Frank AS
Juridisk navn:  Frank AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55125633
Nordeidevegen 25 Nordeidevegen 25 Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 890188672
Aksjekapital: 1.620.000 NOK
Etableringsdato: 8/8/2006 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
167.41%
Egenkapital  
  
17.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 2.158.000 807.000 3.787.000 2.578.000 -2.139.000
Egenkapital: 14.364.000 12.208.000 11.401.000 7.614.000 5.035.000
Regnskap for  Frank AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -21.000 -17.000 -16.000 -14.000 -35.000
Driftsresultat -21.000 -17.000 -16.000 -14.000 -35.000
Finansinntekter 2.179.000 825.000 3.803.000 2.593.000 -2.103.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.179.000 825.000 3.803.000 2.593.000 -2.103.000
Resultat før skatt 2.158.000 807.000 3.787.000 2.578.000 -2.139.000
Skattekostnad -2.000 0 0 0 0
Årsresultat 2.156.000 807.000 3.787.000 2.578.000 -2.139.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 14.365.000 12.207.000 11.400.000 7.614.000 5.036.000
Sum eiendeler 14.365.000 12.207.000 11.400.000 7.614.000 5.036.000
Sum opptjent egenkapital 12.351.000 10.195.000 9.388.000 5.600.000 3.022.000
Sum egenkapital 14.364.000 12.208.000 11.401.000 7.614.000 5.035.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 -1.000 -1.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 14.365.000 12.207.000 11.400.000 7.613.000 5.035.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.000 -17.000 -16.000 -14.000 -35.000
Driftskostnader -21.000 -17.000 -16.000 -14.000 -35.000
Driftsresultat -21.000 -17.000 -16.000 -14.000 -35.000
Finansinntekter 2.179.000 825.000 3.803.000 2.593.000 -2.103.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.179.000 825.000 3.803.000 2.593.000 -2.103.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.156.000 807.000 3.787.000 2.578.000 -2.139.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 13.254.000 7.346.000 9.303.000 7.377.000 5.003.000
Kasse, bank 1.111.000 4.861.000 2.096.000 237.000 32.000
Sum omløpsmidler 14.365.000 12.207.000 11.400.000 7.614.000 5.036.000
Sum eiendeler 14.365.000 12.207.000 11.400.000 7.614.000 5.036.000
Sum opptjent egenkapital 12.351.000 10.195.000 9.388.000 5.600.000 3.022.000
Sum egenkapital 14.364.000 12.208.000 11.401.000 7.614.000 5.035.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 2.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -1.000 -1.000 -1.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 -1.000 -1.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 14.365.000 12.207.000 11.400.000 7.613.000 5.035.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.364.000 12.208.000 11.401.000 7.614.000 5.036.000
Likviditetsgrad 1 14365 -12207 -11400
Likviditetsgrad 2 9999.9 -9999.9 -9999.9 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 1 6.6 33.2 33.9 -42.5
Signatur
04.08.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex