Fotografen As
Juridisk navn:  Fotografen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41690900
Sokndalsveien 15 Sokndalsveien 15 Fax:
4370 Egersund 4370 Egersund
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 998169984
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-67.99%
Resultat  
  
177.78%
Egenkapital  
  
46.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 314.000 981.000 1.634.000 2.090.000 1.991.000
Resultat: 14.000 -18.000 -4.000 -206.000 39.000
Egenkapital: -125.000 -234.000 -216.000 -212.000 -6.000
Regnskap for  Fotografen As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 314.000 981.000 1.634.000 2.090.000 1.991.000
Driftskostnader -273.000 -977.000 -1.628.000 -2.260.000 -1.930.000
Driftsresultat 41.000 4.000 6.000 -171.000 61.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -28.000 -23.000 -11.000 -35.000 -22.000
Finans -28.000 -23.000 -11.000 -35.000 -22.000
Resultat før skatt 14.000 -18.000 -4.000 -206.000 39.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 14.000 -18.000 -4.000 -206.000 39.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.000 8.000 206.000 256.000 372.000
Sum omløpsmidler 108.000 96.000 129.000 363.000 395.000
Sum eiendeler 112.000 104.000 335.000 619.000 767.000
Sum opptjent egenkapital -471.000 -484.000 -466.000 -462.000 -256.000
Sum egenkapital -125.000 -234.000 -216.000 -212.000 -6.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 53.000 128.000 218.000
Sum kortsiktig gjeld 238.000 338.000 498.000 703.000 556.000
Sum gjeld og egenkapital 113.000 104.000 335.000 619.000 768.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 307.000 981.000 1.634.000 2.090.000 1.980.000
Andre inntekter 7.000 0 0 0 11.000
Driftsinntekter 314.000 981.000 1.634.000 2.090.000 1.991.000
Varekostnad -40.000 -579.000 -429.000 -382.000 -384.000
Lønninger 0 3.000 -532.000 -993.000 -859.000
Avskrivning -4.000 -61.000 -138.000 -137.000 -134.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -229.000 -340.000 -529.000 -748.000 -553.000
Driftskostnader -273.000 -977.000 -1.628.000 -2.260.000 -1.930.000
Driftsresultat 41.000 4.000 6.000 -171.000 61.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -28.000 -23.000 -11.000 -35.000 -22.000
Finans -28.000 -23.000 -11.000 -35.000 -22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 14.000 -18.000 -4.000 -206.000 39.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.000 8.000 69.000 206.000 325.000
Sum varige driftsmidler 4.000 8.000 69.000 206.000 325.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 137.000 50.000 47.000
Sum anleggsmidler 4.000 8.000 206.000 256.000 372.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 17.000 7.000 127.000 256.000 119.000
Andre fordringer 91.000 88.000 0 83.000 276.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 1.000 2.000 24.000 0
Sum omløpsmidler 108.000 96.000 129.000 363.000 395.000
Sum eiendeler 112.000 104.000 335.000 619.000 767.000
Sum opptjent egenkapital -471.000 -484.000 -466.000 -462.000 -256.000
Sum egenkapital -125.000 -234.000 -216.000 -212.000 -6.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 53.000 128.000 218.000
Leverandørgjeld 128.000 205.000 132.000 229.000 140.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 17.000 8.000 200.000 394.000 134.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 93.000 125.000 166.000 80.000 281.000
Sum kortsiktig gjeld 238.000 338.000 498.000 703.000 556.000
Sum gjeld og egenkapital 113.000 104.000 335.000 619.000 768.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -130.000 -242.000 -369.000 -340.000 -161.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.3 0.3 0.5 0.7
Likviditetsgrad 2 0.5 0.3 0.3 0.6 0.8
Soliditet -110.6 -64.5 -34.2 -0.8
Resultatgrad 13.1 0.4 0.4 -8.2 3.1
Rentedekningsgrad 1.5 0.2 0.5 -4.9 2.8
Gjeldsgrad -1.9 -1.4 -2.6 -3.9 -129.0
Total kapitalrentabilitet 36.3 3.8 1.8 -27.6 7.9
Signatur
10.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex