Foretaksutvikling AS
Juridisk navn:  Foretaksutvikling AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52719530
Postboks 420 Haraldsgata 90 Fax:
5501 Haugesund 5528 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 944551611
Aksjekapital: 1.278.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/3/1987 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.62%
Resultat  
  
-27.79%
Egenkapital  
  
-44.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.540.000 4.297.000 3.395.000 4.135.000 4.788.000
Resultat: 2.474.000 3.426.000 3.787.000 9.051.000 14.778.000
Egenkapital: 3.672.000 6.657.000 4.358.000 1.495.000 6.516.000
Regnskap for  Foretaksutvikling AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.540.000 4.297.000 3.395.000 4.135.000 4.788.000
Driftskostnader -3.249.000 -3.085.000 -2.633.000 -2.481.000 -1.002.000
Driftsresultat 291.000 1.212.000 762.000 1.653.000 3.786.000
Finansinntekter 2.228.000 2.400.000 3.034.000 8.009.000 11.517.000
Finanskostnader -45.000 -185.000 -9.000 -612.000 -524.000
Finans 2.183.000 2.215.000 3.025.000 7.397.000 10.993.000
Resultat før skatt 2.474.000 3.426.000 3.787.000 9.051.000 14.778.000
Skattekostnad -98.000 -256.000 -217.000 -531.000 -893.000
Årsresultat 2.375.000 3.170.000 3.569.000 8.520.000 13.885.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 370.000 370.000 447.000 477.000 509.000
Sum omløpsmidler 4.660.000 8.207.000 6.043.000 16.232.000 49.097.000
Sum eiendeler 5.030.000 8.577.000 6.490.000 16.709.000 49.606.000
Sum opptjent egenkapital 2.089.000 5.073.000 2.775.000 -88.000 4.932.000
Sum egenkapital 3.672.000 6.657.000 4.358.000 1.495.000 6.516.000
Sum langsiktig gjeld 12.000 15.000 20.000 26.000 34.000
Sum kortsiktig gjeld 1.346.000 1.905.000 2.111.000 15.188.000 43.057.000
Sum gjeld og egenkapital 5.030.000 8.576.000 6.489.000 16.709.000 49.606.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.540.000 4.297.000 3.395.000 4.135.000 4.788.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.540.000 4.297.000 3.395.000 4.135.000 4.788.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -2.343.000 -2.362.000 -2.481.000 -2.328.000 -928.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -906.000 -723.000 -152.000 -153.000 -74.000
Driftskostnader -3.249.000 -3.085.000 -2.633.000 -2.481.000 -1.002.000
Driftsresultat 291.000 1.212.000 762.000 1.653.000 3.786.000
Finansinntekter 2.228.000 2.400.000 3.034.000 8.009.000 11.517.000
Finanskostnader -45.000 -185.000 -9.000 -612.000 -524.000
Finans 2.183.000 2.215.000 3.025.000 7.397.000 10.993.000
Konsernbidrag -360.000 -872.000 -706.000 -13.540.000 -19.095.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.375.000 3.170.000 3.569.000 8.520.000 13.885.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 370.000 370.000 447.000 477.000 509.000
Sum anleggsmidler 370.000 370.000 447.000 477.000 509.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 220.000 338.000 415.000 454.000
Andre fordringer 3.442.000 2.420.000 5.508.000 15.684.000 48.592.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.218.000 5.567.000 196.000 132.000 52.000
Sum omløpsmidler 4.660.000 8.207.000 6.043.000 16.232.000 49.097.000
Sum eiendeler 5.030.000 8.577.000 6.490.000 16.709.000 49.606.000
Sum opptjent egenkapital 2.089.000 5.073.000 2.775.000 -88.000 4.932.000
Sum egenkapital 3.672.000 6.657.000 4.358.000 1.495.000 6.516.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.000 15.000 20.000 26.000 34.000
Gjeld til kredittinstitutt 461.000 1.133.000 930.000 14.079.000 42.200.000
Sum langsiktig gjeld 12.000 15.000 20.000 26.000 34.000
Leverandørgjeld 136.000 157.000 145.000 182.000 186.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 246.000 362.000 283.000 202.000 75.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 503.000 253.000 753.000 725.000 595.000
Sum kortsiktig gjeld 1.346.000 1.905.000 2.111.000 15.188.000 43.057.000
Sum gjeld og egenkapital 5.030.000 8.576.000 6.489.000 16.709.000 49.606.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.314.000 6.302.000 3.932.000 1.044.000 6.040.000
Likviditetsgrad 1 3.5 4.3 2.9 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 3.5 4.3 2.9 1.1 1.2
Soliditet 7 77.6 67.2 8.9 13.1
Resultatgrad 8.2 28.2 22.4 4 79.1
Rentedekningsgrad 6.5 6.6 84.7 2.7 29.2
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.5 10.2 6.6
Total kapitalrentabilitet 50.1 42.1 58.5 57.8 30.8
Signatur
26.05.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex