Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Foto Norden As
Juridisk navn:  Foto Norden As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67079966
Postboks 103 Industriveien 24 Fax:
1483 Hagan 1481 Hagan
Fylke: Kommune:
Viken Nittedal
Org.nr: 918163492
Aksjekapital: 224.000 NOK
Antall ansatte: 60
Etableringsdato: 7/7/1966 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: norsk skolefoto as
Revisor: Hca Revisjon & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.53%
Resultat  
  
108.96%
Egenkapital  
  
103.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 40.812.000 50.716.000 59.580.000 70.958.000 88.750.000
Resultat: 1.238.000 -13.824.000 -8.252.000 -57.029.000 -17.416.000
Egenkapital: 744.000 -21.596.000 -24.705.000 -33.813.000 11.978.000
Regnskap for  Foto Norden As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 40.812.000 50.716.000 59.580.000 70.958.000 88.750.000
Driftskostnader -38.575.000 -59.558.000 -64.115.000 -113.825.000 -104.900.000
Driftsresultat 2.237.000 -8.842.000 -4.534.000 -42.867.000 -16.149.000
Finansinntekter 749.000 277.000 2.262.000 5.074.000 1.380.000
Finanskostnader -1.749.000 -5.260.000 -5.980.000 -19.235.000 -2.648.000
Finans -1.000.000 -4.983.000 -3.718.000 -14.161.000 -1.268.000
Resultat før skatt 1.238.000 -13.824.000 -8.252.000 -57.029.000 -17.416.000
Skattekostnad -272.000 1.423.000 1.881.000 11.238.000 5.420.000
Årsresultat 966.000 -12.401.000 -6.371.000 -45.791.000 -11.996.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.425.000 16.454.000 50.977.000 47.468.000 49.526.000
Sum omløpsmidler 34.751.000 12.805.000 9.643.000 10.018.000 34.267.000
Sum eiendeler 43.176.000 29.259.000 60.620.000 57.486.000 83.793.000
Sum opptjent egenkapital 0 -21.820.000 -24.929.000 -40.141.000 5.650.000
Sum egenkapital 744.000 -21.596.000 -24.705.000 -33.813.000 11.978.000
Sum langsiktig gjeld 14.482.000 20.766.000 33.597.000 39.045.000 17.398.000
Sum kortsiktig gjeld 27.950.000 30.090.000 51.728.000 52.254.000 54.417.000
Sum gjeld og egenkapital 43.176.000 29.260.000 60.620.000 57.486.000 83.793.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 37.871.000 47.743.000 59.448.000 70.958.000 88.750.000
Andre inntekter 2.941.000 2.973.000 132.000 0 0
Driftsinntekter 40.812.000 50.716.000 59.580.000 70.958.000 88.750.000
Varekostnad -9.482.000 -14.601.000 -12.042.000 -11.467.000 -7.266.000
Lønninger -19.446.000 -23.450.000 -31.174.000 -43.997.000 -44.756.000
Avskrivning -59.000 -1.994.000 -2.524.000 -1.155.000 -1.032.000
Nedskrivning 0 -3.981.000 0 0 0
Andre driftskostnader -9.588.000 -15.532.000 -18.375.000 -57.206.000 -51.846.000
Driftskostnader -38.575.000 -59.558.000 -64.115.000 -113.825.000 -104.900.000
Driftsresultat 2.237.000 -8.842.000 -4.534.000 -42.867.000 -16.149.000
Finansinntekter 749.000 277.000 2.262.000 5.074.000 1.380.000
Finanskostnader -1.749.000 -5.260.000 -5.980.000 -19.235.000 -2.648.000
Finans -1.000.000 -4.983.000 -3.718.000 -14.161.000 -1.268.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 966.000 -12.401.000 -6.371.000 -45.791.000 -11.996.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.308.000 14.045.000 22.653.000 16.705.000 5.467.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 18.000 146.000 549.000 1.453.000 2.550.000
Sum varige driftsmidler 18.000 146.000 549.000 1.453.000 2.550.000
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 2.263.000 27.775.000 29.310.000 41.508.000
Sum anleggsmidler 8.425.000 16.454.000 50.977.000 47.468.000 49.526.000
Varebeholdning 0 203.000 803.000 1.173.000 613.000
Kundefordringer 2.471.000 3.174.000 4.750.000 5.660.000 29.120.000
Andre fordringer 121.000 345.000 3.190.000 3.185.000 4.534.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 34.751.000 12.805.000 9.643.000 10.018.000 34.267.000
Sum eiendeler 43.176.000 29.259.000 60.620.000 57.486.000 83.793.000
Sum opptjent egenkapital 0 -21.820.000 -24.929.000 -40.141.000 5.650.000
Sum egenkapital 744.000 -21.596.000 -24.705.000 -33.813.000 11.978.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 22.160.000 22.658.000 24.361.000 23.756.000 34.566.000
Sum langsiktig gjeld 14.482.000 20.766.000 33.597.000 39.045.000 17.398.000
Leverandørgjeld 1.071.000 1.499.000 4.042.000 11.071.000 5.838.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.902.000 3.752.000 4.833.000 7.742.000 8.130.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.816.000 2.181.000 18.492.000 9.684.000 5.883.000
Sum kortsiktig gjeld 27.950.000 30.090.000 51.728.000 52.254.000 54.417.000
Sum gjeld og egenkapital 43.176.000 29.260.000 60.620.000 57.486.000 83.793.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.801.000 -17.285.000 -42.085.000 -42.236.000 -20.150.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.4 0.2 0.2 0.6
Likviditetsgrad 2 1.2 0.4 0.2 0.2 0.7
Soliditet 1.7 -73.8 -40.8 -58.8 14.3
Resultatgrad 5.5 -17.4 -7.6 -60.4 -18.2
Rentedekningsgrad 1.3 -1.7 -0.8 -2.2 -5.6
Gjeldsgrad 5 -2.4 -3.5 -2.7 6.0
Total kapitalrentabilitet 6.9 -29.3 -3.7 -65.7 -17.6
Signatur
14.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex