Fotografene Jane Og Guro AS
Juridisk navn:  Fotografene Jane Og Guro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 31290828
Postboks 224 Rortunet Senter Fax:
3471 Slemmestad 3470 Slemmestad
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 982270812
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/26/2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Oslofjorden As
Utvikling:
Omsetning  
  
-45.69%
Resultat  
  
-327.59%
Egenkapital  
  
-253.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 208.000 383.000 373.000 582.000 726.000
Resultat: -66.000 29.000 -131.000 -46.000 -4.000
Egenkapital: -40.000 26.000 -3.000 128.000 174.000
Regnskap for  Fotografene Jane Og Guro AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 208.000 383.000 373.000 582.000 726.000
Driftskostnader -273.000 -353.000 -503.000 -628.000 -730.000
Driftsresultat -65.000 30.000 -130.000 -45.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt -66.000 29.000 -131.000 -46.000 -4.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -66.000 29.000 -131.000 -46.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 6.000
Sum omløpsmidler 145.000 253.000 170.000 340.000 442.000
Sum eiendeler 145.000 253.000 170.000 340.000 448.000
Sum opptjent egenkapital -142.000 -76.000 -104.000 26.000 72.000
Sum egenkapital -40.000 26.000 -3.000 128.000 174.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 185.000 227.000 172.000 212.000 274.000
Sum gjeld og egenkapital 145.000 253.000 170.000 340.000 448.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 208.000 383.000 373.000 582.000 726.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 208.000 383.000 373.000 582.000 726.000
Varekostnad -77.000 -94.000 -111.000 -166.000 -166.000
Lønninger -121.000 -153.000 -232.000 -293.000 -399.000
Avskrivning 0 0 0 -6.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -75.000 -106.000 -160.000 -163.000 -148.000
Driftskostnader -273.000 -353.000 -503.000 -628.000 -730.000
Driftsresultat -65.000 30.000 -130.000 -45.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -66.000 29.000 -131.000 -46.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 6.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 6.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 6.000
Varebeholdning 0 24.000 42.000 42.000 44.000
Kundefordringer 64.000 32.000 1.000 37.000 122.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 81.000 197.000 126.000 261.000 276.000
Sum omløpsmidler 145.000 253.000 170.000 340.000 442.000
Sum eiendeler 145.000 253.000 170.000 340.000 448.000
Sum opptjent egenkapital -142.000 -76.000 -104.000 26.000 72.000
Sum egenkapital -40.000 26.000 -3.000 128.000 174.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 18.000 2.000 29.000 35.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 68.000 129.000 112.000 157.000 202.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 111.000 80.000 58.000 27.000 36.000
Sum kortsiktig gjeld 185.000 227.000 172.000 212.000 274.000
Sum gjeld og egenkapital 145.000 253.000 170.000 340.000 448.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -40.000 26.000 -2.000 128.000 168.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1 1 1.6 1.6
Likviditetsgrad 2 0.8 1 0.7 1.5 1.5
Soliditet -27.6 10.3 -1.8 37.6 38.8
Resultatgrad -31.3 7.8 -34.9 -7.7 -0.4
Rentedekningsgrad 3 -45.0 -3.0
Gjeldsgrad -4.6 8.7 -57.3 1.7 1.6
Total kapitalrentabilitet -44.8 11.9 -76.9 -13.2 -0.7
Signatur
07.04.2009
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
07.04.2009
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex