Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fosen Vekst AS
Juridisk navn:  Fosen Vekst AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72530850
Kråkneset 14 Kråkneset 14 Fax: 72530851
7170 Åfjord 7170 Åfjord
Fylke: Kommune:
Trøndelag Åfjord
Org.nr: 946524514
Aksjekapital: 1.250.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 2/10/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Systemrevisjon Fosen AS
Regnskapsfører: Åfjord Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.36%
Resultat  
  
-135.35%
Egenkapital  
  
-36.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 14.563.000 13.440.000 13.247.000 14.182.000 13.993.000
Resultat: -932.000 -396.000 -138.000 14.000 381.000
Egenkapital: 1.623.000 2.554.000 2.951.000 3.089.000 3.075.000
Regnskap for  Fosen Vekst AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 14.563.000 13.440.000 13.247.000 14.182.000 13.993.000
Driftskostnader -15.382.000 -13.762.000 -13.321.000 -14.103.000 -13.530.000
Driftsresultat -819.000 -323.000 -75.000 80.000 462.000
Finansinntekter 29.000 4.000 6.000 23.000 37.000
Finanskostnader -141.000 -78.000 -70.000 -89.000 -118.000
Finans -112.000 -74.000 -64.000 -66.000 -81.000
Resultat før skatt -932.000 -396.000 -138.000 14.000 381.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -932.000 -396.000 -138.000 14.000 381.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.054.000 3.567.000 3.538.000 3.765.000 3.845.000
Sum omløpsmidler 3.008.000 4.387.000 3.856.000 3.068.000 3.714.000
Sum eiendeler 7.062.000 7.954.000 7.394.000 6.833.000 7.559.000
Sum opptjent egenkapital 687.000 1.618.000 2.015.000 2.153.000 2.139.000
Sum egenkapital 1.623.000 2.554.000 2.951.000 3.089.000 3.075.000
Sum langsiktig gjeld 3.171.000 2.087.000 1.567.000 2.075.000 2.668.000
Sum kortsiktig gjeld 2.269.000 3.312.000 2.876.000 1.670.000 1.816.000
Sum gjeld og egenkapital 7.063.000 7.953.000 7.394.000 6.834.000 7.559.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.548.000 6.659.000 6.307.000 5.169.000 5.158.000
Andre inntekter 7.014.000 6.781.000 6.940.000 9.013.000 8.835.000
Driftsinntekter 14.563.000 13.440.000 13.247.000 14.182.000 13.993.000
Varekostnad -3.392.000 -3.068.000 -2.629.000 -2.003.000 -2.167.000
Lønninger -8.226.000 -6.943.000 -7.179.000 -7.954.000 -7.515.000
Avskrivning -810.000 -652.000 -622.000 -622.000 -627.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.954.000 -3.099.000 -2.891.000 -3.524.000 -3.221.000
Driftskostnader -15.382.000 -13.762.000 -13.321.000 -14.103.000 -13.530.000
Driftsresultat -819.000 -323.000 -75.000 80.000 462.000
Finansinntekter 29.000 4.000 6.000 23.000 37.000
Finanskostnader -141.000 -78.000 -70.000 -89.000 -118.000
Finans -112.000 -74.000 -64.000 -66.000 -81.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -932.000 -396.000 -138.000 14.000 381.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.801.000 1.582.000 1.794.000 2.035.000 2.256.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.927.000 1.687.000 1.421.000 1.441.000 1.322.000
Sum varige driftsmidler 3.728.000 3.269.000 3.215.000 3.476.000 3.578.000
Sum finansielle anleggsmidler 326.000 298.000 323.000 289.000 267.000
Sum anleggsmidler 4.054.000 3.567.000 3.538.000 3.765.000 3.845.000
Varebeholdning 1.258.000 1.315.000 1.024.000 1.028.000 1.084.000
Kundefordringer 853.000 2.005.000 1.979.000 917.000 917.000
Andre fordringer 550.000 508.000 584.000 476.000 495.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 347.000 559.000 268.000 647.000 1.218.000
Sum omløpsmidler 3.008.000 4.387.000 3.856.000 3.068.000 3.714.000
Sum eiendeler 7.062.000 7.954.000 7.394.000 6.833.000 7.559.000
Sum opptjent egenkapital 687.000 1.618.000 2.015.000 2.153.000 2.139.000
Sum egenkapital 1.623.000 2.554.000 2.951.000 3.089.000 3.075.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 23.000
Gjeld til kredittinstitutt 409.000 655.000 75.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.171.000 2.087.000 1.567.000 2.075.000 2.668.000
Leverandørgjeld 641.000 454.000 435.000 461.000 499.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 139.000 21.000 183.000 186.000 80.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.079.000 2.183.000 2.183.000 1.022.000 1.237.000
Sum kortsiktig gjeld 2.269.000 3.312.000 2.876.000 1.670.000 1.816.000
Sum gjeld og egenkapital 7.063.000 7.953.000 7.394.000 6.834.000 7.559.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 739.000 1.075.000 980.000 1.398.000 1.898.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1 1.8 2.0
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 1 1.3 1.5
Soliditet 2 32.1 39.9 45.2 40.7
Resultatgrad -5.6 -2.4 -0.6 0.6 3.3
Rentedekningsgrad -5.8 -4.1 -1.1 1.2 4.2
Gjeldsgrad 3.4 2.1 1.5 1.2 1.5
Total kapitalrentabilitet -11.2 -0.9 1.5 6.6
Signatur
19.05.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
19.05.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex