Fotografen Arne Klavestad AS
Juridisk navn:  Fotografen Arne Klavestad AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67901438
Postboks 103 Fjellhamarv 56 Fax:
1477 Fjellhamar 1472 Fjellhamar
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 934447026
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/16/1983
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Marihaug Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-127.59%
Egenkapital  
  
-30.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 135.000 135.000 125.000 125.000 125.000
Resultat: -8.000 29.000 23.000 18.000 12.000
Egenkapital: 311.000 448.000 556.000 669.000 788.000
Regnskap for  Fotografen Arne Klavestad AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 135.000 135.000 125.000 125.000 125.000
Driftskostnader -147.000 -111.000 -109.000 -115.000 -122.000
Driftsresultat -11.000 24.000 16.000 9.000 3.000
Finansinntekter 3.000 5.000 8.000 9.000 9.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 5.000 8.000 9.000 9.000
Resultat før skatt -8.000 29.000 23.000 18.000 12.000
Skattekostnad -3.000 -12.000 -11.000 -13.000 0
Årsresultat -12.000 17.000 12.000 6.000 12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 436.000 573.000 680.000 722.000 760.000
Sum omløpsmidler 2.000 10.000 10.000 84.000 160.000
Sum eiendeler 438.000 583.000 690.000 806.000 920.000
Sum opptjent egenkapital 211.000 348.000 456.000 569.000 688.000
Sum egenkapital 311.000 448.000 556.000 669.000 788.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 127.000 135.000 134.000 137.000 132.000
Sum gjeld og egenkapital 438.000 583.000 690.000 806.000 920.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 135.000 135.000 125.000 125.000 125.000
Driftsinntekter 135.000 135.000 125.000 125.000 125.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -30.000 -30.000 -32.000 -34.000 -37.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -117.000 -81.000 -77.000 -81.000 -85.000
Driftskostnader -147.000 -111.000 -109.000 -115.000 -122.000
Driftsresultat -11.000 24.000 16.000 9.000 3.000
Finansinntekter 3.000 5.000 8.000 9.000 9.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 5.000 8.000 9.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -125.000 -125.000 0 0 0
Årsresultat -12.000 17.000 12.000 6.000 12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 48.000 49.000 51.000 54.000 58.000
Fast eiendom 249.000 278.000 308.000 340.000 374.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 249.000 278.000 308.000 340.000 374.000
Sum finansielle anleggsmidler 140.000 245.000 320.000 328.000 328.000
Sum anleggsmidler 436.000 573.000 680.000 722.000 760.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 7.000
Andre fordringer 2.000 0 0 5.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 10.000 10.000 79.000 152.000
Sum omløpsmidler 2.000 10.000 10.000 84.000 160.000
Sum eiendeler 438.000 583.000 690.000 806.000 920.000
Sum opptjent egenkapital 211.000 348.000 456.000 569.000 688.000
Sum egenkapital 311.000 448.000 556.000 669.000 788.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 4.000 0
Betalbar skatt 2.000 10.000 9.000 8.000 7.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -125.000 -125.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000
Sum kortsiktig gjeld 127.000 135.000 134.000 137.000 132.000
Sum gjeld og egenkapital 438.000 583.000 690.000 806.000 920.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -125.000 -125.000 -124.000 -53.000 28.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1 0.1 0.6 1.2
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0.1 0.7 1.3
Soliditet 7 76.8 80.6 83.0 85.7
Resultatgrad -8.1 17.8 12.8 7.2 2.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -1.8 5 3.5 2.2 1.3
Signatur
09.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex