Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Framo Fusa As
Juridisk navn:  Framo Fusa As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55999600
Venjanesvegen 217 Venjanesvegen 217 Fax: 55999780
5641 Fusa 5641 Fusa
Fylke: Kommune:
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 821313902
Aksjekapital: 86.236.000 NOK
Antall ansatte: 405
Etableringsdato: 6/22/1977
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
25.5%
Resultat  
  
32.21%
Egenkapital  
  
-18.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.252.150.000 1.794.540.000 2.079.378.000 2.666.587.000 2.290.610.000
Resultat: 851.065.000 643.715.000 733.625.000 898.232.000 628.087.000
Egenkapital: 284.669.000 347.884.000 334.985.000 338.229.000 277.992.000
Regnskap for  Framo Fusa As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.252.150.000 1.794.540.000 2.079.378.000 2.666.587.000 2.290.610.000
Driftskostnader -1.397.161.000 -1.145.492.000 -1.349.397.000 -1.773.729.000 -1.649.893.000
Driftsresultat 854.988.000 649.047.000 729.981.000 892.859.000 640.717.000
Finansinntekter 1.630.000 1.101.000 1.076.000 11.887.000 5.643.000
Finanskostnader -5.552.000 -6.434.000 2.568.000 -6.514.000 -18.273.000
Finans -3.922.000 -5.333.000 3.644.000 5.373.000 -12.630.000
Resultat før skatt 851.065.000 643.715.000 733.625.000 898.232.000 628.087.000
Skattekostnad -196.947.000 -156.145.000 -185.204.000 -161.308.000 -169.678.000
Årsresultat 654.118.000 487.569.000 548.421.000 736.924.000 458.409.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 379.838.000 408.143.000 440.147.000 474.199.000 491.376.000
Sum omløpsmidler 1.030.601.000 881.759.000 920.623.000 1.053.330.000 781.783.000
Sum eiendeler 1.410.439.000 1.289.902.000 1.360.770.000 1.527.529.000 1.273.159.000
Sum opptjent egenkapital 198.433.000 261.648.000 248.749.000 251.993.000 191.756.000
Sum egenkapital 284.669.000 347.884.000 334.985.000 338.229.000 277.992.000
Sum langsiktig gjeld 16.022.000 33.311.000 49.149.000 31.862.000 60.262.000
Sum kortsiktig gjeld 1.109.747.000 908.706.000 976.636.000 1.157.438.000 934.905.000
Sum gjeld og egenkapital 1.410.438.000 1.289.901.000 1.360.770.000 1.527.529.000 1.273.159.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.252.150.000 1.794.540.000 2.079.378.000 2.666.587.000 2.290.610.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.252.150.000 1.794.540.000 2.079.378.000 2.666.587.000 2.290.610.000
Varekostnad -959.972.000 -750.594.000 -889.668.000 -1.135.577.000 -1.303.749.000
Lønninger -308.805.000 -300.652.000 -311.958.000 -311.162.000 -297.109.000
Avskrivning -34.503.000 -34.709.000 -37.272.000 -36.430.000 -38.854.000
Nedskrivning 0 0 0 -4.600.000 -10.138.000
Andre driftskostnader -115.925.000 -94.400.000 -93.874.000 -105.106.000 -85.660.000
Driftskostnader -1.397.161.000 -1.145.492.000 -1.349.397.000 -1.773.729.000 -1.649.893.000
Driftsresultat 854.988.000 649.047.000 729.981.000 892.859.000 640.717.000
Finansinntekter 1.630.000 1.101.000 1.076.000 11.887.000 5.643.000
Finanskostnader -5.552.000 -6.434.000 2.568.000 -6.514.000 -18.273.000
Finans -3.922.000 -5.333.000 3.644.000 5.373.000 -12.630.000
Konsernbidrag -623.700.000 -482.600.000 -538.500.000 -547.500.000 -438.000.000
Utbytte -100.000.000 0 0 -123.000.000 0
Årsresultat 654.118.000 487.569.000 548.421.000 736.924.000 458.409.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 45.884.000 54.551.000 61.505.000 63.633.000 54.757.000
Fast eiendom 252.007.000 278.033.000 305.278.000 332.717.000 365.419.000
Maskiner anlegg 29.444.000 23.531.000 19.395.000 19.986.000 9.113.000
Driftsløsøre 5.417.000 5.064.000 6.782.000 10.909.000 11.161.000
Sum varige driftsmidler 286.868.000 306.627.000 331.455.000 363.612.000 385.693.000
Sum finansielle anleggsmidler 47.087.000 46.965.000 47.186.000 46.954.000 50.927.000
Sum anleggsmidler 379.838.000 408.143.000 440.147.000 474.199.000 491.376.000
Varebeholdning 318.882.000 248.006.000 221.440.000 263.631.000 351.880.000
Kundefordringer 10.000 237.000 461.000 1.440.000 75.000
Andre fordringer 18.901.000 15.011.000 28.174.000 37.207.000 53.625.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 114.000 664.000 187.000 92.000 237.000
Sum omløpsmidler 1.030.601.000 881.759.000 920.623.000 1.053.330.000 781.783.000
Sum eiendeler 1.410.439.000 1.289.902.000 1.360.770.000 1.527.529.000 1.273.159.000
Sum opptjent egenkapital 198.433.000 261.648.000 248.749.000 251.993.000 191.756.000
Sum egenkapital 284.669.000 347.884.000 334.985.000 338.229.000 277.992.000
Sum avsetninger til forpliktelser 16.022.000 33.311.000 49.149.000 31.862.000 60.262.000
Gjeld til kredittinstitutt 831.611.000 658.846.000 732.574.000 853.505.000 631.822.000
Sum langsiktig gjeld 16.022.000 33.311.000 49.149.000 31.862.000 60.262.000
Leverandørgjeld 91.708.000 67.480.000 59.125.000 83.341.000 128.705.000
Betalbar skatt 4.645.000 189.000 243.000 29.493.000 2.736.000
Skyldig offentlige avgifter 29.297.000 27.247.000 27.683.000 28.250.000 26.771.000
Utbytte -100.000.000 0 0 -123.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 152.486.000 154.944.000 157.012.000 162.850.000 144.870.000
Sum kortsiktig gjeld 1.109.747.000 908.706.000 976.636.000 1.157.438.000 934.905.000
Sum gjeld og egenkapital 1.410.438.000 1.289.901.000 1.360.770.000 1.527.529.000 1.273.159.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -79.146.000 -26.947.000 -56.013.000 -104.108.000 -153.122.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1 0.9 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 0.6 0.7 0.7 0.7 0.5
Soliditet 20.2 2 24.6 22.1 21.8
Resultatgrad 3 36.2 35.1 33.5 28.0
Rentedekningsgrad 1 100.9 -284.3 138.9 35.4
Gjeldsgrad 4 2.7 3.1 3.5 3.6
Total kapitalrentabilitet 60.7 50.4 53.7 59.2 50.8
Signatur
30.05.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER SAMMEN MED ETT
STYREMEDLEM.
Prokurister
24.01.2018
PROKURA I FELLESSKAP
HOLME BENGT
PROKURA I FELLESSKAP
BREKKE MAGNE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex