -119.6 -65.2
Rentedekningsgrad -11.3 -34.3
Gjeldsgrad 0.3 0.5 0.1 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 2 82.6 40.6 42.8 19.4
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex