Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Forglemmegei Blomster AS
Juridisk navn:  Forglemmegei Blomster AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56184546
Fax: 56185090
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 980949168
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 6/15/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Defacto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.2%
Resultat  
  
-145.83%
Egenkapital  
  
-5.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.936.000 4.439.000 4.171.000 4.497.000 4.626.000
Resultat: -11.000 24.000 -74.000 119.000 -105.000
Egenkapital: 184.000 195.000 171.000 245.000 126.000
Regnskap for  Forglemmegei Blomster AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.936.000 4.439.000 4.171.000 4.497.000 4.626.000
Driftskostnader -4.935.000 -4.405.000 -4.231.000 -4.356.000 -4.720.000
Driftsresultat 2.000 35.000 -59.000 141.000 -94.000
Finansinntekter 0 1.000 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader -12.000 -12.000 -17.000 -23.000 -13.000
Finans -12.000 -11.000 -15.000 -22.000 -11.000
Resultat før skatt -11.000 24.000 -74.000 119.000 -105.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -11.000 24.000 -74.000 119.000 -105.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 115.000 181.000 295.000 408.000 522.000
Sum omløpsmidler 1.137.000 1.171.000 1.233.000 951.000 858.000
Sum eiendeler 1.252.000 1.352.000 1.528.000 1.359.000 1.380.000
Sum opptjent egenkapital 79.000 90.000 66.000 140.000 21.000
Sum egenkapital 184.000 195.000 171.000 245.000 126.000
Sum langsiktig gjeld 326.000 324.000 506.000 605.000 698.000
Sum kortsiktig gjeld 742.000 834.000 851.000 509.000 557.000
Sum gjeld og egenkapital 1.252.000 1.353.000 1.528.000 1.359.000 1.381.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.893.000 4.402.000 4.259.000 4.409.000 4.625.000
Andre inntekter 43.000 38.000 -88.000 88.000 2.000
Driftsinntekter 4.936.000 4.439.000 4.171.000 4.497.000 4.626.000
Varekostnad -2.401.000 -2.022.000 -2.162.000 -2.165.000 -2.243.000
Lønninger -1.620.000 -1.529.000 -1.306.000 -1.371.000 -1.609.000
Avskrivning 0 0 0 -114.000 -57.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -914.000 -854.000 -763.000 -706.000 -811.000
Driftskostnader -4.935.000 -4.405.000 -4.231.000 -4.356.000 -4.720.000
Driftsresultat 2.000 35.000 -59.000 141.000 -94.000
Finansinntekter 0 1.000 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader -12.000 -12.000 -17.000 -23.000 -13.000
Finans -12.000 -11.000 -15.000 -22.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -150.000
Årsresultat -11.000 24.000 -74.000 119.000 -105.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 397.000 511.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 397.000 511.000
Sum finansielle anleggsmidler 115.000 181.000 295.000 11.000 11.000
Sum anleggsmidler 115.000 181.000 295.000 408.000 522.000
Varebeholdning 225.000 209.000 201.000 197.000 223.000
Kundefordringer 241.000 274.000 200.000 144.000 106.000
Andre fordringer 25.000 5.000 10.000 29.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 646.000 682.000 822.000 581.000 504.000
Sum omløpsmidler 1.137.000 1.171.000 1.233.000 951.000 858.000
Sum eiendeler 1.252.000 1.352.000 1.528.000 1.359.000 1.380.000
Sum opptjent egenkapital 79.000 90.000 66.000 140.000 21.000
Sum egenkapital 184.000 195.000 171.000 245.000 126.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 326.000 324.000 506.000 605.000 698.000
Leverandørgjeld 317.000 367.000 479.000 101.000 151.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 280.000 308.000 259.000 292.000 273.000
Utbytte 0 0 0 0 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 145.000 159.000 113.000 116.000 133.000
Sum kortsiktig gjeld 742.000 834.000 851.000 509.000 557.000
Sum gjeld og egenkapital 1.252.000 1.353.000 1.528.000 1.359.000 1.381.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 395.000 337.000 382.000 442.000 301.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.4 1.9 1.5
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.2
Soliditet 14.7 14.4 11.2 1 9.1
Resultatgrad 0 0.8 -1.4 3.1 -2.0
Rentedekningsgrad 0.2 2.9 -3.5 6.1 -7.1
Gjeldsgrad 5.8 5.9 7.9 4.5 10.0
Total kapitalrentabilitet 0.2 2.7 -3.7 10.4 -6.7
Signatur
10.12.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.12.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex