Fotografen Peder Austrud AS
Juridisk navn:  Fotografen Peder Austrud AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38261852
Postboks 56 Store Elvegate 30 Fax: 38265466
4501 Mandal 4514 Mandal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 937229402
Aksjekapital: 220.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/2/1985 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Mandal Regnskapskontor Jan Ivar Knut
Utvikling:
Omsetning  
  
4.11%
Resultat  
  
691.67%
Egenkapital  
  
11.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 963.000 925.000 1.287.000 1.659.000 2.061.000
Resultat: 95.000 12.000 17.000 9.000 164.000
Egenkapital: 717.000 643.000 634.000 621.000 615.000
Regnskap for  Fotografen Peder Austrud AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 963.000 925.000 1.287.000 1.659.000 2.061.000
Driftskostnader -867.000 -901.000 -1.247.000 -1.624.000 -1.862.000
Driftsresultat 95.000 24.000 39.000 36.000 199.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -12.000 -22.000 -26.000 -35.000
Finans 0 -12.000 -22.000 -26.000 -35.000
Resultat før skatt 95.000 12.000 17.000 9.000 164.000
Skattekostnad -22.000 -3.000 -4.000 -2.000 -44.000
Årsresultat 73.000 9.000 13.000 7.000 119.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 184.000 206.000 372.000 425.000 275.000
Sum omløpsmidler 819.000 687.000 867.000 911.000 1.306.000
Sum eiendeler 1.003.000 893.000 1.239.000 1.336.000 1.581.000
Sum opptjent egenkapital 497.000 423.000 414.000 401.000 395.000
Sum egenkapital 717.000 643.000 634.000 621.000 615.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 389.000 546.000 573.000
Sum kortsiktig gjeld 286.000 250.000 216.000 168.000 394.000
Sum gjeld og egenkapital 1.003.000 893.000 1.239.000 1.335.000 1.582.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 963.000 925.000 1.287.000 1.636.000 2.061.000
Andre inntekter 0 0 0 23.000 0
Driftsinntekter 963.000 925.000 1.287.000 1.659.000 2.061.000
Varekostnad -371.000 -146.000 -205.000 -367.000 -370.000
Lønninger -25.000 -29.000 -114.000 -292.000 -415.000
Avskrivning -46.000 -66.000 -70.000 -137.000 -44.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -425.000 -660.000 -858.000 -828.000 -1.033.000
Driftskostnader -867.000 -901.000 -1.247.000 -1.624.000 -1.862.000
Driftsresultat 95.000 24.000 39.000 36.000 199.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -12.000 -22.000 -26.000 -35.000
Finans 0 -12.000 -22.000 -26.000 -35.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 73.000 9.000 13.000 7.000 119.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 184.000 206.000 272.000 325.000 175.000
Sum varige driftsmidler 184.000 206.000 272.000 325.000 175.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 100.000 100.000 100.000
Sum anleggsmidler 184.000 206.000 372.000 425.000 275.000
Varebeholdning 224.000 351.000 352.000 336.000 351.000
Kundefordringer 73.000 59.000 87.000 95.000 125.000
Andre fordringer 9.000 13.000 56.000 83.000 51.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 513.000 264.000 371.000 396.000 779.000
Sum omløpsmidler 819.000 687.000 867.000 911.000 1.306.000
Sum eiendeler 1.003.000 893.000 1.239.000 1.336.000 1.581.000
Sum opptjent egenkapital 497.000 423.000 414.000 401.000 395.000
Sum egenkapital 717.000 643.000 634.000 621.000 615.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 4.000 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.000 23.000 10.000 12.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 389.000 546.000 573.000
Leverandørgjeld 21.000 23.000 104.000 43.000 141.000
Betalbar skatt 22.000 6.000 3.000 0 44.000
Skyldig offentlige avgifter 3.000 17.000 43.000 65.000 175.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 235.000 181.000 56.000 47.000 34.000
Sum kortsiktig gjeld 286.000 250.000 216.000 168.000 394.000
Sum gjeld og egenkapital 1.003.000 893.000 1.239.000 1.335.000 1.582.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 533.000 437.000 651.000 743.000 912.000
Likviditetsgrad 1 2.9 2.7 4 5.4 3.3
Likviditetsgrad 2 2.1 1.3 2.4 3.5 2.5
Soliditet 71.5 7 51.2 46.5 38.9
Resultatgrad 9.9 2.6 3 2.2 9.7
Rentedekningsgrad 2 1.8 1.4 5.7
Gjeldsgrad 0.4 0.4 1 1.1 1.6
Total kapitalrentabilitet 9.5 2.7 3.1 2.7 12.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex