Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fossane Fishing Company AS
Juridisk navn:  Fossane Fishing Company AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
5384 Torangsvåg 5384 Torangsvåg
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 974208679
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/9/1995 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
5.94%
Egenkapital  
  
-33.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -95.000 -101.000 -113.000 -91.000 -144.000
Egenkapital: 141.000 211.000 290.000 372.000 431.000
Regnskap for  Fossane Fishing Company AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -95.000 -101.000 -113.000 -91.000 -144.000
Driftsresultat -95.000 -101.000 -113.000 -91.000 -144.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -95.000 -101.000 -113.000 -91.000 -144.000
Skattekostnad 22.000 22.000 31.000 32.000 39.000
Årsresultat -73.000 -79.000 -83.000 -59.000 -105.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 149.000 238.000 339.000 447.000 634.000
Sum omløpsmidler 1.000 6.000 11.000 20.000 44.000
Sum eiendeler 150.000 244.000 350.000 467.000 678.000
Sum opptjent egenkapital 41.000 111.000 190.000 272.000 331.000
Sum egenkapital 141.000 211.000 290.000 372.000 431.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 26.000 55.000 89.000 126.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 7.000 5.000 5.000 121.000
Sum gjeld og egenkapital 151.000 244.000 350.000 466.000 678.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -76.000 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.000 -13.000 -25.000 -3.000 -56.000
Driftskostnader -95.000 -101.000 -113.000 -91.000 -144.000
Driftsresultat -95.000 -101.000 -113.000 -91.000 -144.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -73.000 -79.000 -83.000 -59.000 -105.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 76.000 164.000 252.000 339.000
Sum finansielle anleggsmidler 149.000 162.000 175.000 195.000 295.000
Sum anleggsmidler 149.000 238.000 339.000 447.000 634.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 6.000 11.000 20.000 42.000
Sum omløpsmidler 1.000 6.000 11.000 20.000 44.000
Sum eiendeler 150.000 244.000 350.000 467.000 678.000
Sum opptjent egenkapital 41.000 111.000 190.000 272.000 331.000
Sum egenkapital 141.000 211.000 290.000 372.000 431.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 26.000 55.000 89.000 126.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.000 26.000 55.000 89.000 126.000
Leverandørgjeld 6.000 0 1.000 0 93.000
Betalbar skatt 0 7.000 3.000 5.000 2.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 26.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 7.000 5.000 5.000 121.000
Sum gjeld og egenkapital 151.000 244.000 350.000 466.000 678.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.000 -1.000 6.000 15.000 -77.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.9 2.2 4.0 0.4
Likviditetsgrad 2 0.2 0.9 2.2 4.1 0.4
Soliditet 93.4 86.5 82.9 79.8 63.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.3 0.6
Total kapitalrentabilitet -62.9 -41.4 -32.3 -19.5 -21.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex