Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Foss Event AS
Juridisk navn:  Foss Event AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99006077
C/O Bookkeeper Øst As Hvamsvingen 7 C/O Bn Gruppen Avd Skedsmo As Hvamsvingen 7 Fax:
2013 Skjetten 2013 Skjetten
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 890630022
Aksjekapital: 100.200 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 11/29/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Hca Revisjon & Rådgivning As
Regnskapsfører: Ecit Viken As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.46%
Resultat  
  
4.86%
Egenkapital  
  
58.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.208.000 8.329.000 5.799.000 4.457.000 3.136.000
Resultat: 2.051.000 1.956.000 1.446.000 1.119.000 680.000
Egenkapital: 4.237.000 2.670.000 1.192.000 917.000 1.262.000
Regnskap for  Foss Event AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.208.000 8.329.000 5.799.000 4.457.000 3.136.000
Driftskostnader -5.158.000 -6.369.000 -4.353.000 -3.339.000 -2.454.000
Driftsresultat 2.050.000 1.960.000 1.446.000 1.119.000 682.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -5.000 -2.000 -1.000 -3.000
Finans 1.000 -3.000 -1.000 1.000 -2.000
Resultat før skatt 2.051.000 1.956.000 1.446.000 1.119.000 680.000
Skattekostnad -483.000 -479.000 -370.000 -314.000 -194.000
Årsresultat 1.567.000 1.477.000 1.076.000 805.000 486.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 203.000 284.000 357.000 350.000 73.000
Sum omløpsmidler 5.505.000 4.862.000 2.085.000 1.336.000 1.770.000
Sum eiendeler 5.708.000 5.146.000 2.442.000 1.686.000 1.843.000
Sum opptjent egenkapital 4.137.000 2.570.000 1.092.000 817.000 1.162.000
Sum egenkapital 4.237.000 2.670.000 1.192.000 917.000 1.262.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.471.000 2.476.000 1.250.000 769.000 582.000
Sum gjeld og egenkapital 5.708.000 5.146.000 2.442.000 1.686.000 1.844.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.692.000 7.736.000 5.243.000 3.919.000 2.529.000
Andre inntekter 516.000 593.000 556.000 538.000 606.000
Driftsinntekter 7.208.000 8.329.000 5.799.000 4.457.000 3.136.000
Varekostnad -2.520.000 -3.333.000 -2.030.000 -1.282.000 -803.000
Lønninger -1.485.000 -1.616.000 -1.145.000 -1.004.000 -920.000
Avskrivning -109.000 -103.000 -84.000 -80.000 -48.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.044.000 -1.317.000 -1.094.000 -973.000 -683.000
Driftskostnader -5.158.000 -6.369.000 -4.353.000 -3.339.000 -2.454.000
Driftsresultat 2.050.000 1.960.000 1.446.000 1.119.000 682.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -5.000 -2.000 -1.000 -3.000
Finans 1.000 -3.000 -1.000 1.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.567.000 1.477.000 1.076.000 805.000 486.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 16.000 19.000 14.000 24.000 37.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 186.000 265.000 343.000 326.000 36.000
Sum varige driftsmidler 186.000 265.000 343.000 326.000 36.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 203.000 284.000 357.000 350.000 73.000
Varebeholdning 21.000 46.000 22.000 24.000 20.000
Kundefordringer 1.730.000 2.048.000 423.000 220.000 446.000
Andre fordringer 39.000 17.000 23.000 28.000 33.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.714.000 2.751.000 1.617.000 1.063.000 1.272.000
Sum omløpsmidler 5.505.000 4.862.000 2.085.000 1.336.000 1.770.000
Sum eiendeler 5.708.000 5.146.000 2.442.000 1.686.000 1.843.000
Sum opptjent egenkapital 4.137.000 2.570.000 1.092.000 817.000 1.162.000
Sum egenkapital 4.237.000 2.670.000 1.192.000 917.000 1.262.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 320.000 1.211.000 439.000 144.000 65.000
Betalbar skatt 481.000 483.000 360.000 302.000 195.000
Skyldig offentlige avgifter 450.000 428.000 300.000 204.000 191.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 220.000 354.000 151.000 119.000 130.000
Sum kortsiktig gjeld 1.471.000 2.476.000 1.250.000 769.000 582.000
Sum gjeld og egenkapital 5.708.000 5.146.000 2.442.000 1.686.000 1.844.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.034.000 2.386.000 835.000 567.000 1.188.000
Likviditetsgrad 1 3.7 2 1.7 1.7 3.0
Likviditetsgrad 2 3.7 1.9 1.7 1.8 3.1
Soliditet 74.2 51.9 48.8 54.4 68.4
Resultatgrad 28.4 23.5 24.9 25.1 21.7
Rentedekningsgrad 2 3 7 1121.0 227.7
Gjeldsgrad 0.3 0.9 1 0.8 0.5
Total kapitalrentabilitet 35.9 38.1 59.3 66.5 37.0
Signatur
29.03.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
29.03.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex