Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fram Kino AS
Juridisk navn:  Fram Kino AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75503400
Postboks 673 Storgata 8 Fax: 75503411
8001 Bodø 8006 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 951869880
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 5/15/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.14%
Resultat  
  
-15.99%
Egenkapital  
  
-238.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 18.670.000 18.460.000 20.404.000 18.446.000 15.704.000
Resultat: -863.000 -744.000 219.000 67.000 -1.024.000
Egenkapital: -374.000 270.000 997.000 861.000 1.375.000
Regnskap for  Fram Kino AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 18.670.000 18.460.000 20.404.000 18.446.000 15.704.000
Driftskostnader -18.745.000 -18.680.000 -19.452.000 -17.684.000 -16.271.000
Driftsresultat -76.000 -220.000 951.000 762.000 -567.000
Finansinntekter 0 1.136.000 69.000 0 265.000
Finanskostnader -788.000 -1.660.000 -801.000 -695.000 -722.000
Finans -788.000 -524.000 -732.000 -695.000 -457.000
Resultat før skatt -863.000 -744.000 219.000 67.000 -1.024.000
Skattekostnad 120.000 117.000 -84.000 -85.000 343.000
Årsresultat -744.000 -627.000 135.000 -19.000 -680.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.684.000 13.723.000 15.008.000 15.669.000 15.457.000
Sum omløpsmidler 1.525.000 2.919.000 1.929.000 2.031.000 1.416.000
Sum eiendeler 4.209.000 16.642.000 16.937.000 17.700.000 16.873.000
Sum opptjent egenkapital -874.000 -230.000 497.000 361.000 875.000
Sum egenkapital -374.000 270.000 997.000 861.000 1.375.000
Sum langsiktig gjeld 0 9.780.000 10.448.000 12.039.000 11.450.000
Sum kortsiktig gjeld 4.583.000 6.593.000 5.492.000 4.799.000 4.048.000
Sum gjeld og egenkapital 4.209.000 16.643.000 16.937.000 17.699.000 16.873.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.313.000 18.069.000 19.755.000 18.123.000 15.206.000
Andre inntekter 356.000 392.000 649.000 323.000 498.000
Driftsinntekter 18.670.000 18.460.000 20.404.000 18.446.000 15.704.000
Varekostnad -7.439.000 -7.575.000 -8.036.000 -7.435.000 -6.503.000
Lønninger -5.035.000 -4.673.000 -4.564.000 -5.012.000 -5.184.000
Avskrivning -380.000 -375.000 -480.000 -579.000 -412.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.891.000 -6.057.000 -6.372.000 -4.658.000 -4.172.000
Driftskostnader -18.745.000 -18.680.000 -19.452.000 -17.684.000 -16.271.000
Driftsresultat -76.000 -220.000 951.000 762.000 -567.000
Finansinntekter 0 1.136.000 69.000 0 265.000
Finanskostnader -788.000 -1.660.000 -801.000 -695.000 -722.000
Finans -788.000 -524.000 -732.000 -695.000 -457.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -100.000 0 -495.000 0
Årsresultat -744.000 -627.000 135.000 -19.000 -680.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 938.000 819.000 702.000 786.000 871.000
Fast eiendom 565.000 642.000 666.000 689.000 618.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 297.000 959.000 1.438.000 2.174.000 1.703.000
Sum varige driftsmidler 862.000 1.601.000 2.103.000 2.863.000 2.321.000
Sum finansielle anleggsmidler 884.000 11.303.000 12.203.000 12.020.000 12.265.000
Sum anleggsmidler 2.684.000 13.723.000 15.008.000 15.669.000 15.457.000
Varebeholdning 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Kundefordringer 241.000 280.000 361.000 457.000 341.000
Andre fordringer 790.000 2.226.000 1.114.000 497.000 574.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 393.000 313.000 353.000 977.000 402.000
Sum omløpsmidler 1.525.000 2.919.000 1.929.000 2.031.000 1.416.000
Sum eiendeler 4.209.000 16.642.000 16.937.000 17.700.000 16.873.000
Sum opptjent egenkapital -874.000 -230.000 497.000 361.000 875.000
Sum egenkapital -374.000 270.000 997.000 861.000 1.375.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 144.000 278.000 0 0 651.000
Sum langsiktig gjeld 0 9.780.000 10.448.000 12.039.000 11.450.000
Leverandørgjeld 2.202.000 2.505.000 1.725.000 1.860.000 996.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 371.000 263.000 337.000 347.000 354.000
Utbytte 0 -100.000 0 -495.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.865.000 3.447.000 3.430.000 2.593.000 2.047.000
Sum kortsiktig gjeld 4.583.000 6.593.000 5.492.000 4.799.000 4.048.000
Sum gjeld og egenkapital 4.209.000 16.643.000 16.937.000 17.699.000 16.873.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.058.000 -3.674.000 -3.563.000 -2.768.000 -2.632.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.3 0.5 0.4
Soliditet -8.9 1.6 5.9 4.9 8.1
Resultatgrad -0.4 -1.2 4.7 4.1 -3.6
Rentedekningsgrad -0.1 -0.1 1.2 1.1 -0.4
Gjeldsgrad -12.3 60.6 1 19.6 11.3
Total kapitalrentabilitet -1.8 5.5 6 4.3 -1.8
Signatur
11.12.2007
STYRETS FORMANN.
Prokurister
11.12.2007
DAGLIG LEDER ER MEDDELT PROKURA.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex