Fotografendin As
Juridisk navn:  Fotografendin As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99007746
Brennstadmoen 33 Brennstadmoen 33 Fax:
8614 Mo I Rana 8614 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 999172458
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 11/2/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ajour As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.66%
Resultat  
  
-784.21%
Egenkapital  
  
-58.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 436.000 394.000 423.000 410.000 380.000
Resultat: -130.000 19.000 75.000 74.000 43.000
Egenkapital: 96.000 232.000 218.000 162.000 111.000
Regnskap for  Fotografendin As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 436.000 394.000 423.000 410.000 380.000
Driftskostnader -564.000 -373.000 -345.000 -332.000 -331.000
Driftsresultat -128.000 22.000 77.000 78.000 48.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -4.000 -5.000
Finans -2.000 -2.000 -2.000 -4.000 -5.000
Resultat før skatt -130.000 19.000 75.000 74.000 43.000
Skattekostnad -6.000 -5.000 -19.000 -23.000 -15.000
Årsresultat -136.000 14.000 56.000 51.000 28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.000 40.000 48.000 79.000 116.000
Sum omløpsmidler 208.000 269.000 252.000 167.000 69.000
Sum eiendeler 218.000 309.000 300.000 246.000 185.000
Sum opptjent egenkapital 46.000 182.000 168.000 112.000 61.000
Sum egenkapital 96.000 232.000 218.000 162.000 111.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.000 41.000
Sum kortsiktig gjeld 122.000 76.000 82.000 81.000 34.000
Sum gjeld og egenkapital 218.000 308.000 300.000 246.000 186.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 433.000 394.000 423.000 410.000 380.000
Andre inntekter 2.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 436.000 394.000 423.000 410.000 380.000
Varekostnad -5.000 -2.000 -44.000 -5.000 -22.000
Lønninger -254.000 -108.000 -64.000 -84.000 -94.000
Avskrivning -24.000 -28.000 -36.000 -37.000 -29.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -281.000 -235.000 -201.000 -206.000 -186.000
Driftskostnader -564.000 -373.000 -345.000 -332.000 -331.000
Driftsresultat -128.000 22.000 77.000 78.000 48.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -4.000 -5.000
Finans -2.000 -2.000 -2.000 -4.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -136.000 14.000 56.000 51.000 28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 6.000 4.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 10.000 34.000 44.000 79.000 116.000
Sum varige driftsmidler 10.000 34.000 44.000 79.000 116.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.000 40.000 48.000 79.000 116.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 78.000 106.000 72.000 19.000 17.000
Andre fordringer 104.000 114.000 112.000 109.000 45.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 26.000 48.000 69.000 39.000 7.000
Sum omløpsmidler 208.000 269.000 252.000 167.000 69.000
Sum eiendeler 218.000 309.000 300.000 246.000 185.000
Sum opptjent egenkapital 46.000 182.000 168.000 112.000 61.000
Sum egenkapital 96.000 232.000 218.000 162.000 111.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.000 41.000
Leverandørgjeld 0 0 0 5.000 7.000
Betalbar skatt -16.000 7.000 23.000 27.000 14.000
Skyldig offentlige avgifter 89.000 43.000 41.000 32.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 49.000 27.000 18.000 18.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 122.000 76.000 82.000 81.000 34.000
Sum gjeld og egenkapital 218.000 308.000 300.000 246.000 186.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 86.000 193.000 170.000 86.000 35.000
Likviditetsgrad 1 1.7 3.5 3.1 2.1 2.0
Likviditetsgrad 2 1.7 3.5 3.1 2.1 2.1
Soliditet 4 75.3 72.7 65.9 59.7
Resultatgrad -29.4 5.6 18.2 19.0 12.6
Rentedekningsgrad 1 38.5 19.5 9.6
Gjeldsgrad 1.3 0.3 0.4 0.5 0.7
Total kapitalrentabilitet -58.7 7.1 25.7 31.7 25.8
Signatur
23.11.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex