Fotografen Tom A Hansen AS
Juridisk navn:  Fotografen Tom A Hansen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61191908
Storgata 33 Storgata 33 Fax: 61190477
2830 Raufoss 2830 Raufoss
Fylke: Kommune:
Innlandet Vestre Toten
Org.nr: 980700119
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/15/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor Gjøvik As
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.5%
Resultat  
  
-146.77%
Egenkapital  
  
-386.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 421.000 523.000 532.000 634.000 747.000
Resultat: -58.000 124.000 127.000 -56.000 12.000
Egenkapital: -73.000 -15.000 -128.000 -256.000 -199.000
Regnskap for  Fotografen Tom A Hansen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 421.000 523.000 532.000 634.000 747.000
Driftskostnader -468.000 -387.000 -388.000 -672.000 -717.000
Driftsresultat -47.000 136.000 145.000 -38.000 30.000
Finansinntekter 3.000 2.000 2.000 2.000 4.000
Finanskostnader -14.000 -14.000 -19.000 -21.000 -22.000
Finans -11.000 -12.000 -17.000 -19.000 -18.000
Resultat før skatt -58.000 124.000 127.000 -56.000 12.000
Skattekostnad 0 -10.000 0 0 0
Årsresultat -58.000 114.000 127.000 -56.000 12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.000 33.000 60.000 87.000 114.000
Sum omløpsmidler 86.000 115.000 106.000 80.000 95.000
Sum eiendeler 95.000 148.000 166.000 167.000 209.000
Sum opptjent egenkapital -173.000 -115.000 -228.000 -356.000 -299.000
Sum egenkapital -73.000 -15.000 -128.000 -256.000 -199.000
Sum langsiktig gjeld 0 61.000 160.000 248.000 236.000
Sum kortsiktig gjeld 168.000 101.000 134.000 175.000 173.000
Sum gjeld og egenkapital 95.000 147.000 166.000 167.000 210.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 419.000 520.000 529.000 630.000 742.000
Andre inntekter 2.000 3.000 3.000 4.000 5.000
Driftsinntekter 421.000 523.000 532.000 634.000 747.000
Varekostnad -106.000 -71.000 -105.000 -112.000 -134.000
Lønninger -64.000 -44.000 -29.000 -277.000 -292.000
Avskrivning -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -22.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -271.000 -245.000 -227.000 -256.000 -269.000
Driftskostnader -468.000 -387.000 -388.000 -672.000 -717.000
Driftsresultat -47.000 136.000 145.000 -38.000 30.000
Finansinntekter 3.000 2.000 2.000 2.000 4.000
Finanskostnader -14.000 -14.000 -19.000 -21.000 -22.000
Finans -11.000 -12.000 -17.000 -19.000 -18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -58.000 114.000 127.000 -56.000 12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.000 33.000 60.000 87.000 114.000
Sum varige driftsmidler 6.000 33.000 60.000 87.000 114.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.000 33.000 60.000 87.000 114.000
Varebeholdning 40.000 54.000 49.000 50.000 48.000
Kundefordringer 38.000 57.000 53.000 29.000 38.000
Andre fordringer 1.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.000 5.000 4.000 1.000 9.000
Sum omløpsmidler 86.000 115.000 106.000 80.000 95.000
Sum eiendeler 95.000 148.000 166.000 167.000 209.000
Sum opptjent egenkapital -173.000 -115.000 -228.000 -356.000 -299.000
Sum egenkapital -73.000 -15.000 -128.000 -256.000 -199.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 122.000 38.000 87.000 85.000 42.000
Sum langsiktig gjeld 0 61.000 160.000 248.000 236.000
Leverandørgjeld 21.000 13.000 16.000 14.000 52.000
Betalbar skatt 0 10.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 18.000 37.000 29.000 36.000 45.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 4.000 3.000 40.000 34.000
Sum kortsiktig gjeld 168.000 101.000 134.000 175.000 173.000
Sum gjeld og egenkapital 95.000 147.000 166.000 167.000 210.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -82.000 14.000 -28.000 -95.000 -78.000
Likviditetsgrad 1 0.5 1.1 0.8 0.5 0.5
Likviditetsgrad 2 0.3 0.6 0.4 0.2 0.3
Soliditet -76.8 -10.2 -77.1 -153.3 -94.8
Resultatgrad -11.2 2 27.3 -6.0 4.0
Rentedekningsgrad -3.4 9.7 7.6 -1.7 1.5
Gjeldsgrad -2.3 -10.8 -2.3 -1.7 -2.1
Total kapitalrentabilitet -46.3 93.9 88.6 -21.6 16.2
Signatur
10.11.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
10.11.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex