Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Framo Flatøy As
Juridisk navn:  Framo Flatøy As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55999400
Flatøyvegen 24 Flatøyvegen 24 Fax: 55999581
5918 Frekhaug 5918 Frekhaug
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 917957959
Aksjekapital: 45.330.000 NOK
Antall ansatte: 305
Etableringsdato: 1/3/1966 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
143.29%
Resultat  
  
5875.37%
Egenkapital  
  
21.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 884.278.000 363.470.000 593.940.000 763.523.000 1.108.335.000
Resultat: 56.766.000 950.000 339.000 1.002.000 160.110.000
Egenkapital: 283.717.000 233.465.000 223.055.000 233.015.000 589.190.000
Regnskap for  Framo Flatøy As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 884.278.000 363.470.000 593.940.000 763.523.000 1.108.335.000
Driftskostnader -822.937.000 -357.384.000 -590.194.000 -760.856.000 -946.872.000
Driftsresultat 61.341.000 6.087.000 3.745.000 2.667.000 161.463.000
Finansinntekter -10.000 381.000 1.676.000 1.088.000 1.673.000
Finanskostnader -4.565.000 -5.518.000 -5.083.000 -2.753.000 -3.026.000
Finans -4.575.000 -5.137.000 -3.407.000 -1.665.000 -1.353.000
Resultat før skatt 56.766.000 950.000 339.000 1.002.000 160.110.000
Skattekostnad -12.381.000 952.000 60.000 242.000 -43.389.000
Årsresultat 44.384.000 1.902.000 399.000 1.244.000 116.721.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 211.678.000 235.656.000 260.135.000 278.055.000 297.203.000
Sum omløpsmidler 298.887.000 290.591.000 464.060.000 336.469.000 642.406.000
Sum eiendeler 510.565.000 526.247.000 724.195.000 614.524.000 939.609.000
Sum opptjent egenkapital 232.504.000 182.252.000 171.842.000 181.802.000 537.976.000
Sum egenkapital 283.717.000 233.465.000 223.055.000 233.015.000 589.190.000
Sum langsiktig gjeld 40.431.000 39.070.000 46.564.000 36.927.000 39.054.000
Sum kortsiktig gjeld 186.416.000 253.712.000 454.576.000 344.582.000 311.366.000
Sum gjeld og egenkapital 510.564.000 526.247.000 724.195.000 614.524.000 939.609.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 884.278.000 363.470.000 593.940.000 763.523.000 1.108.335.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 884.278.000 363.470.000 593.940.000 763.523.000 1.108.335.000
Varekostnad -491.410.000 -111.953.000 -108.038.000 -420.120.000 -459.940.000
Lønninger -228.344.000 -182.254.000 -233.853.000 -279.947.000 -290.638.000
Avskrivning -28.037.000 -28.537.000 -40.073.000 -41.227.000 -43.849.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -75.146.000 -45.524.000 -47.827.000 -82.490.000 -95.991.000
Driftskostnader -822.937.000 -357.384.000 -590.194.000 -760.856.000 -946.872.000
Driftsresultat 61.341.000 6.087.000 3.745.000 2.667.000 161.463.000
Finansinntekter -10.000 381.000 1.676.000 1.088.000 1.673.000
Finanskostnader -4.565.000 -5.518.000 -5.083.000 -2.753.000 -3.026.000
Finans -4.575.000 -5.137.000 -3.407.000 -1.665.000 -1.353.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -352.000.000 0
Årsresultat 44.384.000 1.902.000 399.000 1.244.000 116.721.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 4.651.000 6.831.000 297.000 0
Fast eiendom 169.567.000 185.791.000 202.405.000 219.431.000 236.799.000
Maskiner anlegg 29.863.000 32.130.000 33.936.000 33.291.000 32.394.000
Driftsløsøre 9.640.000 12.676.000 16.699.000 24.972.000 27.951.000
Sum varige driftsmidler 209.070.000 230.598.000 253.040.000 277.694.000 297.144.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.608.000 407.000 264.000 64.000 60.000
Sum anleggsmidler 211.678.000 235.656.000 260.135.000 278.055.000 297.203.000
Varebeholdning 126.126.000 169.531.000 201.183.000 214.237.000 255.195.000
Kundefordringer 28.782.000 56.399.000 44.389.000 14.568.000 64.711.000
Andre fordringer 81.224.000 23.542.000 16.908.000 76.676.000 30.496.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 7.000 4.323.000 1.037.000
Sum omløpsmidler 298.887.000 290.591.000 464.060.000 336.469.000 642.406.000
Sum eiendeler 510.565.000 526.247.000 724.195.000 614.524.000 939.609.000
Sum opptjent egenkapital 232.504.000 182.252.000 171.842.000 181.802.000 537.976.000
Sum egenkapital 283.717.000 233.465.000 223.055.000 233.015.000 589.190.000
Sum avsetninger til forpliktelser 40.431.000 39.070.000 46.564.000 36.927.000 39.054.000
Gjeld til kredittinstitutt 52.000 138.143.000 283.760.000 76.894.000 1.028.000
Sum langsiktig gjeld 40.431.000 39.070.000 46.564.000 36.927.000 39.054.000
Leverandørgjeld 17.815.000 17.825.000 9.617.000 51.356.000 57.942.000
Betalbar skatt 761.000 0 3.626.000 1.856.000 56.133.000
Skyldig offentlige avgifter 13.402.000 17.658.000 15.484.000 19.196.000 17.156.000
Utbytte 0 0 0 -352.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 154.386.000 80.086.000 142.089.000 195.281.000 179.107.000
Sum kortsiktig gjeld 186.416.000 253.712.000 454.576.000 344.582.000 311.366.000
Sum gjeld og egenkapital 510.564.000 526.247.000 724.195.000 614.524.000 939.609.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 112.471.000 36.879.000 9.484.000 -8.113.000 331.040.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.1 1 1.0 2.1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.5 0.6 0.4 1.3
Soliditet 55.6 44.4 30.8 37.9 62.7
Resultatgrad 6.9 1.7 0.6 0.3 14.6
Rentedekningsgrad 13.4 1.1 0.7 1.4 53.9
Gjeldsgrad 0.8 1.3 2.2 1.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 1 1.2 0.7 0.6 17.4
Signatur
13.06.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER SAMMEN MED ETT
STYREMEDLEM.
Prokurister
24.01.2018
PROKURA I FELLESSKAP
BAKKE BJØRN ATLE
PROKURA I FELLESSKAP
SULEN RICHARD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex