Fotografen Arvid Larsen AS
Juridisk navn:  Fotografen Arvid Larsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75525825
Postboks 1264 Sjøgata 8 Fax: 75525825
8001 Bodø 8006 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 930077070
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/20/1982
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.62%
Resultat  
  
101.83%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.062.000 1.175.000 1.443.000 1.588.000 1.553.000
Resultat: 2.000 -109.000 -33.000 277.000 66.000
Egenkapital: 485.000 485.000 569.000 644.000 542.000
Regnskap for  Fotografen Arvid Larsen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.062.000 1.175.000 1.443.000 1.588.000 1.553.000
Driftskostnader -1.061.000 -1.284.000 -1.478.000 -1.319.000 -1.499.000
Driftsresultat 1.000 -110.000 -36.000 269.000 54.000
Finansinntekter 1.000 2.000 3.000 8.000 12.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 0
Finans 1.000 1.000 3.000 8.000 12.000
Resultat før skatt 2.000 -109.000 -33.000 277.000 66.000
Skattekostnad -2.000 25.000 8.000 -75.000 -18.000
Årsresultat 0 -84.000 -25.000 202.000 48.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 142.000 145.000 145.000 182.000 194.000
Sum omløpsmidler 586.000 609.000 778.000 859.000 878.000
Sum eiendeler 728.000 754.000 923.000 1.041.000 1.072.000
Sum opptjent egenkapital 385.000 385.000 469.000 544.000 442.000
Sum egenkapital 485.000 485.000 569.000 644.000 542.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 244.000 270.000 355.000 396.000 530.000
Sum gjeld og egenkapital 729.000 755.000 924.000 1.040.000 1.072.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.053.000 1.170.000 1.398.000 1.311.000 1.545.000
Andre inntekter 9.000 5.000 44.000 278.000 8.000
Driftsinntekter 1.062.000 1.175.000 1.443.000 1.588.000 1.553.000
Varekostnad -196.000 -234.000 -311.000 -264.000 -263.000
Lønninger -504.000 -653.000 -726.000 -640.000 -684.000
Avskrivning -58.000 -49.000 -44.000 -54.000 -38.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -303.000 -348.000 -397.000 -361.000 -514.000
Driftskostnader -1.061.000 -1.284.000 -1.478.000 -1.319.000 -1.499.000
Driftsresultat 1.000 -110.000 -36.000 269.000 54.000
Finansinntekter 1.000 2.000 3.000 8.000 12.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 0
Finans 1.000 1.000 3.000 8.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -50.000 -100.000 0
Årsresultat 0 -84.000 -25.000 202.000 48.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 32.000 34.000 9.000 1.000 33.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 111.000 111.000 136.000 181.000 161.000
Sum varige driftsmidler 111.000 111.000 136.000 181.000 161.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 142.000 145.000 145.000 182.000 194.000
Varebeholdning 36.000 38.000 48.000 70.000 90.000
Kundefordringer 0 0 26.000 12.000 57.000
Andre fordringer 17.000 16.000 15.000 14.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 533.000 555.000 689.000 762.000 725.000
Sum omløpsmidler 586.000 609.000 778.000 859.000 878.000
Sum eiendeler 728.000 754.000 923.000 1.041.000 1.072.000
Sum opptjent egenkapital 385.000 385.000 469.000 544.000 442.000
Sum egenkapital 485.000 485.000 569.000 644.000 542.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 16.000 61.000 69.000 363.000
Betalbar skatt 0 0 0 42.000 0
Skyldig offentlige avgifter 142.000 150.000 173.000 147.000 115.000
Utbytte 0 0 -50.000 -100.000 0
Annen kortsiktig gjeld 101.000 104.000 71.000 38.000 52.000
Sum kortsiktig gjeld 244.000 270.000 355.000 396.000 530.000
Sum gjeld og egenkapital 729.000 755.000 924.000 1.040.000 1.072.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 342.000 339.000 423.000 463.000 348.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.3 2.2 2.2 1.7
Likviditetsgrad 2 2.3 2.1 2.1 2.0 1.5
Soliditet 66.5 64.2 61.6 61.9 50.6
Resultatgrad 0.1 -9.4 -2.5 16.9 3.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.6 0.6 1.0
Total kapitalrentabilitet 0.3 -14.3 -3.6 26.6 6.2
Signatur
30.09.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex