Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fosna Fysikalske Institutt AS
Juridisk navn:  Fosna Fysikalske Institutt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71587350
Wilhelm Dalls Vei 50 Wilhelm Dalls Vei 50 Fax: 71587351
6511 Kristiansund N 6511 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 937239467
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/1985 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Meese As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.3%
Resultat  
  
62.5%
Egenkapital  
  
8.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.342.000 1.338.000 1.459.000 1.395.000 1.414.000
Resultat: 39.000 24.000 178.000 -131.000 -27.000
Egenkapital: 367.000 338.000 314.000 173.000 140.000
Regnskap for  Fosna Fysikalske Institutt AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.342.000 1.338.000 1.459.000 1.395.000 1.414.000
Driftskostnader -1.292.000 -1.290.000 -1.239.000 -1.473.000 -1.389.000
Driftsresultat 50.000 48.000 220.000 -78.000 25.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -12.000 -24.000 -42.000 -53.000 -52.000
Finans -12.000 -24.000 -42.000 -53.000 -52.000
Resultat før skatt 39.000 24.000 178.000 -131.000 -27.000
Skattekostnad -9.000 -1.000 -37.000 41.000 32.000
Årsresultat 30.000 23.000 141.000 -90.000 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 329.000 622.000 833.000 1.118.000 1.404.000
Sum omløpsmidler 227.000 188.000 528.000 269.000 259.000
Sum eiendeler 556.000 810.000 1.361.000 1.387.000 1.663.000
Sum opptjent egenkapital 247.000 218.000 194.000 53.000 20.000
Sum egenkapital 367.000 338.000 314.000 173.000 140.000
Sum langsiktig gjeld 114.000 401.000 714.000 1.097.000 1.242.000
Sum kortsiktig gjeld 74.000 71.000 332.000 117.000 282.000
Sum gjeld og egenkapital 555.000 810.000 1.360.000 1.387.000 1.664.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 528.000 544.000 617.000 559.000 602.000
Andre inntekter 814.000 794.000 843.000 836.000 812.000
Driftsinntekter 1.342.000 1.338.000 1.459.000 1.395.000 1.414.000
Varekostnad 0 0 0 0 -4.000
Lønninger -40.000 -76.000 -69.000 -265.000 -378.000
Avskrivning -293.000 -299.000 -286.000 -286.000 -286.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -959.000 -915.000 -884.000 -922.000 -721.000
Driftskostnader -1.292.000 -1.290.000 -1.239.000 -1.473.000 -1.389.000
Driftsresultat 50.000 48.000 220.000 -78.000 25.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -12.000 -24.000 -42.000 -53.000 -52.000
Finans -12.000 -24.000 -42.000 -53.000 -52.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 30.000 23.000 141.000 -90.000 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 271.000 542.000 813.000 1.084.000 1.356.000
Sum Immatrielle midler 271.000 542.000 813.000 1.084.000 1.356.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 58.000 80.000 19.000 34.000 49.000
Sum varige driftsmidler 58.000 80.000 19.000 34.000 49.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 329.000 622.000 833.000 1.118.000 1.404.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 7.000 0 0
Andre fordringer 0 1.000 240.000 13.000 164.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 227.000 187.000 281.000 255.000 95.000
Sum omløpsmidler 227.000 188.000 528.000 269.000 259.000
Sum eiendeler 556.000 810.000 1.361.000 1.387.000 1.663.000
Sum opptjent egenkapital 247.000 218.000 194.000 53.000 20.000
Sum egenkapital 367.000 338.000 314.000 173.000 140.000
Sum avsetninger til forpliktelser 46.000 103.000 163.000 206.000 311.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 114.000 401.000 714.000 1.097.000 1.242.000
Leverandørgjeld 1.000 0 0 0 2.000
Betalbar skatt 67.000 60.000 80.000 64.000 59.000
Skyldig offentlige avgifter 1.000 4.000 6.000 4.000 17.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 7.000 247.000 49.000 203.000
Sum kortsiktig gjeld 74.000 71.000 332.000 117.000 282.000
Sum gjeld og egenkapital 555.000 810.000 1.360.000 1.387.000 1.664.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 153.000 117.000 196.000 152.000 -23.000
Likviditetsgrad 1 3.1 2.6 1.6 2.3 0.9
Likviditetsgrad 2 3.1 2.6 1.6 2.3 1.0
Soliditet 66.1 41.7 23.1 12.5 8.4
Resultatgrad 3.7 3.6 15.1 -5.6 1.8
Rentedekningsgrad 4.2 2 5.2 -1.5 0.5
Gjeldsgrad 0.5 1.4 3.3 7 10.9
Total kapitalrentabilitet 9 5.9 16.2 -5.6 1.5
Signatur
17.06.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
17.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex