Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fossnes Mini Ranch V/Solveig Lystad
Juridisk navn:  Fossnes Mini Ranch V/Solveig Lystad
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91657202
Fossnesveien 16 Fossnesveien 16 Fax: 63853881
1385 Asker 1385 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 979279833
Aksjekapital: -.189 NOK
Etableringsdato: 9/30/1997
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-120.29%
Egenkapital  
  
-86.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2010 2009 2008 2003 2002
Omsetning: 0 75.000 90.000 1.702.000 1.229.000
Resultat: -14.000 69.000 84.000 627.000 510.000
Egenkapital: 111.000 836.000 767.000 -291.000 -189.000
Regnskap for  Fossnes Mini Ranch V/Solveig Lystad
Resultat 2010 2009 2008 2003 2002
Driftsinntekter 0 75.000 90.000 1.702.000 1.229.000
Driftskostnader -14.000 -6.000 -6.000 -1.048.000 -673.000
Driftsresultat -14.000 69.000 84.000 653.000 555.000
Finansinntekter 0 0 0 6.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 -32.000 -47.000
Finans 0 0 0 -26.000 -45.000
Resultat før skatt -14.000 69.000 84.000 627.000 510.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -14.000 69.000 84.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 289.000 214.000
Sum omløpsmidler 111.000 853.000 789.000 344.000 262.000
Sum eiendeler 111.000 853.000 789.000 633.000 476.000
Sum opptjent egenkapital 111.000 836.000 767.000
Sum egenkapital 111.000 836.000 767.000 -291.000 -189.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 629.000 536.000
Sum kortsiktig gjeld 0 17.000 22.000 295.000 130.000
Sum gjeld og egenkapital 111.000 853.000 789.000 633.000 477.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 75.000 90.000
Driftsinntekter 0 75.000 90.000 1.702.000 1.229.000
Varekostnad 0 0 0 -2.000 -1.000
Lønninger 0 0 0 -623.000 -425.000
Avskrivning 0 0 0 -85.000 -53.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -6.000 -6.000 -338.000 -194.000
Driftskostnader -14.000 -6.000 -6.000 -1.048.000 -673.000
Driftsresultat -14.000 69.000 84.000 653.000 555.000
Finansinntekter 0 0 0 6.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 -32.000 -47.000
Finans 0 0 0 -26.000 -45.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 69.000 84.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 289.000 214.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 397.000 187.000
Andre fordringer 0 0 789.000 -70.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 17.000 66.000
Sum omløpsmidler 111.000 853.000 789.000 344.000 262.000
Sum eiendeler 111.000 853.000 789.000 633.000 476.000
Sum opptjent egenkapital 111.000 836.000 767.000
Sum egenkapital 111.000 836.000 767.000 -291.000 -189.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 3.000 0 29.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 629.000 536.000
Leverandørgjeld 0 0 0 154.000 15.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 15.000 22.000 63.000 83.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 49.000 32.000
Sum kortsiktig gjeld 0 17.000 22.000 295.000 130.000
Sum gjeld og egenkapital 111.000 853.000 789.000 633.000 477.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 111.000 836.000 767.000 49.000 132.000
Likviditetsgrad 1 50.2 35.9 1.2 2.0
Likviditetsgrad 2 0.0 50.2 35.9 1.2 2.1
Soliditet 100.0 98.0 97.2 -46.0 -39.6
Resultatgrad 92.0 93.3 38.4 45.2
Rentedekningsgrad 20.6 11.9
Gjeldsgrad 0.0 0.0 0.0 -3.2 -3.5
Total kapitalrentabilitet -12.6 8.1 10.6 104.1 116.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2010
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2009
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2008
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex